Co składa się na koszty komornicze?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Co składa się na koszty komornicze?

Porady finansowe

Biorąc najnowszy telewizor na raty, nawet przez chwilę nie przeszło ci przez myśl, że możesz mieć problemy z ich spłatą. Stało się jednak inaczej. Nie miałeś odłożonej poduszki finansowej na wypadek utraty pracy. Jednak firma, w której pracowałeś, musiała zredukować etaty. Między innymi padło również na ciebie. Pomimo usilnych poszukiwań nowego zatrudnienia, pracę udało ci się znaleźć dopiero po 5 miesiącach. W tym czasie lawirowałeś pomiędzy płatnościami, szukając wsparcia u rodziny i przyjaciół. Najważniejsze zobowiązania udało ci się opłacać z niewielkich oszczędności na koncie i prac dorywczych. Jednak na raty za telewizor nie wystarczyło. Teraz do twoich drzwi przysłowiowo puka komornik. Z jakimi kosztami wiąże się egzekucja komornicza? Co składa się na koszty komornicze i kto musi je uregulować? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Jakie są koszty komornicze?

Wszystkie procesy, sprawy urzędowe i sądowe wiążą się kosztami. Jednak nie zawsze petent, czy też strona zdają sobie z nich sprawę. Często koszty pokrywa druga strona lub pokrywane są z budżetu państwa. Jednak nie w przypadku egzekucji komorniczej. Czym są zatem koszty komornicze?

Koszty komornicze to inaczej wydatki oraz opłaty, które ponosi komornik sądowy w trakcie prowadzenia przez niego różnego rodzaju postępowań i czynności, w tym przede wszystkim postępowania egzekucyjnego.

Koszty komornicze możemy podzielić na dwa typy kosztów, czyli opłatę komorniczą i wydatki, które związane są z prowadzonym postępowaniem. Opłata komornicza to inaczej mówiąc, należności na rzecz komornika. Wydatki natomiast są kosztami związanymi z prowadzeniem postępowania, w tym choćby wysyłania listów poleconych, czy kosztów pozyskania informacji. Wydatki nie są związane z wynagrodzeniem dla komornika. Wysokość wydatków ustalana jest odgórnie przepisami prawa i jest taka sama dla wszystkich komorników działających na terenie Polski.

Opłata komornicza jest jedną z podstawowych kosztów komorniczych. Opłata ta stanowi prowizję od egzekwowanej kwoty długu. Przeważnie wynosi 10 procent od kwoty przekazywanej wierzycieli. Nie może jednak wynosić mniej niż 200 złotych i więcej niż 50 000 złotych. Jeżeli kwota zadłużenia wynosi 1 000 złotych, to 10 procent od tej kwoty jest kwotą zbyt małą. Komorni pobierze zatem od dłużnika 200 złotych.

Wydatki komornika to najczęściej koszty, które ponosi komornik w związku z koniecznością wyegzekwowania zadłużenia. Na ogół wiążą się z koniecznością doręczenia korespondencji, kosztami pozyskania informacji, czy składania i doręczania pism niezbędnych do prowadzenia postępowania. W przypadku egzekucji z nieruchomości kosztem będzie sporządzenie operatu szacunkowego przez biegłego sądowego (tutaj koszty mogą wynosić nawet kilka tysięcy złotych). Ponadto do kosztów należy doliczyć te związane z dokonaniem ogłoszeń, czy obwieszczeń o licytacji komorniczej. Dotyczy to również e-licytacji komorniczej.

Przykładowe odgórnie ustalone koszty zapytań związanych z wydatkami komorniczymi:

  • Do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych – 20,00 złotych,
  • Zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 45,44 złote,
  • Do Urzędu Skarbowego – 50,00 złotych.

Z kolei opłata za wysłanie jednego listu poleconego wynosi 7,79 zł.

koszty komornicze

Ile wynoszą koszty komornicze?

Niezależnie czy nie spłaciliśmy rat za telewizor, czy pożyczki dla zadłużonych przy egzekucji komorniczej będziemy musieli ponosić dodatkowe koszty. Przeważnie w pierwszej kolejności komornik zajrzy na nasze konto bankowe. Nie może jednak wziąć wszystkich naszych pieniędzy, na koncie musi pozostawić równowartość minimalnego wynagrodzenia netto. Oprócz kwoty należnej wierzycielowi urzędnik doliczy koszty komornicze. Ile mogą wynosić?


>> Może Cię zainteresować: Ile komornik może zabrać z emerytury?


Przypuśćmy, że niezapłacone raty za telewizor wynoszą 1 600 złotych. Opłata dla komornika wyniesie 200 złotych. Wydatki uzależnione są od tego, jak przebiegały czynności komornika. Jeśli komornik wyśle pismo z zapytaniem do US, należy doliczyć dodatkowe 50 złotych. Za każdy wysłany list polecony komornik pobierze dodatkowo po 7,79 złotych – komornik wysłał 4 listy. Zatem koszty komornicze wyniosą 281,16 złotych.

To jednak nie wszystko dłużnik musi jeszcze doliczyć do swoich przyszłych wydatków odsetki za opóźnienia w spłacie, koszty procesu, a także koszty zastępstwa prawnego (jeśli wierzyciela w sądzie reprezentuje adwokat lub radca prawny). Jeżeli dług wynosi 1 600 złotych, należy do niego doliczyć odsetki za opóźnienia. Przyjmijmy, że wyniosły one 400 złotych na dzień spłaty. Koszty procesu 200 złotych a koszt zastępstwa w tym przypadku wyniosą kolejne 400 złotych. Koszty dla wierzyciela wynoszą zatem 2 600 złotych.

Jeśli połączymy koszty komornicze z kosztami dla wierzyciela, z kwoty 1 600 złotych zrobi się 2 881,16 złotych. To całkiem sporo. Z czego dla komornika przypada jedynie 200 złotych.

Kto ponosi koszty komornicze?

Bez wątpienia koszty komornicze ponosi dłużnik. Dla wierzyciela dodatkowe koszty związane ze ściągnięciem długu byłyby mało korzystnym rozwiązaniem. Dlatego, jeśli twoja sprawa w sądzie z wierzycielem zakończyła się egzekucją komorniczą, warto załatwić sprawę szybko i polubownie. Każde zapytanie, każde wysłane pismo, czy konieczność poszukiwania źródeł dochodu wiąże się z dodatkowymi kosztami. Rolą komornika jest wyegzekwowanie długu, co będzie robił do skutku. Łącznie z licytacją pojazdu lub nieruchomości dłużnika. Dlatego zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest dobrowolne poddanie się egzekucji i spłacenie długu w jak najkrótszym czasie. Należy także pamiętać, że z komornikiem nie możemy wynegocjować niższej stawki. Tak jak napisaliśmy powyżej, każda wykonana przez niego czynność polega ściśle określonej opłacie według cennika. Im mniej czynności będzie musiał wykonać komornik, tym mniej zapłacimy. Przykładowo za utrudnienie czynności komorniczych trzeba będzie zapłacić dodatkowe 1 000 złotych.

Zdarza się jednak, że wierzyciel będzie jednak musiał partycypować w kosztach komorniczych. Do takich sytuacji dochodzi, gdy wierzyciel zawarł ugodę z dłużnikiem i nie powiadamiając o tym sądu złoży wniosek o umorzeniu egzekucji. Wierzyciel poniesie także koszty w przypadku gdy, jego roszczenia były bezzasadne lub gdy postępowanie będzie umorzone, ponieważ wierzyciel pozostał bezczynny.


>> Zobacz również: Jak działa mechanizm pożyczek z komornikiem?


Koszty – jak ich uniknąć?

Jeśli nie mieliśmy środków na spłatę zadłużenia, czyli kredytu konsumenckiego, zakupów na raty, czy opłat za media, z pewnością nie mamy też środków na spłatę komornika. W związku z tym w ciągu 7 dni od otrzymania pisma z postanowieniem o opłacie komorniczej musimy złożyć wniosek do sądu o ich umorzenie. W piśmie należy wyjaśnić swoją trudną sytuację finansową, a także przedstawić wyjaśnienia, że opłacenie dodatkowych kosztów komorniczych znaczącą ją pogorszy. Mimo że istnieje możliwość przedawnienia kosztów komorniczych, rzadko dochodzi do takiej sytuacji. Dzieje się tak, ze względu na fakt, że każde ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego przerywa jego bieg. Najprawdopodobniej wierzyciel, co jakiś czas będzie na nowo wszczynał całą procedurę, aby w końcu odzyskać swój dług.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii