Rodzaj dochodu a zdolność kredytowa

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Rodzaj dochodu a zdolność kredytowa

Podstawy finansów

Starając się o pożyczkę lub kredyt, musimy udowodnić pożyczkodawcy, że jesteśmy w stanie spłacić zobowiązanie. W tym celu instytucje finansowe przeprowadzają badanie zdolności kredytowej. Jak ono przebiega? Jakie parametry brane są pod uwagę i czy rodzaj dochodu, ma wpływ na ocenę naszych finansowych możliwości? W tym artykule rozwiewamy wątpliwości.

Na czym polega badanie zdolności kredytowej?

W zależności od firmy badanie zdolności kredytowej może przebiegać w różny sposób. Niekiedy, przy niewielkich pożyczkach np. przy chwilówkach online wystarczy nasze oświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów. Jednak nie zawsze sytuacja jest taka prosta, szczególnie jeśli kwota pożyczki jest wysoka. Pożyczkodawca musi mieć pewność, że udzielone nam finansowanie, wróci do niego wraz z odsetkami i innymi opłatami. Gdyby konsumenci nie zwracali pożyczek, żadna firma nie przetrwałaby na rynku. Stąd zarówno banki, jak i pozabankowe firmy pożyczkowe sprawdzają zdolność kredytową.

Jeżeli staramy się np. o pożyczkę na raty, której kwota wynosi kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych, pożyczkodawca musi się upewnić, że jesteśmy w stanie zwrócić pożyczone pieniądze w ustalonym czasie. Badanie zdolności kredytowej może przebiegać w różny sposób, ale przeważnie konieczne jest wypełnienie stosowanego formularza. W formularzu odpowiadamy na kilka kluczowych pytań. Nasze odpowiedzi mają realne przełożenie na to czy firma pożyczkowa wyda pozytywną decyzję. Pamiętajmy jednak, że wszystkie informacje muszą być zgodne z prawdą. W przeciwnym razie np. gdy zawyżymy dochody, pożyczkodawca może uznać, że naszym celem jest wyłudzenie pieniędzy. Wyłudzenie wg polskiego prawa jest przestępstwem.

Bardzo często pożyczkodawca, aby mieć pewność, że nasze oświadczenie jest zgodne ze stanem faktycznym, wymaga potwierdzenia wysokości dochodów. Potwierdzeniem może być np. wyciąg z rachunku bankowego za kilka ostatnich miesięcy, lub zaświadczenie od pracodawcy. Inną metodą, z której często korzystają firmy pożyczkowe, jest aplikacja weryfikująca, która ma również funkcję podglądu historii transakcji na naszym rachunku bankowym.

rodzaj dochodu


>> Zobacz również: Jak wiek pożyczkobiorcy wpływa na udzielenie pożyczki?


Jakich informacji może wymagać pożyczkodawca?

Ocena zdolności kredytowych to nie tylko wysokość naszych dochodów. Aby realnie ocenić, czy mamy szansę spłacić pożyczkę w określonym czasie, pożyczkodawca musi również sprawdzić koszty, przed jakimi stoimy co miesiąc. Tylko dzięki obliczeniu stosunku dochodów do kosztów pożyczkodawca pozna nasze finansowe możliwości. O co zatem może zapytać pożyczkodawca? Oprócz wysokości otrzymywanych dochodów pożyczkodawca może również wymagać od nas podania informacji na temat kosztów naszego życia, w tym kosztów mieszkania (najem, czynsz, kredyt hipoteczny). Ilości osób tworzących gospodarstwo domowe, w tym dzieci będących na naszym utrzymaniu. Ponadto istotny może być nasz wiek i stan cywilny, a także rodzaj dochodu.

Nie da się ukryć, że równie ważne, jak nasze dochody są także inne zobowiązania finansowe, które posiadamy. Nawet jeśli osiągamy wysokie dochody, koszty związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i koszty związane z innymi kredytami i pożyczkami mogą je przewyższać. W takim przypadku otrzymanie pożyczki może być utrudnione.

Rodzaj dochodu a zdolność kredytowa

Czy na zdolność kredytową wpływa rodzaj dochodu? Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Wiele zależy od tego, jaką firmę pożyczkową wybierzemy, a także od rodzaju zobowiązania i jego wysokości. Dlaczego rodzaj dochodu ma znaczenie na udzielenie pożyczki? Przede wszystkim pożyczkodawca musi mieć pewność, że przedstawiona wysokość dochodu ma charakter stały. Ważniejsza jest zatem regularność, z jaką zasilane jest nasze konto bankowe. Wysoki dochód o sporadycznym charakterze nie daje nam zdolności kredytowej. To szczególnie istotne jeśli korzystamy z pożyczki na raty, która wymaga systematycznych wpłat na rachunek pożyczkodawcy. Nawet wysoki dochód otrzymany od czasu do czasu, nie daje pożyczkodawcy gwarancji, że za kilka kolejnych miesięcy sytuacja się powtórzy.

Firmy pożyczkowe, tak jak banki preferują stałe źródło dochodu. Najkorzystniejsze z punktu widzenia instytucji finansowych jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy zatem pracując na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa o dzieło lub umowa zlecenie) nie mamy szans na pożyczkę? Na szczęście, tak jak wspomnieliśmy, pożyczkodawcy zwracają uwagę na regularność. Jeśli zatem pracujemy na podstawie umowy o dzieło i co miesiąc otrzymujemy wynagrodzenie na rachunek bankowy, mamy spore szanse na pożyczkę na dowód osobisty.

Jakie źródła dochodu i rodzaje dochodu brane są pod uwagę przez firmy pożyczkowe?

Jeśli zdecydujemy się na niewielką kwotę pochodzącą z chwilówki online, pracując na umowę-zlecenie nie powinniśmy mieć żadnych problemów z jej otrzymaniem. Tym bardziej jeśli dochód możemy udokumentować – czasami pożyczkodawca wymaga dostarczenia umowy. W przypadku pożyczki na raty, której kwota często sięga kilku tysięcy złotych, pożyczkodawca pyta o inne źródła dochodów. Niekiedy akceptowane są również otrzymywane świadczenia np. 500+. Do źródeł dochodu możemy również wliczyć środki otrzymywane za najem nieruchomości (mieszkanie, lokal użytkowy, garaż). Aby mieć pewność, że pozyskiwany dochód jest akceptowany przez pożyczkodawcę, należy zwrócić się do wybranej firmy, zanim złożymy wniosek.


>> Zobacz również: Jak sprawdzić zdolność kredytową?


Czy emerytura i renta to rodzaj dochodu aprobowany przez pożyczkodawców?

Emerytura ma charakter stały, także zdecydowanie jest akceptowana przez pożyczkodawców. Istotna jest również jej wysokość. Od wysokości emerytury i generowanych miesięcznych kosztów zależy zdolność kredytowa seniora. W przypadku osób starszych warto również sprawdzić, jaki limit wieku ustalił pożyczkodawca przy udzielaniu pożyczek. Niekiedy maksymalny wiek pożyczkobiorcy nie może przekroczyć 75 lat.

Czy renta jest dochodem, który pozwoli zaciągnąć pożyczkę? Jeśli renta przyznana jest na stałe, pożyczkobiorca ma szansę na otrzymanie pożyczki. Jeśli jednak renta jest tymczasowa, możliwe ze maksymalny okres kredytowania będzie ustalony względem przyznanego świadczenia. Co oznacza, że osoba będąca na rencie przez najbliższych kilka miesięcy, może nie otrzymać pożyczki na raty na czas, kiedy zakończy się wypłata świadczenia.

Zarówno przy rencie jak i emeryturze sprawdzana jest zdolność kredytowa, a także historia spłaty zobowiązań.

Podsumowanie

Jeśli chcemy mieć pewność, że otrzymamy pieniądze z pożyczki, warto postarać się o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W przeciwnym razie istnieje prawdopodobieństwo, że jedynym rodzajem zobowiązania, na które możemy liczyć, jest chwilówka na niewielką kwotę.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii