Regulaminy

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 08.10.2018 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 12.02.2020 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 22.12.2020 r.
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 27.09.2021 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 1) obowiązujący od 08.10.2018 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 2) obowiązujący od 01.01.2019 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 3) obowiązujący od 01.04.2019 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 4) obowiązujący od 01.07.2019 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 5) obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 6) obowiązujący od 01.01.2020 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 7) obowiązujący od 01.04.2020 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 8) obowiązujący od 01.07.2020 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 9) obowiązujący od 01.10.2020 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 10) obowiązujący od 01.01.2021 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 11) obowiązujący od 01.04.2021 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 12) obowiązujący od 01.07.2021 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 13) obowiązujący od 01.10.2021 r.

Regulamin Strefy Klienta (regulamin Promocji nr 13) obowiązujący od 01.01.2022 r.