Czym grozi zawyżanie dochodów przy składaniu wniosku o pożyczkę?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Czym grozi zawyżanie dochodów przy składaniu wniosku o pożyczkę?

Porady finansowe

Firmy pożyczkowe doskonale zdają sobie sprawę, że konsumenci mogą pilnie potrzebować dodatkowej gotówki. Dzięki temu stworzyli system wnioskowania, który jest uproszczony, a także wymaga minimum formalności. Wobec tego z pożyczki możemy korzystać już po kilku godzinach od pojawienia się takiej konieczności. Niezależnie od tego, czy pożyczone pieniądze przeznaczymy na naprawę awarii, nagły wyjazd, czy niespłacony rachunek musimy pozytywnie przejść weryfikację tożsamości. Ponadto niektóre firmy oferuje pożyczki bez konieczności potwierdzenia wysokości otrzymywanych dochodów. Nie da się ukryć, że są konsumenci, którzy chcą tę lukę wykorzystać. Zdarza się zatem, że zawyżają wysokość swoich dochodów. Jakie mogą ponieść konsekwencję? Co grozi za zawyżanie dochodów?

Jak wygląda przebieg składania wniosku o pożyczkę?

Każda pozabankowa firma pożyczkowa może w inny sposób przeprowadzać konsumentów przez proces wnioskowania. Niemniej jednak zawsze możemy się spodziewać tych samych decydujących elementów procesu. Nie ma znaczenia czy staramy się o pożyczkę na raty, czy chwilówkę bez BIK, jeśli wniosek składamy przez Internet, musimy przejść pozytywnie weryfikację tożsamości. Kolejną równie ważną składową składania wniosku o pożyczkę jest badanie zdolności kredytowe, w tym omawiane zawyżanie dochodów, do nich jednak wrócimy później. Skupmy się zatem na weryfikacji tożsamości.

Jeśli wniosek składamy w placówce firmy pożyczkowej, konsultant lub doradca pożyczkowy ma możliwość osobistej weryfikacji naszej tożsamości. Na ogół wystarczy jak mamy ze sobą ważny dowód osobisty. Sytuacja się komplikuje, gdy wniosek składamy, nie wychodząc z domu, czyli przez Internet. W tym przypadku swoją tożsamość możemy potwierdzić na kilka popularnych sposobów.

Rozmowa telefoniczna z konsultantem pożyczkowym

Do niedawna najbardziej powszechnym sposobem potwierdzenia danych osobowych, była weryfikacja telefoniczna. Po wypełnieniu formularza pożyczkowego dzwonił do nas konsultant w celu weryfikacji wpisanych danych. Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi wniosek był zatwierdzony.

Weryfikacja przelewem bankowym

Inną równie znaną metodą potwierdzenia zgodności danych jest weryfikacja przelewem bankowym. Naszą rolą jest wysłanie na podany przez pożyczkodawcę numer rachunku bankowego niewielkiej sumy. Na ogół kwota ta wynosi 10 groszy lub złotówkę. Banki weryfikują naszą tożsamość przy zakładaniu rachunku bankowego. Na zweryfikowanych danych przypisanych do rachunku bankowego bazują firmy pożyczkowe. Musimy jednak pamiętać, że dane przypisane do naszego konta, muszą być takie same, jad dane wpisane w formularzu. Jeśli w formularzu podamy swój nowy adres, który nie jest zmieniony na rachunku bankowym, weryfikacja może się nie powieść. Jeśli jednak dane będą identyczne, weryfikacja będzie pomyślna i będziemy mogli przejść do kolejnego etapu, czyli badania zdolności kredytowej.

Aplikacja weryfikująca

Aplikacja weryfikująca jest jednym z nowszych sposób potwierdzania danych wnioskodawcy. Ma również dodatkową funkcję, czyli możliwość sprawdzenia historii transakcji na rachunku bankowym potencjalnego pożyczkobiorcy. Wnioskodawca otrzymuje link od firmy pozabankowej, dzięki któremu loguje się do swojej bankowości elektronicznej. Aplikacja sprawdzi wówczas zdolność danych osobowych, a także skanuje historię wykonanych operacji, a także wszystkie wpływy na konto. Aplikacja udaremnia zatem zawyżanie dochodów. Dzięki aplikacji weryfikacja tożsamości i badanie zdolności kredytowej przeprowadzane są równocześnie, co wpływa na szybkość decyzji pożyczkodawcy. Choć wiele osób obawia się „wejścia” aplikacji na rachunek bankowy, to metoda ta jest całkowicie bezpieczna i nie zagraża naszym finansom.

Fotoweryfikacja

Kolejną metodą weryfikacji tożsamości jest fotoweryfikacja. W tym celu niezbędny jest nowszy model smartfona, który pozwala na wykonie wysokiej jakości zdjęć i wideo. W pierwszej kolejności musimy zrobić zdjęcie dowodu osobistego. Na kolejnym etapie musimy pokazać swoją twarz do przedniej kamery i wykonać zadania, polecone przez konsultanta. Jeśli nasza twarz wygląda tak jak na zdjęciu z dowodu osobistego, weryfikacja będzie pomyślna.

zawyżanie dochodów


>> Zobacz również: Czy mam szansę na pożyczkę przy niskiej zdolności kredytowej?


Na jakim etapie konsumenci podają nieprawdziwe dane?

Kolejnym elementem, który jest niezbędny do zdobycia dodatkowej gotówki w postaci pożyczki online, jest badanie zdolności kredytowej. Niektóre firmy, umożliwią otrzymanie niewielkiej kwoty bez konieczności udokumentowania źródła pozyskanych dochodów. To przeważnie w tym miejscu następuje chęć przekłamania rzeczywistości i zawyżenie dochodów. Działanie to ma na celu zwiększanie swojej zdolności kredytowej, a tym samym umożliwienie pozyskania wyższej kwoty zobowiązania.

Zawyżanie dochodów – konsekwencje

Należy jednak pamiętać, że każda niezgodna z prawdą informacja traktowana jest przez firmy pożyczkowe, a przede wszystkim przez literę prawa jako chęć wyłudzenia. Wyłudzenie w polskim prawie traktowane jest jako przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zawyżenie dochodów również traktowane jest jako chęć wyłudzenia pożyczki. Traktuje o tym Art. 297 Kodeksu Karnego:

„Osoba, która przedstawiła pożyczkodawcy fałszywe dokumenty potwierdzające dochód, lub — w przypadku pożyczek na dowód — złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega karze pozbawienia wolności. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu, lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji, lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument, albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Jak można zauważyć, konsekwencje zawyżenia dochodów są całkiem spore. Jeśli pożyczkodawca zorientuje się, że pożyczkobiorca podał nieprawdziwe informacje, może sprawę zgłosić do organów ścigania. Ponadto pożyczkodawcy w takim przypadku mają pełne prawo wypowiedzieć umowę pożyczki w trybie natychmiastowym. Dla konsumenta oznacza to konieczność całkowitego zwrotu zobowiązania w trybie natychmiastowym.

Jeśli pożyczkobiorca faktycznie zawyży swoje dochody, może również na własne życzenie wpędzić się w nadmierne zadłużenie. Biorąc pożyczkę na wyższą kwotę, nie będzie w stanie jej spłacić w wyznaczonym terminie. Badanie zdolności kredytowej ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której konsument nie posiada środków na zwrot pożyczki i z miesiąca na miesiąc coraz bardziej się zadłuża.


>> Zobacz również: 6 rzeczy, które warto robić, by poprawić swoją historię kredytową


Podsumowanie

Niektóre działania firm pożyczkowych miały na celu przyspieszenie pozyskania dodatkowej szybkiej gotówki. Jednak nieuczciwi konsumenci chcą w ten sposób pozyskać korzyści materialne. Możliwe, że nie zdają sobie sprawy z konsekwencji zawyżania dochodów, czyli z możliwej kary pozbawienia wolności do 5 lat. Z drugiej strony, jeśli pożyczkodawca nie skieruje wychwyconego wyłudzenia na drogę sądową, nierzetelny konsument może się spodziewać wypowiedzenia umowy. Nadmierne zadłużenie przy zbyt wysokim zobowiązaniu jest równie trudne do naprawienia.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii