Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 08.10.2018 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 12.02.2020 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 1) obowiązujący od 08.10.2018 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 2) obowiązujący od 01.01.2019 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 3) obowiązujący od 01.04.2019 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 4) obowiązujący od 01.07.2019 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 5) obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 6) obowiązujący od 01.01.2020 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 7) obowiązujący od 01.04.2020 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 8) obowiązujący od 01.07.2020 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 9) obowiązujący od 01.10.2020 r.