Ile wynosi najniższa krajowa 2024 netto?

Strona główna  »  Nowości na rynku  »  Ile wynosi najniższa krajowa 2024 netto?

Nowości na rynku

Najniższa krajowa 2024 netto wzbudza wiele kontrowersji. Część osób się cieszy, inni narzekają, że wraz ze wzrostem najniższej krajowej 2024 netto możemy spodziewać się wzrostu cen towarów i usług. Oprócz wzrostu płacy minimalnej (najniższa krajowa 2024 netto) urosły także minimalne stawki godzinowe, ile wynoszą? Ile wynosi najniższa krajowa 2024 netto i brutto? O ile wzrośnie od lipca 2024? Odpowiadamy.

Czym jest najniższa krajowa netto?

Płaca minimalna nazywana jest również najniższą krajową lub najniższym wynagrodzeniem. Najniższa krajowa to inaczej mówiąc najniższa stawka, jaką według prawa może zaproponować pracownikowi pracodawca. Pracodawca nie może zatem zejść poniżej ustalonego przez rząd pułapu, w przeciwnym razie będzie zatrudniał pracownika na zasadach niezgodnych z prawem. Odgórne ustalenia dotyczące wysokości stawki minimalnej zostały wprowadzone wraz z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w październiku 2002 roku. Takie ustalenia miały miejsce dużo wcześniej, były bowiem wprowadzane od 1956 roku, ale wdrażano je na drodze uchwały sporządzonej przez Radę Ministrów. Od 1990 roku odpowiedzialność za ustalenia stawki minimalnej przypadła Ministerstwu Pracy. Aktualnie wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – każdego roku do 15 września.

najniższa krajowa 2024 netto

W jakim celu ustala się najniższą krajowa?

Głównym celem ustalania najniższej płacy jest niedopuszczenie do sytuacji, w której pracownik otrzymuje pensję niższą niż rynkowa wartość jego pracy. Innymi słowy, rząd chce ochronić pracowników przed wykonywaniem swojej pracy za zbyt niską i często niesprawiedliwie zaniżoną stawkę. Takie sytuacje miały miejsce wówczas, gdy pracownik pozbawiony był wyboru. W związku z brakiem alternatywnych rozwiązań i brakiem możliwości znalezienia lepiej płatnej posady godził się na zbyt niskie wynagrodzenie. Na ogół dotyczyło to osób, którym zależało na jakimkolwiek zatrudnieniu, by utrzymać swoją rodzinę, pomimo otrzymywania świadczenia 500 plus. Nieuczciwi pracodawcy, często wykorzystywali w ten sposób swoich pracowników, często wzbogacając się ich kosztem.

Co więcej, pracę minimalną w tym również najniższą krajową 2024 netto ustala się niezależnie od tego jakie kompetencje, czy wykształcenie posiada pracownik.

Najniższa krajowa 2024 netto służy również jako podstawa do ustalania ważnych stawek. Na podstawie najniższej krajowej 2024 netto ustalone są kwoty wolne od zajęcia komorniczego, świadczenia chorobowe i zasiłki dla bezrobotnych. Najniższa krajowa 2024 netto służy także do obliczania dodatków pracowniczych, różnego rodzaju świadczeń, czy też odszkodowań. Odszkodowania dotyczą natomiast pracy w godzinach nocnych, czy mobbingu. Płaca minimalna jest również podstawą do wyliczania odpraw pracowników przy zwolnieniach grupowych.

Wzrost najniższej krajowej to również szansa dla pracowników najniższego szczebla do zwiększenia swoich finansowych możliwości. Dzięki wyższej pensji wzrasta ich zdolność kredytowa, co przekłada się na możliwość zaciągnięcia zobowiązań w tym kredytów gotówkowych, czy hipotecznych. Warto podkreślić, że rodzaj dochodu, a nie tylko jego wysokość ma wpływ na zdolność kredytową.

Ile wynosi najniższa krajowa 2024 netto przy umowie o pracę?

Tak jak wspomnieliśmy na początku, wzrost najniższej krajowej 2024 netto związany jest z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W ustawie określono, że zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wprowadza się dwa razy do roku, czyli na początku i w środku. W związku z tym wzrost płacy mogliśmy zauważyć już od stycznia 2024 roku. Kolejna podwyżka nastąpi w lipcu.

Ile zatem wynosi najniższa krajowa 2024 netto? W 2024 roku nastąpiła podwyżka najniższego wynagrodzenia brutto do kwoty 4 242 złote. Nie jest to jednak kwota, którą otrzyma pracownik. Kwota netto, czyli ta, którą pracownik otrzyma przelewem, obniżona jest o składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, a także o podatek dochodowy. Obecnie pracownik otrzymujący najniższą krajową w wysokości 4 242 złote brutto, otrzyma około 3 221, 98 złotych netto. Kolejna – lipcowa podwyżka oznacza pensję brutto w wysokości 4 300 złotych. Najniższa krajowa 2024 netto od lipca wyniesie zatem około 3 261,53 złote.

Najniższa krajowa od lipca 2023 roku wynosiła 3 600 złotych brutto. Z kolei od lipca 2024 roku najniższe wynagrodzenie za pracę brutto wyniesie 4 300 złotych. Co oznacza wzrost rok do roku o 700 złotych – wzrost sięga zatem 19,4 procent. Przeważnie pracownicy zarabiający powyżej najniższej krajowej nie mogą liczyć na taką podwyżkę pensji. Często mówi się o podwyżce inflacyjnej, która stanowi formę wyrównania pensji w stosunku do wzrostu cen. Patrząc na zeszłoroczny poziom inflacji wynoszący 11,4 procent, podwyżka inflacyjna powinna wynosić właśnie około 11 procent. Nie jest to jednak podwyżka ustawowa, w związku z tym obejmuje jedynie pracowników, których pracodawca wyrazi chęć podniesienia pensji swoim pracownikom.

Ile wynosi najniższa krajowa 2024 netto przy umowach cywilno-prawnych?

Wraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę, rosną także stawki godzinowe dla umów cywilnoprawnych. Od stycznia 2024 roku minimalna stawka godzinowa za pracę wynosi 27 złotych i 70 groszy brutto, od lipca wzrośnie do kwoty 28 złotych i 10 groszy brutto. Należy jednak podkreślić, że stawki te mogą się różnić w zależności od wysokości opłacanych składek, wieku zleceniobiorcy, czy zwolnienia z opodatkowania.

Jak co roku zmiany w wysokości świadczenia mogą się spodziewać także emeryci. Co roku wprowadzana jest bowiem waloryzacja emerytur.

Podsumowanie

Najniższa krajowa 2024 netto i jej wzrost to temat budzący wiele emocji. Dla osób otrzymujących najniższą krajową jest szansą na poprawę warunków życia. Większe zarobki mogą przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa finansowego, umożliwiając tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb. To również szansa na podwyższenie zdolności kredytowej przy zarobkach 3 000 złotych. Dzięki temu wiele osób będzie mogło w końcu skorzystać z pożyczki na raty, bez obaw o płynny zwrot pożyczonych środków.

Z drugiej strony, dla pracowników zarabiających nieco powyżej najniższej krajowej, podwyżka najniższego wynagrodzenia może budzić poczucie niesprawiedliwości. Mogą oni odczuwać frustrację, wiedząc, że ich wysiłek, często wyższe wykształcenie i większe doświadczenie nie są odpowiednio wynagradzane. Szczególnie że pracownicy średniego szczebla nie mogą liczyć na ustawowy wzrost pensji. A podwyżka inflacyjna jest jedynie dobrą wolą pracodawcy. Ponadto osoby, które zarabiały poniżej średniej krajowej, mogły liczyć na kredyt hipoteczny. Przy obecnych dość wysokich cenach, spłacanie kredytów jest nie lada wyzwaniem.

Podwyżka płacy minimalnej wpływa również na pracodawców. Z jednej strony, wyższe koszty mogą zmusić pracodawców do redukcji zatrudnienia, czy zmniejszenia nakładów na inwestycję. Z drugiej jednak strony lepiej opłacani pracownicy mogą być bardziej zmotywowani do pracy, co przekłada się na wyższą produktywność.

Podsumowując, podwyżka najniższej krajowej 2024 netto, to dość złożony problem, który wymaga uwzględnienia wielu różnych perspektyw. Dla wielu przedsiębiorców, szczególnie małych firm walczących ze wzrostem cen towarów i usług, a także ogromną konkurencją kolejna podwyżka płac może okazać się nie do przeskoczenia.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii