Czym jest stopa zwrotu?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Czym jest stopa zwrotu?

Podstawy finansów

Masz nadprogramowe środki, które chcesz zainwestować, a może ktoś namawia cię na intratną inwestycję? Może prowadzisz działalność gospodarczą i nie jesteś pewien jak obliczyć swój finansowy sukces? W końcu działalność wiąże się z ogromnymi nakładami finansowymi. Niezależnie od sytuacji, zanim podejmiesz decyzję, chcesz się upewnić, czy faktycznie proponowanym sposobem jesteś w stanie wypracować satysfakcjonujący zysk. Mając pieniądze, opcji ich pomnażania jest bardzo wiele. Warto zatem znaleźć taką metodę, by korzyści były jak największe, przy możliwie jak najniższym ryzyku. Dlatego warto zapoznać się z pojęciem stopy zwrotu. Czym jest stopa zwrotu? Jak obliczyć stopę zwrotu i w jakim przypadku się ją liczy?

Co to jest stopa zwrotu?

Wiadome jest, że im wyższa wartość stopy zwrotu, tym lepiej. Czym jednak jest stopa zwrotu i z jakiego wzoru możemy ją wyliczyć? Jakie parametry brane są pod uwagę?

Stopa zwrotu jest powszechnie używaną miarą dochodowości instrumentu finansowego lub inwestycji. Jest to procentowa zmiana wartości inwestycji w określonym czasie, na przykład w ciągu dnia, miesiąca lub roku. Możemy wyróżnić stopę zwrotu dodatnią, zerową lub ujemną. Dodatnia stopa oznacza wypracowanie zysku, zerowa wskazuje, że wartość inwestycji nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego okresu. Z kolei ujemna stopa zwrotu informuje inwestora o stracie.

Jak możemy zauważyć, stopa zwrotu używana jest do porównania rentowności różnych inwestycji. Jeśli przykładowo jeden fundusz inwestycyjny lub inny instrument finansowy osiągnął stopę zwrotu na poziomie + 28 procent w ciągu roku, a drugi – 7 procent, to łatwo będzie nam ocenić, która inwestycja w danym okresie jest korzystniejsza.

Warto jednak wziąć pod uwagę, że wyniki historyczne nie mogą być miarą skuteczności przyszłych inwestycji. Różnice mogą wynikać z bardzo wielu czynników i zmiennych, które mają wpływ na osiąganie zysków.

Stopy zwrotu możemy także definiować na podstawie okresu, którego dotyczą. Możemy zatem wyróżnić stopę miesięczną, roczną, dwuletnia czy całkowitą. Istnieje również stopa YTD (year to date), która oznacza stopę zwrotu od początku roku do dziś. Dzięki różnicowaniu stóp zwrotu inwestorzy mogą na bieżąco monitorować i oceniać rentowność inwestycji. Co ważne, inwestycje i liczenie stopy zwrotu nie zawsze musi dotyczyć wielkich sum. Inwestując małe kwoty, sukcesywnie krok po kroku można wypracować dodatkowy dochód. Ten z kolei pozwoli na stworzenie poduszki finansowej. Pamiętajmy także o tym, że każde dodatkowe źródło dochodu przyczynia się do zwiększania zdolności kredytowej. Im wyższa zdolność kredytowa, tym konsument ma większe szanse na pozyskanie kredytów konsumenckich na lepszych warunkach. A podmiot gospodarczy kredytów inwestycyjnych lub obrotowych.

stopa zwrotu

Jak obliczyć stopę zwrotu?

Rodzaj stopy zwrotu uzależniony jest również od momentu, w którym jest liczona. Tak więc oczekiwana stopa zwrotu jest prognozą, która musi uwzględniać ryzyko inwestycyjne. Na podobnej zasadzie działają instytucje finansowe, które udzielając kredytów i pożyczek konsumentom i podmiotom gospodarczym obliczają ryzyko kredytowe. Im niższe, tym większe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego. Faktyczna stopa zwrotu jest natomiast rzeczywistą i aktualną stopą. Z kolei historyczna stopa zwrotu odnosi się do wyników z różnych okresów działania danego instrumentu.

Obliczenie stopy zwrotu wymaga od inwestora znajomości początkowej i końcowej wartości inwestycji. To jeden z najprostszych równań, które nie wymaga podawania dodatkowych zmiennych.

Wskaźnik ten nazywany jest stopą zwrotu z jednorazowej inwestycji lub całkowitą stopą zwrotu. Wzór kształtuje się następująco:

(wartość końcowa / wartość początkowa – 1) x 100%

Jeśli inwestor wpłacił 4 000 złotych, a po roku jego inwestycja była warta 6 000 złotych, to stopa zwrotu jest dodania i wynosi 50 procent.

(6 000 zł / 4 000 zł – 1) x 100% = 50%

Przytoczony przykład jest jednym z najprostszych wzorów, dzięki którym możemy obliczyć stopę zwrotu z inwestycji.

Innym skutecznym miernikiem jest, ROI z ang. return on investment, czyli zwrot z inwestycji. Ten wskaźnik bardzo często wykorzystywany jest w marketingu. Sprawdzi się zatem w przypadku działalności gospodarczej, która inwestuje w działania marketingowe, mające na celu np. wzrost sprzedaży. Dzięki ROI, można również obliczyć inne inwestycje – nie tylko związane z marketingiem.

Stopa zwrotu a działalność gospodarcza

Monitorowanie kosztów i dochodów powinno być jednym z podstawowych działań każdego przedsiębiorcy. Często jednak osoby, które zaczynają prowadzić swoją małą firmę, skupiają się na zupełnie innych działaniach. Niektórzy badają rynek i w początkowej fazie prowadzą działalność nierejestrowaną. Jeżeli stopa zwrotu okaże się dodatnia, mogą zdecydować się na założenie działalności gospodarczej. Jednak muszą wziąć pod uwagę dodatkowe koszty, które nie dotyczą jedynie surowców i półproduktów do wytwarzania sprzedawanych towarów i usług. Należy uwzględnić koszty związane z prowadzeniem działalności, jednakowo te, które można odliczyć, czyli koszty uzyskania przychodu. A także te związane z koniecznością uiszczania opłat do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Wiele osób decyduje się w początkowej fazie prowadzenia biznesu na skorzystanie z ulgi na start, które wprowadził ZUS, aby koszty obniżyć. Dopiero wówczas, gdy ustali się wszystkie koszty można wyliczyć faktyczną stopę zwrotu z prowadzonej działalności biznesowej.

W prowadzeniu działalności gospodarczej stopa zwrotu używana jest również do oceny efektywności różnych projektów lub inwestycji. Jeśli duża firma rozważa inwestycję w nową linię produkcyjną, stopa zwrotu pomoże ocenić, czy projekt jest opłacalny.

Dzięki stopie zwrotu przedsiębiorca może także porównać rentowność różnych inwestycji i wybrać tę najkorzystniejszą. Podobnie jak do inwestowania w instrumenty finansowe można w przypadku działalności gospodarczej oceniać stopień ryzyka danej inwestycji. Dzięki prognozowanej stopie zwrotu można oszacować, czy potencjalne zyski są wystarczające, aby zrekompensować ryzyko. Można zatem ocenić, czy flipowanie nieruchomości jest opłacalną inwestycją. Stopa zwrotu nie jest jednak jedynym wskaźnikiem, który należy brać pod uwagę. Inne ważne czynniki to również koszty inwestycji, konieczność skorzystania z kredytu inwestycyjnego, czas potrzebny na uzyskanie zwrotu, a także stabilność i przewidywalność przyszłych zysków.

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników i czujący odpowiedzialność za swój zespół, często wolą to ryzyko minimalizować. Inwestują wówczas w działania, które charakteryzują się niższą stopą zwrotu, są jednak pewniejsze i bardziej stabilne.

Podsumowanie

Obliczanie stopy zwrotu jest działaniem, z którego korzystają wszyscy poważni inwestorzy. Niestety z obliczeń tych korzysta niewiele nowych przedsiębiorców, czy osób fizycznych. To spory błąd. Dzięki najprostszym obliczeniom możemy porównać opłacalność danego przedsięwzięcia. Obecnie jedną z najczęściej wymienianych inwestycji przez osoby fizyczne, jest inwestycja w rozwój osobisty. Jeśli konsument chce się dokształcić – czyli zainwestować w swoją przyszłość, może dzięki obliczeniom stopy zwrotu oszacować swoje szanse na sukces. Przykładowo udając się na studia, może zdobyć jeden z najlepiej płatnych zawodów. Nawet jeśli za studia zapłaci środkami z kredytu gotówkowego, ma szanse zdobyć wykształcenie, które w krótkim czasie zwróci koszty studiowania. Stopa zwrotu z tej inwestycji może być wysoka.


>> Może Cię zainteresować: Najlepiej płatne zawody w Polsce – poznaj top 10


Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii