Jak wnioskować o chwilówkę online? Opis krok po kroku

Strona główna   »  Jak wnioskować o chwilówkę online? Opis krok po kroku

Co wyróżnia chwilówkę online?

Chwilówka online to doskonała alternatywa dla kredytu gotówkowego. Co ją wyróżnia? Przede wszystkim konsumenci cenią chwilówki za szybki proces wnioskowania. Wystarczy kilka do kilkunastu minut na wypełnienie formularza, by oczekiwać na przelew środków od pożyczkodawcy. Tak skrócony proces możliwy jest dzięki obniżonym wymaganiom, jakie stawiają firmy pożyczkowe. Przeważnie, aby otrzymać dodatkową gotówkę, musimy jedynie złożyć wniosek, przejść pomyślnie proces weryfikacji tożsamości i wypisać oświadczenie dotyczące osiąganych dochodów. Takich możliwości praktycznie nie daje żadne inne zobowiązanie finansowe.  

Czy chwilówka ma jeszcze inne cechy, które ją wyróżniają? Oczywiście, wielu pożyczkodawców nie wymaga od konsumenta nienagannej historii spłaty zobowiązań. Inaczej mówiąc, możemy również wyszukać takiej chwilówki, której regulamin dopuszcza możliwość posiadania negatywnych wpisów w bazach informacji kredytowej lub gospodarczej, lub pożyczkodawca w ogóle nie sprawdza historii kredytowej.  

Niewątpliwym atutem chwilówki jest krótki okres kredytowania. To dla wielu osób okazja do skorzystania ze stosunkowo niewielkiej kwoty, na krótki czas. Idealnie sprawdza się w nagłych sytuacjach, kiedy na szybko potrzebujemy dodatkowych środków. Konsumenci najczęściej pożyczone pieniądze przeznaczają na bieżące potrzeby, naprawiają samochody, kupują niezbędny sprzęt AGD.

Najważniejsze cechy chwilówek online.

Jakie należy spełnić wymagania, aby otrzymać chwilówkę online?

Pomimo tego, że pożyczkodawcy obniżyli wymagania, aby chwilówka online była możliwa do pozyskania w jak najkrótszym czasie, to nadal jest kilka wytycznych, które zawsze muszą być spełnione. Należą do nich: 

  • Pełnoletność – każdy konsument, który ubiega się o chwilówkę online, musi ukończyć 18. rok życia. Niektóre firmy ze względu na zdolność kredytową udzielają pożyczek dopiero po ukończeniu 21 lub nawet 25 lat.  
  • Obywatelstwo polskie – chwilówki, a także pożyczki na raty udzielane są jedynie konsumentom posiadającym obywatelstwo polskie.  
  • Stałe zamieszkanie na terenie Polski – aby otrzymać finansowanie z instytucji pozabankowej, wnioskodawca musi mieszkać na terenie RP.  
  • Zdolność kredytowa – niekiedy przy pożyczkach krótkoterminowych potencjalny klient nie musi udokumentować swoich dochodów, wystarczy jedynie złożenie oświadczenia. Czasami w trakcie weryfikacji tożsamości specjalną aplikacją, sprawdzane są wpływy na rachunek bankowy przyszłego pożyczkobiorcy.  
  • Historia kredytowa – w zależności od wewnętrznych postanowień firmy i kwoty chwilówki online pożyczkodawcy nie sprawdzają baz informacji kredytowej i gospodarczej. Jeśli zdajemy sobie sprawę z faktu, że spłata naszych zobowiązań nie przebiegała płynnie, możemy wyszukać chwilówki bez BIK lub bez baz, przy której pożyczkodawcy akceptują nasze opóźnienia lub w ogóle nie sprawdzają historii zadłużenia.  
  • Indywidualny numer rachunku bankowego – przy zobowiązaniach udzielanych przez Internet konsument musi podać numer indywidualnego rachunku bankowego. Numer ten jest konieczny nie tylko, aby możliwe było wykonanie przelewu pożyczonej kwoty, ale także do przeprowadzenia procesu weryfikacji tożsamości.  
  • Adres e-mail i numer telefonu – aby usprawnić komunikację i umożliwić przepływ informacji konieczne jest podanie we wniosku aktualnego adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. 

Niezbędne dokumenty

Jeśli staramy się o chwilówkę online, nie musimy martwić się o dodatkowe zaświadczenia o dochodach jak w przypadku kredytów. Formalności zostały ograniczone do tego stopnia, że konsument praktycznie nie musi dostarczać żadnych dokumentów do pożyczkobiorcy. Oczywiście mogą zdarzyć się wyjątki, kiedy sytuacja finansowa wnioskodawcy będzie niejasna. W takich momentach pożyczkodawcy mogą wymagać potwierdzenia otrzymywanych dochodów. Na ogół jednak wystarczy wygenerowany wyciąg z konta z historią transakcji za ostatnie trzy do sześciu miesięcy. W ten sposób konsument może udowodnić wysokość otrzymywanych dochodów pochodzących z różnych źródeł. Wiele firm pozabankowych akceptuje dochody na podstawie umów cywilno-prawnych w tym umowy o dzieło, czy umowy zlecenia.  

Bardzo rzadko, ale jednak zdarza się konieczność udokumentowania miejsca zamieszkania. W tym celu wnioskujący konsument może przedłożyć pożyczkodawcy rachunek za media (prąd, gaz, energię elektryczną) lub czynsz. 

Tab.1. Różnice między chwilówką, a pożyczką online.
Chwilówka online Pożyczka online
Okres kredytowania Krótki – zazwyczaj od 30 do 90 dni Długi – zazwyczaj od 12 do 60 miesięcy
Tryb spłaty Jednorazowy – na koniec okresy kredytowania Ratalny – w postaci miesięcznych rat
Maksymalna kwoty Zwykle do 3.000 zł Zwykle do 25.000 zł

Składanie wniosku o chwilówkę online krok po kroku

Wybór firmy

Pożyczka krótkoterminowa z pewnością niesie ze sobą mniejsze ryzyko, niż spłata dużego zobowiązania takiego jak np. kredyt hipoteczny. Jednak pożyczka w nierzetelnej instytucji może przysporzyć nam niepotrzebnego stresu i zbędnych komplikacji. Dlatego rolą osoby ubiegającej się nawet o drobną kwotę jest dokładne rozpoznanie, z jaką firmą pożyczkową podpisuje umowę. Instytucji pożyczkowych jest na rynku tak wiele, że trudno zorientować się, która firma jest rzetelna i godna zaufania. Jeśli nie wiemy z usług, której firmy skorzystać, warto swoją decyzję podeprzeć opinią podmiotów zajmujących się tworzeniem rankingów.  

Ranking chwilówek to inaczej zestawienie najpopularniejszych firm z jednoczesnym krótkim przedstawieniem oferty pożyczkodawców. Na ogół z rankingu możemy wyczytać, jaką kwotę oferuje dana firma, na jak długo można zaciągnąć zobowiązanie, a także, czy pierwsza chwilówka jest darmowa. Czasami możemy również spotkać się z oceną punktową przyznawaną przez twórców rankingu, a niektóre zestawienia dopuszczają opinię innych pożyczkobiorców.  

Inną metodą na wybór pożyczkodawcy jest samodzielna kontrola wybranych firm. Aby mieć pewność, że dana firma działa zgodnie z przepisami, warto sprawdzić Listę ostrzeżeń publicznych, którą na swojej stronie internetowej publikuje KNF. Istotne jest również, czy pożyczkodawca upublicznia informacje na temat swojej działalności w tym: numer wpisu do KRS, numery NIP i REGON, adres siedziby spółki, wysokość kapitału itd. Warto również sprawdzić, jak kształtuje się przykład reprezentatywny pożyczki. 

Kwota pożyczki i okres kredytowania

Decydując się na chwilówkę online, warto zastanowić się, jaka kwota pożyczki jest nam niezbędna i w jakim czasie jesteśmy w stanie ją spłacić. Dzięki temu niwelujemy ryzyko opóźnień w spłacie zobowiązania. Pożyczka skrojona na miarę naszych potrzeb i możliwości jest niejako gwarancją i podstawą bezpiecznego pożyczania. Jak to zrobić? 

W pierwszej kolejności powinniśmy skupić się na celu pożyczki. Na co chcemy przeznaczyć środki? Jeśli naszą potrzebą jest np. zakup nowej pralki, czy samochodu zanim złożymy wniosek o chwilówkę, warto wybrać model sprzętu i wyszukać w Internecie najkorzystniejszej oferty. Ponadto dobrze jest dopasować jakość i cenę pralki do naszych możliwości finansowych. W przypadku samochodu, jeśli wymagana kwota jest wyższa warto zastanowić się nad innym dostępnym produktem finansowym, którym może być kredyt lub leasing na samochód. Bezpieczne pożyczanie to przede wszystkim dopasowanie kwoty pożyczki do naszego budżetu.  

Duże znaczenie ma również czas, w którym chcemy spłacić zobowiązanie. Im dłuższy okres kredytowania, tym pożyczka będzie droższa. Wiele jednak zależy od tego, jak kształtuje się nasza sytuacja finansowa. Regulowanie zobowiązania powinno przebiegać bez konieczności zaniechania spłaty innych zobowiązań lub kolejnego zadłużania się. Jeśli nie jesteśmy w stanie spłacić chwilówki do 30 dni, korzystniej będzie rozłożyć płatność na dłuższy okres. Dzięki temu zyskamy czas na odłożenie niezbędnej sumy. Pożyczkodawcy dają konsumentom możliwość spłaty chwilówki online nawet do 90 dni. Jeśli jednak nie damy rady spłacić zobowiązania w trzy miesiące, możemy rozważyć pożyczkę na raty, której spłata może trwać nawet do dziesięciu lat.  

Pożyczkodawcy przeważnie dają konsumentom wybór kwoty i okresu kredytowania. Przed wypisaniem formularza, wystarczy wpisać kwotę pożyczki a suwakiem ustalić czas, na jaki chcemy zawrzeć umowę. 

Dane osobowe

Składając wniosek o chwilówkę zarówno w placówce firmy pożyczkowej, jak i przez Internet konieczne będzie wypełnienie formularza z danymi osobowymi. Podstawowym dokumentem, który jest brany pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku, jest oczywiście dowód osobisty. Dane, które zatem należy wpisać to przede wszystkim informacje z dowodu osobistego w tym: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, oraz numer i seria dowodu osobistego. Najprawdopodobniej będziemy musieli również  wpisać termin ważności dowodu i organ wydający.  

Oprócz podstawowych danych osobowych możemy się spodziewać, że konieczne będzie wpisanie miejsca zamieszkania, a także danych kontaktowych, w tym adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. Dane kontaktowe są szczególnie istotne, gdy wniosek o chwilówkę składamy przez Internet. Adres e-mail i numer telefonu są niezbędne w celu podpisania umowy, weryfikacji tożsamości, a także sprawnej komunikacji. Bardzo rzadko zdarza się (jeśli zmieniliśmy miejsce zamieszkania), że  zostaniemy poproszeni o przedstawienie rachunku za media lub czynsz w celu potwierdzenia naszego adresu. 

Badanie zdolności kredytowej i weryfikacja tożsamości

Weryfikacja tożsamości i badanie zdolności kredytowej wzbudzają w konsumentach najwięcej emocji. Przeważnie obawiamy się, że pożyczkodawca sprawdzi w bazach informacji kredytowej i gospodarczej historię spłaty zobowiązań. Martwimy się, że przez opóźnienia w spłatach poprzednich zobowiązań pożyczkodawca omówi nam przyznania pożyczki. Przeważnie obawy te są bezpodstawne. Firmy pożyczkowe na ogół akceptują potknięcia konsumentów lub w ogóle nie sprawdzają baz informacji kredytowej.  

Badanie zdolności kredytowej w firmach pożyczkowych przeważnie polega na oświadczeniu konsumenta o wysokości otrzymywanych dochodów. Przy wyższych kwotach chwilówek istnieje prawdopodobieństwo, że konieczne będzie przedstawienie wyciągu z historii operacji na koncie bankowym wnioskodawcy. Zdecydowanie szybszą metodą potwierdzającą wysokość otrzymywanego wynagrodzenia jest skorzystanie ze specjalnej aplikacji, która jednocześnie potwierdza tożsamość konsumenta i jego zdolność kredytową.  

Nieodzownym elementem starania o chwilówkę online jest weryfikacja tożsamości. Żadne rzetelna firma nie udzieli finansowania bez dokładnego sprawdzenia, czy dane wpisane we wniosku są prawdziwe i należą do wnioskodawcy. Jeśli zatem spotkamy się z sytuacją, że pożyczkodawca nie wyraża potrzeby potwierdzenia otrzymanych danych osobowych, powinniśmy zrezygnować z dalszych kroków. Istnieje spore zagrożenie, że nasze dane zostaną wykorzystane przez fałszywą firmę pożyczkową do zaciągnięcia zobowiązania w naszym imieniu.  

Weryfikacja tożsamości przy chwilówce online na ogół przeprowadzana jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich wymaga nieco więcej cierpliwości, polega bowiem na wykonaniu przelewu na niewielką kwotę z naszego rachunku bankowego na rachunek bankowy pożyczkodawcy. Dzięki temu pracownik firmy pozabankowej może porównać dane widniejące na wniosku z danymi na rachunku bankowym. Drugą szybszą metodą jest aplikacja, za pomocą której logujemy się do swojej bankowości elektronicznej. Aplikacja na zasadzie skanowania rachunku przegląda wykonanie przez nas transakcje w celu potwierdzenia naszej zdolności kredytowej. Potwierdza także nasze dane osobowe. Niekiedy pożyczkodawca informuje w ofercie, że nie jest konieczne wykonanie przelewu. Taka pożyczka nazywana jest pożyczką bez przelewu weryfikacyjnego

Wypłata środków

Po pomyślnej weryfikacji tożsamości pozostaje nam czekać na informację od pożyczkodawcy o podjętej decyzji. Niezależnie od tego, czy decyzja będzie pomyślna, czy nie pożyczkodawca ma obowiązek poinformować nas o niej. Jeżeli otrzymamy odpowiedź odmowną, firma pozabankowa jest również zobligowana do podania przyczyny odmowy udzielenia pożyczki. W przypadku otrzymania chwilówki przez Internet pozostaje nam jedynie oczekiwać na przelew środków.  

Najszybszym sposobem otrzymania pieniędzy jest oczywiście przelew środków na rachunek bankowy podany w formularzu pożyczkowym. Jeśli zależy nam na błyskawicznym zdobyciu środków, warto zwrócić uwagę na sposób przesyłania pieniędzy przez pożyczkodawcę. Klasyczny przelew wykonany po godzinie 16 będzie na naszym rachunku dopiero w kolejnym dniu roboczym. Wnioskując piątkowym popołudniem, środki najprawdopodobniej otrzymamy dopiero w poniedziałek rano. Co w niektórych sytuacjach może mijać się z celem pożyczki.  

W przypadku, gdy czas otrzymania pieniędzy ma dla nas znaczenie, należy poszukać firmy, która oferuje przelewy błyskawiczne, lub posiada rachunek bankowy w tym samym banku co my. Daje nam to gwarancję otrzymania pieniędzy chwilę po wykonaniu przez pożyczkodawcę przelewu.   

Niektórzy konsumenci są również zainteresowani innymi formami wypłaty pieniędzy pochodzących z chwilówki online. Dlatego pożyczkodawcy umożliwią skorzystanie z czeku GIRO, który można zrealizować np. w placówce pocztowej, a nawet niektórych sklepach. Konsument dostaje wówczas specjalny kod SMS-em, za okazaniem, którego wypłaci otrzymaną pożyczkę w gotówce. Jeszcze korzystniejszym rozwiązaniem jest możliwość zamówienia kuriera, który wypłaci gotówkę do rąk własnych. Oczywiście usługa ta jest dodatkowo płatna, ale niekiedy jest jedyną szansą na dodatkowe pieniądze dla osób, które nie mogą wyjść z domu.

analiza chwikówki online


>> Zobacz również: Jaki wpływ na udzielenie pożyczki ma historia kredytowa?


O czym należy pamiętać, korzystając z chwilówki przez Internet?

Choć chwilówka online jest zobowiązaniem na niższą kwotę, niż pożyczka ratalna, to warto dokładnie przeanalizować każdy etap jej realizacji, począwszy od samego pomysłu. Tylko dzięki świadomym działaniom będziemy mogli poprawić swoją sytuację materialną. To szczególnie istotne dla tych osób, które chwilówkę zaciągają na bieżące opłaty. Oczywiście zdarzają się w życiu losowe sytuacje, na które nie mamy wpływu i które nadmiernie obciążyły nasz budżet. Warto jednak zabezpieczać się zawczasu.  

Zanim zdecydujemy się zaciągnąć chwilówkę przez Internet, warto bardzo dokładnie przeanalizować swoją potrzebę. Czy jest ona koniecznością, czy jednak stanowi swego rodzaju kaprys (np. nowszy smartfon)? Nie ma nic złego w kupowaniu nowego telefonu, jeśli mamy za co spłacać zobowiązanie. W przypadku braku środków jest to dość ryzykowne posunięcie. Ponieważ grozi wpadnięciem w tak zwaną spiralę zadłużenia.  

Kolejnym ważnym krokiem jest sprawdzenie, ile dokładnie potrzebujemy pieniędzy, by tę potrzebę zaspokoić. Jeśli za pożyczone pieniądze chcemy bądź musimy dokonać zakupu, warto wybrać towar w rozsądnej cenie, tak by się dodatkowo nie obciążać zbyt wysokimi kosztami.  

Wybór odpowiedniej instytucji pożyczkowej również nie pozostaje bez znaczenia. Naszym zadaniem jest wyszukanie rzetelnej firmy z doświadczeniem. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że pożyczkodawca postępuje zgodnie z prawem i poszanowaniem konsumenta.  

Jedną z ważniejszych rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, korzystając z chwilówki online, jest spłata zobowiązania w ustalonym terminie. Dzięki terminowej płatności unikniemy niepotrzebnych kosztów i nerwowych sytuacji. Nikt z nas nie lubi otrzymywać ponagleń. Każdy dzień zwłoki może być coraz bardziej kosztowny. Dlatego nawet w przypadku braku środków na spłatę, warto jak najszybciej skontaktować się z pożyczkodawcą i ustalić nowy termin płatności. Dzięki temu unikniemy rosnących z dnia na dzień kosztów.