Kredyt gotówkowy a zdolność kredytowa. 5 ważnych informacji 

Strona główna   »  Kredyt gotówkowy a zdolność kredytowa. 5 ważnych informacji 

Czym jest kredyt gotówkowy? 

Kredyt gotówkowy jest jednym z wielu produktów finansowych oferowanych przez banki. Przeważnie korzystamy z kredytu, gdy zabraknie nam pieniędzy na bieżące wydatki, lub pilną naprawę awarii. Wiele osób zaciąga również kredyt na wyjazd lub na drobne inwestycje, czyli remonty mieszkania lub kupno samochodu. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze z banku, musimy spełnić wymagania, jakie stawiają banki przed potencjalnymi klientami. Jednym z najważniejszych wymogów jest zdolność kredytowa, stanowiąca niejako gwarancją terminowej spłaty zadłużenia.  

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu gotówkowego?

Kwota kredytu 

Na kwotę kredytu gotówkowego składa się wiele czynników. W związku z tym nie zawsze możemy otrzymać tak wysoki kredyt, na jaki liczymy. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wysokość finansowania ma oczywiście nasza zdolność kredytowa. Nie jest to jednak jedyna rzecz, która wpływa na decyzję banku dotyczącą wysokości przydzielonych nam funduszy. Banki wewnątrz swoich struktur ustalają minimalną i maksymalną kwotę kredytu, a także kto i na jakich warunkach może otrzymać finansowanie. Dlatego ta sama osoba w różnych bankach może otrzymać zupełnie inną propozycję kredytu.  

Od jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówki? Minimalna kwota kredytu, jaką można otrzymać to około 500 złotych. Jednak mało kto decyduje się na tak niewielki kredyt. Jeśli konsumenci chcą pożyczyć 1000 złotych, przeważnie zwracają się do instytucji pozabankowych po chwilówkę na dowód. Konsumenci zdecydowanie częściej pytają o maksymalną wysokość kredytu. W tym przypadku limity są bardzo wysokie – maksymalna kwota, którą może pożyczyć bank, to według ustawy o kredycie konsumenckim, do którego należy kredyt gotówkowy, wynosi 255 550 złotych. Jednak banki przeważnie ustalają maksymalną kwotę kredytu gotówkowego na dużo niższym poziomie. Obecnie średnia wysokość kredytu gotówkowego oscyluje w przedziale około 20 000 złotych.  

Okres kredytowania 

Kolejnym ważną kwestią, którą należy rozważyć przy wyborze kredytu gotówkowego, jest okres, na który chcemy zawrzeć umowę z bankiem. Najkrótszy okres kredytowania, jaki można znaleźć na polskim rynku to 3 miesiące, ale tak krótki okres kredytowania jest raczej rzadkością. Na ogół umowy kredytowe podpisywane są na dłuższy czas np. na 3 lub 5 lat. Maksymalny okres kredytowania zadłużenia wynosi 10 lat, choć niektóre banki nie udzielają kredytów na dłużej niż 8 lat. Co ciekawe niektóre banki długość spłaty kredytu uzależniają od rodzaju oprocentowania, czyli kredyt w tym samym banku kredyt ze zmiennym oprocentowaniem udzielany jest na 10 lat, a kredyt z oprocentowaniem stałym na 3 do 8 lat.  

Okres kredytowania często uzależniony jest od wysokości zobowiązania i zdolności kredytowej konsumenta. Jeśli chcemy skorzystać z wyższej sumy kredytu, a nasza zdolność kredytowa wg banku jest ograniczona, to prawdopodobnie bank zaproponuje nam zwrot zadłużenia w dłuższym czasie. Wysokość raty zmniejsza się wraz z wydłużeniem okresu kredytowania, co oznacza mniejsze ryzyko braku spłaty zobowiązania. Choć niższa miesięczna rata jest kusząca, to trzeba pamiętać, że im dłuższy czas spłaty, tym wyższe koszty kredytu.  

Niezbędne dokumenty  

Współczesne kredyty bardzo różnią się od zobowiązań, które zaciągane były jeszcze kilkanaście lat temu. Obecnie, aby otrzymać przykładowo kredyt na remont mieszkania, wniosek możemy wypełnić, siedząc we własnym mieszkaniu i na własnej kanapie. Jeśli kwota zobowiązania nie jest wygórowana, a chcemy skorzystać z kredytu w banku, w którym mamy główny rachunek bankowy, pieniądze możemy otrzymać najpóźniej po dwóch dniach. Co warto zaznaczyć, w opisanej sytuacji nie potrzebujemy żadnych zaświadczeń. Oczywiście nie zawsze otrzymanie kredytu jest takie proste. Wiele bowiem zależy od naszej sytuacji finansowej, a także banku, który wybraliśmy na swojego kredytodawcę.  

Jeśli kwota zobowiązania jest wyższa a bank, do którego się zwracamy po kredyt, nie zna naszej sytuacji finansowej, będziemy musieli ją nakreślić. W tym celu bank oprócz wypełnienia formularza kredytowego będzie wymagał udokumentowania naszego źródła dochodu. Banki mogą wymagać od konsumenta różnych dokumentów, niekiedy wystarczy pokazać umowę z pracodawcą, a niekiedy konieczne jest zaświadczenie o wysokości dochodów podpisane przez przełożonego. W przypadku kredytu w „swoim” banku, dodatkowe dokumenty o kwotach otrzymywanych dochodów nie są potrzebne. Bank ma ciągły wgląd w historię i saldo na naszym rachunku, dlatego dokładnie wie, na jakim poziomie kształtuje się nasza zdolność kredytowa i jaka kwota raty kredytu nie powinna stanowić dla nas większej przeszkody.  

Tab.1. Kredyt gotówkowy – różnice między oprocentowaniem stałym, a zmiennym.
Oprocentowanie stałe Oprocentowanie zmienne
pozostaje na stałym poziomie przez cały okres spłaty może się zmieniać nawet kilka razy w okresie spłaty
ułatwia dokładne zaplanowanie domowego budżetu utrudnia dokładne zaplanowanie domowego budżetu
znamy dokładne koszty kredytu nie znamy dokładnych kosztów kredytu

Kto może skorzystać z kredytu gotówkowego? 

Kredyt gotówkowy jest obok pożyczki jednym z najpopularniejszych produktów finansowych. Swoją atrakcyjność zawdzięcza stosunkowo niskiej cenie. Jednak nie każdy może z tej niższej ceny skorzystać. Aby otrzymać kredyt gotówkowy, należy spełnić kilka bardzo istotnych warunków. Wielce prawdopodobne, że brak dopełnienia choćby jednego z nich przekreśla szanse konsumenta na szybką gotówkę. Czego zatem oczekują banki?  

Kredyt gotówkowy w banku może otrzymać jedynie osoba pełnoletnia. Dopiero po ukończeniu 18. roku życia, obywatele polski otrzymują pełną zdolność do czynności prawnych. Niekiedy osiągnięcie pełnoletności nie wystarczy – kredytodawcy oferują wsparcie osobom, które mają ukształtowaną sytuację finansową, co oznacza, że o kredyt mogą starać się osoby, które ukończyły 21 lat, a czasami nawet 25 lat.  

Jednym z najważniejszych warunków, które należy dopełnić, jest posiadanie stałego źródła dochodu. Banki nie akceptują umów cywilno-prawnych, w tym umów o dzieło, czy umów zlecenia, ze względu na tymczasowy charakter. Jeśli staramy się o kredyt gotówkowy, musimy mieć podpisaną umowę o pracę. Najkorzystniej dla konsumenta, jeśli będzie to umowa na czas nieokreślony. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ banki udzielają finansowania nawet na 10 lat, w związku z tym muszą mieć pewność, że konsument jest w stanie zwrócić całą kwotę bez opóźnień.  

Co ważniejsze stałe źródło dochodu musi iść w parze z odpowiednią wysokością wynagrodzenia. To dość istotne, jeżeli posiadamy już aktywne zobowiązania, które realnie obniżają naszą zdolność kredytową. Musimy się zatem wykazać możliwością spłaty nowego kredytu.  Minimalne wynagrodzenie może nie wystarczyć, aby otrzymać kredyt. 

Należy również podkreślić, że każdy bank przed udzieleniem kredytu zobligowany jest do sprawdzenia historii kredytowej wnioskodawcy. Co to oznacza? Bank wysyła zapytanie do Biura Informacji Kredytowej z prośbą o raport z przebiegu spłat poprzednich zobowiązań potencjalnego klienta. Ponadto wspiera się otrzymaną analizą punktową, czyli tzw. scoringiem BIK, który mówi o szansach wywiązania się ze spłaty nowego zobowiązania.  

Młode małżeństwo porównujące oferty kredytów gotówkowych


>> Zobacz również: Jak sprawdzić zdolność kredytową?


Jak badana jest zdolność kredytowa? 

Zdolność kredytowa na odpowiednim poziomie to praktycznie najważniejszy miernik stanowiący o przyznaniu kredytu gotówkowego. Każdy bank w odmienny sposób analizuje sytuację finansową wnioskodawcy i na nieco inne parametry zwraca uwagę. Dlatego odrzucenie wniosku w jednym banku nie oznacza, że kolejny bank również nie udzieli nam kredytu. Na czym polega ocena zdolności kredytowej i jakie parametry są oceniane? 

Ocena ilościowa 

Do oceny ilościowej, która jest składową badania zdolności kredytowej, wchodzą głównie trzy wskaźniki. Należą do nich: 

 • Wysokość wynagrodzenia – kiedy myślimy o zdolności kredytowej, na pierwszy plan wysuwa się wysokość otrzymywanego wynagrodzenia. Faktycznie, to ile zarabiamy, ma ogromny wpływ na ocenę naszych finansowych możliwości, jednak nie jest to jedyny istotny czynnik. Nawet jeśli konsument wykonuje najlepiej płatny zawód i osiąga wysokie dochody, to może mieć równie wysokie koszty życia, a także wiele aktywnych zobowiązań. W związku, z tym istotniejsze jest, ile wolnych środków zostaje konsumentowi po spłaceniu wszystkich należności.  
 • Miesięczne zobowiązania – czynsz, opłaty za media, transport, czesne za szkołę lub przedszkole dziecka, zakupy spożywcze i posiłki na mieście, edukacja, działania charytatywne, hobby i rozrywka. To tylko część kosztów, jakie ponosimy każdego miesiąca. Ich wysokość uzależniona jest oczywiście od wysokości dochodów. Jednak nie da się ukryć, że stanowią bardzo dużą część naszych miesięcznych wydatków.  
 • Aktywne kredyty i pożyczki – oprócz comiesięcznych kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego większość z nas zobligowana jest spłacać raty kredytów lub pożyczek. Oprócz kredytów hipotecznych bardzo wiele osób posługuje się kartami kredytowymi i debetowymi, wiele osób spłaca raty za samochód lub zakupy ratalne sprzętu RTV, lub AGD. Niektórzy zgodzili się żyrować pożyczkę bliskiej osobie lub podpisali roczną umowę kredytową ze szkołą językową. Każde z tych zobowiązań obniża naszą zdolność kredytową. Dlatego, jeśli staramy się o nowy kredyt, warto w pierwszej kolejności spłacić stare należności. 

Ocena jakościowa 

Ocena jakościowa natomiast dotyczy nakreślenia szerszego kontekstu życiowego i tego, jaki wpływ na dokonywane wybory konsumenckie ma sytuacja osobista konsumenta. Ponadto różne osoby, które mają dochody na podobnym poziomie, ze względu na odmienną sytuację mogą generować koszty na zupełnie innym poziomie. Banki przy ocenie jakościowej biorą pod uwagę: 

 • Wiek konsumenta – warunkiem koniecznym do otrzymania kredytu jest osiągnięcie pełnoletności. Niekiedy, kredytodawcy wymagają ukończenia 21 lat. 
 • Wykształcenie i doświadczenie zawodowe – im lepiej kształtuje się nasza sytuacja zawodowa, tym mamy większe szanse, na znalezienie nowego zatrudnienia, gdy stracimy obecną pracę. 
 • Stan cywilny i sytuacja rodzinna – przyjmuje się, że osoba będąca w związku małżeńskim współdzieli koszty życia i koszty innych zobowiązań. W razie, gdy kredytobiorca straci pracę, może liczyć na wsparcie współmałżonka. Istotne jest również, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, czy wnioskodawca posiada dzieci, w jakim są wieku itd.  
 • Historia kredytowa – to jeden z ważniejszych czynników wpływający na to, czy otrzymamy finansowanie. Każdy bank ma obowiązek sprawdzić historię zadłużenia konsumenta. Najczęściej historia spłaty poprzednich zobowiązań sprawdzana jest w Biurze Informacji Kredytowej i w Krajowym Rejestrze Długów. Jeśli z raportów tych instytucji wynika, że mamy aktywne zadłużenie lub nadal zalegamy ze spłatą kredytów, pożyczek, czy nawet rachunków bank najprawdopodobniej odrzuci nasz wniosek.  
 • Posiadany majątek – bardzo często, szczególnie przy kredytach na wyższą kwotę konsument jest proszony o wypisanie dóbr, których jest właścicielem. Mogą to być nieruchomości, majątek trwały, biżuteria, kosztowności obligacje itd.  

Jak zwiększyć zdolność kredytową  

Jeżeli nie wiemy, jak kształtuje się nasza zdolność kredytowa, warto pobrać raport BIK, który dostarczy nam informacji na temat tego, jak postrzegają nas instytucje finansowe. Jeśli okaże się, że nasz scoring jest zbyt niski, by cieszyć się dodatkową gotówką, warto popracować nad podpunktami, które wymieniamy poniżej. Wiemy już, co dokładnie sprawdzają banki, badając zdolność kredytową. Można zatem wykonać kroki zgodnie z naszą listą, która wzorowana jest na składnikach oceny zdolności kredytowej.  

 • Zwiększ dochody, zmień umowę – obie kwestie, czyli wysokość dochodów i rodzaj umowy mają znaczenie dla banków. Postaraj się zatem poprosić o podwyżkę lub zmień pracę na bardziej dochodową.  
 • Postaraj się zmniejszyć wysokość kosztów życia. Czasami mieszkanie, w którym żyjemy, jest zbyt duże i generuje ogromne koszty. Jeśli zależy nam na kredycie, zminimalizowanie kosztów życia będzie dobrym wyborem.  
 • Zamknij stare zobowiązania – posiadanie karty kredytowej lub ciągnąca się spłata sprzętu na raty obciąża nasze konto. Im mniej zobowiązań mamy, tym lepiej jesteśmy postrzegani. Warto dopiąć wszelkie zobowiązania, szczególnie jeśli zależy nam na wysokiej kwocie kredytu.  
 • Odpowiedni wiek – oczywiście nie jesteśmy w stanie się ani odmłodzić, ani dodać sobie lat. Możemy jednak poprosić o wsparcie w kredycie osobę starszą np. rodzica, który wykazuje się dodatkowo dobrą zdolnością kredytową.  
 • Dodatkowe kursy, szkolenia – zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawsze jest mile widziane. Jeśli mamy wachlarz możliwości, łatwiej będzie nam znaleźć zatrudnienie.  
 • Na decyzje o wejściu lub wyjściu ze związku małżeńskiego zdecydowanie nie powinien mieć wpływu kredyt. Jednak niekiedy związek małżeński może pozytywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Z drugiej strony bycie w związku małżeńskim z osobą o bardzo złej historii kredytowej ma wpływ na udzielenie finansowania. Warto o tym wiedzieć.  
 • Historia kredytowa wnioskodawcy to oprócz wysokości dochodów podstawowa informacja, po którą sięgają banki. To z niej wynika, jakim rodzajem klienta jesteśmy. Jeśli mamy kartę kredytową, debet w koncie lub inne pomniejsze zobowiązania, warto jak najszybciej je spłacić.  
 • Nieruchomość, samochód, wartościowe towary mogą również wpłynąć na decyzję banku. Stanowią również zabezpieczeni dla nas w razie, gdyby spłata kredytu gotówkowego stała się problematyczna.  

Bank odmówił kredytu gotówkowego – co zrobić? 

Pomimo starań i wprowadzonych zmian, by zwiększyć zdolność kredytową, może się okazać, że bank odrzuci nasz wniosek. Co możemy zrobić w takiej chwili? Po pierwsze obowiązkiem banku jest podanie przyczyny podjęcia odmownej decyzji. Dzięki temu będziemy mogli poprawić dyskredytujący nas parametr. Jeśli jednak powodem okażą się zbyt niskie zarobki, których nie możemy na ten moment zwiększyć, lub historia kredytowa, której nie da się zmienić, to do wyboru pozostaje nam kilka opcji.  

Pierwszą dostępną opcją jest zwrócenie się do innego banku o kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny. Prawdopodobnie, jeśli zmniejszymy wnioskowaną kwotę, bank spojrzy na nas nieco przychylniej. Pamiętajmy również o tym, aby kolejny wniosek złożyć z zastosowaniem odstępu czasowego. Nie składajmy kolejnego wniosku w kilka chwil po odmowie.  

Jeśli spodziewamy się, że kolejny bank również nie będzie chciał podpisać z nami umowy, weźmy pożyczkę bez bik. Firmy pożyczkowe działają na nieco innych zasadach, dlatego pozyskanie środków jest dużo łatwiejsze i dużo szybsze. Jeśli nie wiemy, z której firmy skorzystać możemy posłużyć się rankingiem pożyczek. Do wyboru mamy dwa główne rodzaje pożyczek. Chwilówka na niższą kwotę, którą należy zwrócić do 90 dni, lub pożyczka na raty, która działa na takiej zasadzie, jak kredyt. Konsumenci coraz chętniej korzystają z pożyczki na dowód przez Internet, o którą wniosek można złożyć bez wychodzenia z domu.