Lista ostrzeżeń KNF – co możesz na niej znaleźć?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Lista ostrzeżeń KNF – co możesz na niej znaleźć?

Porady finansowe

Chcesz skorzystać z pożyczki lub kredytu. Otrzymałeś bardzo atrakcyjną ofertę i zastanawiasz się, czy to w ogóle realne. A może ktoś do ciebie zadzwonił lub otrzymałeś wiadomość SMS, z którego wynika, że otrzymasz dodatkowe środki, jeśli wpłacisz określoną sumę w zamian za rozpatrzenie twojego wniosku. Jeśli tak, to wstrzymaj się z decyzją. Nie ignoruj czerwonej lampki, która z pewnością zapaliła się w twojej głowie. Podszepty intuicji należy sprawdzić, szczególnie wówczas, gdy chodzi o twoje pieniądze i twoje bezpieczeństwo. Co możesz zrobić w tej sytuacji? Sprawdź listę ostrzeżeń publicznych KNF. Czym jest lista ostrzeżeń KNF? Czym jest samo KNF? Jeśli nie wiesz, przeczytaj nasz artykuł, w którym rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Czym jest KNF?

KNF to skrót od nazwy Komisja Nadzoru Finansowego, która została powołana 21 lipca 2006 roku. KNF jest organem administracyjnym, sprawującym kontrolę nad rynkiem finansowym w Polsce. Nadzoruje między innymi rynek bankowy, ubezpieczeniowy, a także rynek papierów wartościowych i giełd. Swoje działania KNF wykonuje przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, czyli UKNF. Z kolei nadzór nad działalnością UKNF sprawuje Prezes Rady Ministrów. Aby dokładniej poznać szeroki zakres działań organu, warto poznać obszary jego kontroli. Oto lista sektorów, monitorowanych przez KNF:

 • Bankowy,
 • Emerytalny,
 • Ubezpieczeniowy,
 • Kapitałowy,
 • Instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, biura usług płatniczych itd.,
 • Agencje ratingowe,
 • Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i krajowa spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa,
 • Pośrednicy kredytu hipotecznego oraz ich agenci.

Rolą KNF jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, dbanie o bezpieczeństwo, stabilność, a także przejrzystość rynków finansowych. Wszystkie wspomniane powyżej sektory mają wzbudzać zaufanie i być przyjazne dla ich uczestników. Innymi słowy, KNF dba o ochronę konsumentów i podmiotów korzystających z usług różnych obszarów rynków finansowych. Bardzo istotne jest informowanie o wszelkich nieprawidłowościach, do jakich może dochodzić w tym obszarze. Stąd powstała lista ostrzeżeń KNF.

Czy KNF ma tylko nadzorować? Nie. Zadania KNF są obszerne i dotyczą również rozwoju rynków finansowych, wspierania ich innowacyjności, edukowania uczestników rynków, a także rozstrzygania sporów pomiędzy ich uczestnikami. Ponadto działania KNF dotyczą także przygotowywania aktów prawnych, czy współpracy z Polską Agencją Nadzoru Audytowego.

Należy również podkreślić, że nie wszystkie instytucje są objęte nadzorem KNF. Dotyczy to głównie organów, które nadzorowane są odrębnie przez ministrów wybranych resortów. Należą do nich Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Lista ostrzeżeń KNF


>> Zobacz również: Jak bezpiecznie pożyczać pieniądze?


Czym jest lista ostrzeżeń KNF?

Lista ostrzeżeń KNF jest zbiorem podmiotów i instytucji, które według Komisji mogą działać niezgodnie z prawem. Komisja zgłasza zatem do prokuratury podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, co więcej powiadamia również opinię publiczną w tym konsumentów i podmioty gospodarcze o konieczności zachowania ostrożności i uważności przy podejmowaniu kontaktów z wymienionymi podmiotami. Wraz z rozwojem postępowania KNF informuje również o jego przebiegu. Na liście ostrzeżeń KNF możemy zatem znaleźć wzmianki np. o wszczęciu postępowania przygotowawczego, o jego ewentualnym umorzeniu, czy też o prawomocnym orzeczeniu sądu.

KNF dowiaduje się o zaistniałych nieprawidłowościach w działaniach danych podmiotów głównie ze skarg, które otrzymuje UKNF lub innych organów państwowych w tym policji, czy Krajowej Izby Skarbowej. Ponadto często KNF otrzymuje sygnały od opinii publicznej, dziennikarzy, czy organizacji konsumenckich. Ponadto Komisja stale nadzoruje prasę, media społecznościowe, reklamy, fora internetowe, skąd czerpie informacje na temat ewentualnych nielegalnych działań. UKNF powołał komórki, które weryfikują wszelkie otrzymane sygnały, a także komórki, które zajmują się formułowaniem zawiadomień, a także ściśle współpracują z organami ścigania.

Jakie przestępstwa kwalifikują się do listy ostrzeżeń KNF?

Poniżej zamieszczamy część art. 6. ustawy o nadzorze finansowym, z którego jasno wynika, które działania i jakich podmiotów podlegają kontroli KNF, w liście nie uwzględniamy jednak podstaw prawnych:

Art. 6b. Nadzór nad rynkiem finansowym

Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego:

 1. Komisja podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 odpowiedzialność karna za:
 • Nieuprawnione używanie określenia „fundusz emerytalny”,
 • Prowadzenie bez zezwolenia działalności zastrzeżonej dla funduszy emerytalnych,
 • Prowadzenie działalności bez zezwolenia,
 • Prowadzenie bez zezwolenia giełdy, giełdowej izby rozrachunkowej lub towarowego domu maklerskiego,
 • Nieuprawnione używanie określenia „program emerytalny”,
 • Nieuprawnione używanie określenia „indywidualne konto emerytalne” lub skrótów „IKE”, lub „IKZE”,
 • Prowadzenie bez zezwolenia działalności inwestycyjnej,
 • Prowadzenie bez zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, naruszenie przepisów ustawy w zakresie oferty publicznej papierów wartościowych,
 • Naruszenie zakazu dotyczącego oferty publicznej papierów wartościowych,
 • Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru instytucji pożyczkowych ,
 • Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru pośredników kredytowych,
 • Prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług finansowania społecznościowego bez zezwolenia,
 • Wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu publicznie dostępnego internetowego systemu informacyjnego kojarzącego inwestorów lub pożyczkodawców z właścicielami projektów ubiegającymi się o finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

W art. 6 jest jasno zaznaczone także, że informacja nie może zawierać danych osobowych, lecz dane firmy, która podejrzana jest o działania niezgodne z prawem. Ponadto każdą wzmiankę na temat prawomocnej odmowy wszczęcie postępowania przygotowawczego, umorzenia postępowania lub o prawomocnym orzeczeniu sądu należy każdorazowo uzupełnić.


>> Zobacz również: Fałszywe inwestycje – jak nie dać się oszukać?


Jak skorzystać z listy ostrzeżeń KNF?

Lista ostrzeżeń KNF ma charakter informacyjny, dlatego korzystanie z podmiotów widniejących na liście nie jest zabronione. Należałoby jednak się zastanowić, czy warto skorzystać z kredytu gotówkowego, czy chwilówki bez BIK, jeśli firma, która jej udziela działa niezgodnie z prawem lub nie posiada odpowiednich uprawnień. Ponadto z listy KNF warto skorzystać nie tylko w przypadku zobowiązań finansowych.

Z listy ostrzeń KNF warto skorzystać również w momencie inwestycji, czy chęci skorzystania z ubezpieczenia w tym z samodzielnego ubezpieczenia kredytu. Na ogół na liście nie spotkamy dużych znaczących na rynku firm pożyczkowych, ubezpieczeniowych, banków czy wiodących biur maklerskich. W ich przypadku zapewne każde niedociągnięcie będzie szeroko omówione w prasie i telewizji. Jednak jeśli zamierzasz podpisać umowę z mniej znaną firmą, warto sprawdzić listę ostrzeżeń KNF.

Jak z niej skorzystać? Wystarczy wejść na stronę internetową KNF. Kolejny krok to kliknięcie w zakładkę „dla konsumentów”, a następnie kliknąć „lista ostrzeżeń publicznych KNF”. Kolejny krok to wpisanie nazwy podmiotu, który chcesz sprawdzić i filtrować pozycje wg nazwy. Jeżeli podmiot będzie na liście, wyskoczą następujące informacje:

 • Nazwa podmiotu, w związku, z którego działalnością złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • Numer identyfikujący podmiot (KRS, NIP lub REGON),
 • Właściwa prokuratura,
 • Wzmianki o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania karnego,
 • Informacje istotne,
 • Data złożenia zawiadomienia/ Data złożenia wniosku o korzystanie z uprawnień pokrzywdzonego,
 • Data rozstrzygnięcia.

Na podstawie otrzymanych informacji będziesz mógł podjąć decyzję, czy chcesz ryzykować podjęcie współpracy, czy bezpieczniej będzie z niej zrezygnować.

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii