Pożyczka na dowód osobisty przez Internet

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Pożyczka na dowód osobisty przez Internet

Analizy produktów

Czym charakteryzuje się pożyczka na dowód?

Pożyczka na dowód osobisty przez Internet to jeden z najchętniej wybieranych produktów finansowych. Swoją popularność zyskała dzięki nieskomplikowanej formie składania wniosku, a także błyskawicznej decyzji kredytowej. To idealny produkt dla młodych osób, które nie zdążyły jeszcze zbudować swojej historii kredytowej. Należy podkreślić, że pożyczka na dowód osobisty jest zobowiązaniem, które oferują instytucje z sektora pozabankowego. To dzięki temu, otrzymanie szybkiej gotówki nie wymaga przejścia skomplikowanych procedur i możliwe jest do zrealizowania w tak krótkim czasie.

Charakterystyczną cechą pożyczki na dowód, jest brak konieczności przedłożenia pożyczkodawcy zaświadczeń o zarobkach. Przeważnie wystarczy oświadczenie wnioskodawcy. Wśród pożyczek na dowód można również znaleźć ofertę dla osób zadłużonych, a nawet nieposiadających stałego źródła dochodu. Oczywiście nie każda firma pozabankowa oferuje tego typu produkty.

Kolejną bardzo istotną dla konsumentów cechą pożyczki na dowód jest możliwość doboru niemal idealnego produktu do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Przykładem może być pożyczka krótkoterminowa, czyli popularna chwilówka bądź pożyczka na raty. Konsument może zatem wybrać, czy woli spłacić zobowiązanie w ciągu maksymalnie 90 dni, czy korzystniejsze będzie dokonywania spłat w miesięcznych ratach.

Pożyczka na dowód osobisty przez Internet


>> Zobacz również: Pożyczka bez BIK – analiza i recenzja produktu


Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę na dowód osobisty?

Tak jak w przypadku kredytu, tak również w przypadku pożyczki na dowód osobisty konsument musi spełnić pewne wytyczne. Warunki te są jednak nieco mniej wymagające, dlatego o pożyczkę mogą ubiegać się osoby, które nie otrzymały kredytu gotówkowego w komercyjnym banku. Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę na dowód osobisty:

  • Pełnoletność – aby móc podpisać umowę z pożyczkodawcą należy ukończyć 18. rok życia. Wraz z osiągnięciem pełnoletności obywatele polski otrzymują pełną zdolność do czynności prawnych. Niektórzy pożyczkodawcy – szczególnie w przypadku zobowiązań na wyższą kwotę, oferują swoje produkty osobom, które ukończyły 21, bądź 23 lata. Istnieje również górna granica wieku, w którym udziela się pożyczek. Przeważnie jest to 65 – 70 lat. Wiek pożyczkobiorcy ma zatem znaczenie.
  • Obywatelstwo polskie – otrzymanie pożyczki w naszym kraju możliwe jest jedynie dla osób posiadającym polskie obywatelstwo. W przypadku obcokrajowców ubiegających się o pożyczkę muszą posiadać kartę stałego pobytu. W przeciwnym razie należy szukać specjalnych kredytów i pożyczek dla obcokrajowców.
  • Zamieszkanie na terenie Polski – kolejnym wymogiem, który należy spełnić, jest zamieszkanie na terenie naszego kraju. Możliwe, że pożyczkodawca będzie wymagał potwierdzenia tego faktu za pomocą rachunku za media na nazwisko konsumenta. Osoba, która pracuje za granicą i tam mieszka, nie będzie mogła otrzymać pożyczki w Polsce.
  • Zdolność kredytowa – w przypadku pożyczki na dowód osobisty przez Internet na ogół wystarczy oświadczenie konsumenta o dochodach. Przy niższych kwotach zobowiązania pożyczkodawcy nie zawsze sprawdzają również historię kredytową wnioskodawcy.

Czy przy pożyczce na dowód trzeba mieć stałe dochody?

Pożyczka na dowód osobisty online jest zobowiązaniem, przy którym nie trzeba udokumentować swojego dochodu. We wniosku wypełnianym przez Internet pożyczkobiorca musi złożyć oświadczenie o wysokości generowanych dochodów. Należy jednak pamiętać, że nie można składać fałszywych oświadczeń, ani zawyżać kwoty otrzymywanych dochodów. Takie działanie może zostać potraktowane, jako chęć wyłudzenia pożyczki. Co według polskiego prawa traktowane jest jako przestępstwo, grożące nawet pozbawieniem wolności.

Czy konsument musi posiadać stałe dochody? Z pewnością ze względów bezpieczeństwa samego konsumenta, warto, gdyby je posiadał. Jednak niektórzy pożyczkodawcy nie wnikają, skąd wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. Za stały dochód w rozumieniu pożyczkodawcy rozumiane są także przelewy na rachunek bankowy dla młodych od rodziców dla studiującego dziecka oczywiście, jeśli wykonywane są regularnie. Za dochód uznawane jest również otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych w tym umowy o dzieło, czy umowy zlecenia.

Firmy udzielające pożyczki na dowód osobisty przez Internet akceptują różne rodzaje dochodu. Należą do nich renta, czy emerytura, a niekiedy świadczenia otrzymywane od państwa. Podstawą do otrzymania pożyczki mogą być również wysokie alimenty. Konsument, który przez bank traktowany jest jako osoba bezrobotna, a posiada stałe dochody np. za wynajem nieruchomości, będzie mógł otrzymać pożyczkę z instytucji pozabankowej.

Jak przebiega proces weryfikacji danych wnioskodawcy?

Konsument, który decyduje się złożyć wniosek o pożyczkę na dowód osobisty przez Internet, musi przygotować się na weryfikacje tożsamości. Weryfikacja danych jest niezbędną procedurą, której celem jest wyeliminowanie sytuacji, w której zostanie wyłudzona pożyczka. Pożyczkodawcy często dają konsumentowi wybór, w jakiej formie chce przejść proces identyfikacji tożsamości. Do wyboru jest kilka sposobów weryfikacji klienta. Najbardziej znana to przelew weryfikacyjny. Możliwe jest również wykorzystanie w tym celu specjalnej bramki lub aplikacji umożliwiającej potwierdzenie zgodności danych.

Najczęstszą metodą weryfikacji tożsamości jest wykonanie przelewu weryfikującego. Konsument wykonuje przelew na otrzymany od pożyczkodawcy numer rachunku bankowego. Kwota przelewu jest niewielka, na ogół nie przekracza 1 złotego. Po otrzymaniu przelewu pożyczkodawca porównuje dane wpisane do formularza pożyczkowego z danymi widocznymi na rachunku bankowym. Należy podkreślić, że konsument musi mieć indywidualny rachunek bankowy. Metoda ta jest skuteczna, lecz niestety niekiedy długotrwała. Szczególnie jeśli konsumentowi zależy na szybkim otrzymaniu gotówki.

Aplikacja weryfikująca jest natomiast stosunkowo nowym narzędziem należącym do branży Fintech, jednak sposób, w jaki działa daje gwarancje niemal natychmiastowego potwierdzenia tożsamości. Zadaniem wnioskodawcy jest zalogowanie się przez otrzymany od pożyczkodawcy link do swojej bankowości elektronicznej. Aplikacja błyskawicznie skanuje rachunek bankowy i potwierdza dane. Możliwe, że również zweryfikuję historię i saldo na rachunku bankowym konsumenta i tym samym potwierdzi jego zdolność kredytową.

Na co zwrócić uwagę biorąc pożyczkę?

Choć pożyczka na dowód osobisty zaciągnięta przez Internet wydaje się niewielkim zobowiązaniem, w porównaniu do np. kredytu hipotecznego. To jednak wiele osób, które nieumiejętnie i nierozważnie z nich korzystało, wpadło w kłopoty finansowe. Największym zagrożeniem pożyczki na dowód, jest właśnie łatwość jej otrzymania. Jeżeli konsument sam nie będzie kontrolował liczby zobowiązań ani kwot swojego zadłużenia może nie zdołać go spłacić.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, na który należy zwrócić szczególną uwagę, jest umowa. Bardzo wiele osób otrzymując informację o pozytywnej decyzji kredytowej, jest w takim stanie podekscytowania, że nie czyta umowy, którą podpisuje. To częsty przypadek u osób, które są nieświadome zagrożeń, jakie wiążą się z nieterminowym spłacaniem pożyczki. Wszystkie koszty, jakie ponosi konsument, są, a przynajmniej powinny być w zawieranej umowie. Jeżeli konsument jej nie przeczyta, może nie być świadomym konsekwencji.

Odpowiednia firma pożyczkowa, również ma ogromne znaczenie. Warto zatem korzystać z rankingów pożyczek, by mieć pewność, że wiąże się umową z rzetelną i sprawdzoną firmą pożyczkową.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii