Jak wiek pożyczkobiorcy wpływa na udzielenie pożyczki?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Jak wiek pożyczkobiorcy wpływa na udzielenie pożyczki?

Podstawy finansów

Bez wątpienia badanie zdolności kredytowej jest jedną z kluczowych kwestii, kiedy staramy się o pożyczkę pozabankową. Jednym z komponentów tej oceny jest również wiek pożyczkobiorcy. Dlaczego firmy pożyczkowe zwracają uwagę na to, ile lat ma wnioskodawca? Co możemy zrobić jeśli jesteśmy za młodzi, lub gdy przekroczyliśmy już limit wieku określony przez wybraną firmę pożyczkową?

Dlaczego pożyczkodawcy sprawdzają zdolność kredytową?

Tak jak wszystkie firmy, tak i pozabankowe firmy pożyczkowe i komercyjne banki działają po to, aby osiągnąć zysk. Aby wygenerowanie korzyści było możliwe, należy nie tylko sprzedać produkt, ale także ograniczyć wszystkie możliwe koszty. Sporym kosztem, który ponoszą i firmy pożyczkowe i banki jest brak spłaty zaciągniętych zobowiązań lub spore opóźnienia w spłatach. Obie instytucje za wszelką cenę starają się zminimalizować ryzyko związane właśnie z opieszałością konsumentów, a także ich faktycznym brakiem środków na zwrot pożyczonych pieniędzy.

Praktycznie jedyną formą eliminacji ryzyka braku terminowej spłaty jest badanie zdolności kredytowej. Podczas oceny pożyczkodawcy zwracają uwagę nie tylko na zasoby finansowe wnioskodawców, także na ich zwyczaje konsumenckie. Jak to rozumieć? W tym kontekście pożyczkodawcy zależy na tym, aby sprawdzić, jak konsument podchodzi do spłaty podjętych zobowiązań. Jak wnioskodawca radził sobie ze spłatą rat? Czy występujące opóźnienia miały charakter jednorazowy, czy powtarzały się notorycznie? Czy wnioskodawca posiada obecnie zobowiązania, jeśli tak, to jakie i na jaką sumę? Dzięki odpowiedziom na te pytania pożyczkodawca wie, z jakim typem konsumenta ma do czynienia. Prognozuje również, czy użyczenie mu środków jest bezpieczne zarówno dla samego wnioskodawcy, jak i pożyczkodawcy.

wiek pożyczkobiorcy


>> Zobacz również: Jak sprawdzić zdolność kredytową?


Co sprawdzają pożyczkodawcy podczas oceny zdolności kredytowej?

Każda firma pożyczkowa może według własnych ustaleń wybrać parametry, na które w szczególny sposób zwróci uwagę. Przeważnie firmy pożyczkowe stosują specjalnie opracowane formuły matematyczne, które obliczają szanse na spłatę zobowiązania. Oprócz wysokości dochodu, na ocenę zdolności kredytowej wpływa szereg innych czynników. Konsumenci niekiedy dziwią się, dlaczego są pytani o kwestie, które pozornie nie są związane z ich sytuacją materialną. Postaramy się zatem rozjaśnić te wątpliwości.

Podczas oceny zdolności kredytowej poddane ocenie będą nasze dochody, wszystkie koszty, które ponosimy co miesiąc, a także wysokość i liczba posiadanych obecnie zobowiązań. Ta część badania nazywa się oceną ilościową.

Drugą częścią badania zdolności kredytowej jest ocena jakościowa. Tu pożyczkodawca sprawdzana wiek pożyczkobiorcy, jego historię kredytową, stan cywilny, stan majątkowy, a także sytuację zawodową. Z tych informacji firma pożyczkowa może już wysunąć wnioski, jak będzie przebiegała współpraca. To na tym etapie pożyczkodawca akceptuje bądź odrzuca wniosek konsumenta.

Jak wiek pożyczkobiorcy wpływa na udzielenie pożyczki?

Wiek pożyczkodawcy ma bardzo duży wpływ na to, czy pożyczka zostanie przyznana. Podstawowym wymogiem jest ukończenie przez wnioskodawcę 18. roku życia. W dniu osiągnięcia pełnoletności, każdy obywatel otrzymuje pełną zdolność do czynności prawnych. Dzięki temu może we własnym imieniu podpisywać wszelkie umowy, a także ponosić odpowiedzialność z faktu niewywiązania się z jej ustanowień. Osiągnięcie pełnoletności jest za tym warunkiem koniecznym, aby starać się o pożyczkę, czy kredyt.

Nie wszystkie firmy pozabankowe i nie wszystkie banki udzielają jednak pożyczek osobom, które dopiero co skończyły 18 lat. Wiele firm ze względu na chęć ochrony konsumenta i własnych interesów udziela pożyczek osobom nieco starszym. Osiemnastolatkowie na ogół uczęszczają jeszcze do szkół i nie posiadają stałego źródła dochodu. Choć oczywiście jest i spora grupa młodych osób, które tusz po szkole średniej rozpoczyna swoją karierę zawodową. W tym przypadku pożyczkodawca może zwrócić uwagę na staż pracy, niekonieczne na wiek wnioskodawcy. Jeśli młody człowiek zatrudniony jest na stabilnym stanowisku przez okres co najmniej sześciu miesięcy lub roku, również może starać się o pożyczkę.


>> Zobacz również: Czym jest ryzyko kredytowe i jaki ma wpływ na otrzymanie pożyczki?


Jednak większość firm udziela pożyczek dopiero po ukończeniu 21 lub nawet 23 lat. Przez te trzy do pięciu lat młodzi konsumenci dojrzewają i nieco rozważniej podchodzą do kwestii finansowych i do spłaty zobowiązań. Zdecydowanie więcej jest pracujących 23-latków, niż 18-latków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Ponadto większość osób, które niedawno ukończyły 18 lat, jest jeszcze na utrzymaniu rodziców.

Z drugiej strony przedziału wiekowego, branego pod uwagę przez banki i firmy pożyczkowe jest osiągnięcie 70 lat. Niektóre kredyty np. kredyt hipoteczny nie jest dostępny dla osób starszych. Oczywiście wynika to z długiego okresu kredytowania przy tego typu zobowiązaniach. Podobnie wygląda sytuacja w firmach pożyczkowych. O ile jeszcze chwilówka online dostępna jest dla osób, które ukończyły 75 lat, to pożyczka na raty na okres 5 lat może nie być już dla nich dostępna. W tym przypadku istnieje obawa, że pożyczkobiorca nie spłaci zobowiązania ze względu na śmierć. Dochodzenie zwrotu pożyczki przez spadkobierców niekiedy jest utrudnione lub w ogóle niemożliwe.

Wiek pożyczkobiorcy – co można zrobić, aby otrzymać pożyczkę?

W przypadku bardzo młodej osoby praktycznie jedynym rozwiązaniem, aby otrzymać dodatkowe środki, jest skorzystanie z pomocy poręczyciela. Młody człowiek, który potrzebuje dodatkowych środków, lecz nie może ich otrzymać ze względu na ustalone limity, może poprosić o pomoc rodzica, członka rodziny lub znajomego o żyrowanie pożyczki. Dla firmy pożyczkowej koligacje nie mają znaczenia, najważniejsza jest odpowiednio wysoka zdolność kredytowa i dobra historia kredytowa poręczyciela. Podobnie w przypadku osób starszych, tym razem to senior rodu może poprosić o żyrowanie pożyczki przez syna, córkę bądź np. młodszego znajomego.

Poręczyciel poświadcza swoim majątkiem, że w razie braku spłaty zobowiązania przez głównego pożyczkobiorcę przejmie ten obowiązek. W zależności od umowy przejęcie obowiązku zwrotu zobowiązania może być ustalone do jakiejś wysokości lub czasowej pomocy. Innymi słowy, gwarant może podjąć się spłaty zobowiązania do ustalonej wysokości lub tylko na określony czas np. 4 miesiące. Ten czas daje pożyczkodawcy szanse na poprawę swojej sytuacji i zgromadzenie odpowiedniej sumy na spłatę zadłużenia.

Inną podobną formą jest wspólne skorzystanie z kredytu. Celowo napisaliśmy jedynie kredytu, ponieważ firmy pożyczkowe rzadziej udzielają finansowania łącznego. Z tego typu rozwiązaniem możemy się no spotkać przy kredytach hipotecznych, gdzie dorosłe dziecko bierze kredyt wspólnie z rodzicem.

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Czym jest stopa zwrotu?

Dodano: 17.04.2024

Masz nadprogramowe środki, które chcesz zainwestować, a może ktoś namawia cię na intratną inwestycję? Może prowadzisz dz...

więcej