Czy świadczenie 500 plus wlicza się do dochodu?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Czy świadczenie 500 plus wlicza się do dochodu?

Porady finansowe

Jak otrzymać 500 plus?

500 plus jest świadczeniem, należącym do rządowego programu „Rodzina 500+”. Świadczenie to mogą otrzymać rodzince oraz opiekunowie wszystkich dzieci do 18 roku życia, niezależnie od wysokości osiąganych dochodów.

Aby świadczenie było regularnie wypłacane, musimy wypełnić stosowny wniosek. Program rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku. Obecnie organem zajmującym się świadczeniem 500 plus jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS zajmuje się rozpatrywaniem wniosków, ich przyznawaniem, a także wypłatą świadczeń.

Kto może otrzymać świadczenie? Świadczenie 500 plus mogą otrzymać nie tylko rodzice dzieci, ale także ich opiekunowie, oto pełna lista, osób, którym przysługuje 500+:

 • Matka, ojciec, lub faktyczny opiekun dziecka, który mieszka z dzieckiem i je utrzymuje. Opiekun faktyczny to osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
 • Rodzice, którzy sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, (zgodnie z orzeczeniem sądu) mogą otrzymać świadczenie w wysokości połowy przysługującej kwoty, czyli 250 złotych miesięcznie każde z nich.
 • Opiekun prawny dziecka.
 • Rodzic zastępczy dziecka.
 • Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.
 • Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 • Dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 • Dyrektor domu pomocy społecznej.

Aby otrzymać pieniądze z programu 500 plus, należy złożyć wniosek przez Internet. Złożenie wniosku możliwe jest trzema kanałami:

 • PUE ZUS – aby wniosek był wypełniony poprawnie, należy wybrać jeden z powyższej grupy (SW-R – dla rodziców dziecka, SW-O – dla osób sprawujących pieczę zastępczą, opiekunów prawnych, lub opiekunów faktycznych, SW-D – dla dyrektorów placówek). Rodzice mogą skorzystać ze specjalnej mobilnej aplikacji mZUS, w której należy podać swój PESEL.
 • Portal Informacyjno–Usługowy Emp@tia – portal internetowy, który został stworzony między innymi za pośrednictwem funduszy unijnych po założeniu konta i zalogowaniu się możemy złożyć wniosek o 500 plus i inne świadczenia np. becikowe.
 • Bankowość elektroniczną – wybierając bankowość elektroniczną, można zalogować się do aplikacji mobilnej swojego banku lub na swoje konto użytkownika na stronie internetowej swojego banku.

Czym jest dochód?

Czym dokładnie jest dochód? Bardzo często termin dochód mylony jest z podobnie brzmiącym przychodem. Choć oba określenia bywają używane wymiennie, to dochód a przychód jest czymś zgoła innym i nie należy ich ze sobą mylić. Pokrótce przytoczmy uproszczoną definicję przychodu i dochodu. Za przychód uznaje się wartość uzyskana za sprzedaż towaru lub usługi. Najłatwiej zrozumieć istotę przychodu na przykładzie przedsiębiorcy. Pan Tomasz prowadzi małą drukarnię, jego przychód w tym miesiącu wyniósł 7 000 złotych. Jednocześnie 2 000 złotych wydał na niezbędne do pracy artykuły (papier, tonery itd.), 2 000 na wynajem lokalu i 1 000 złotych na media. Łączny koszt uzyskania przychodu to 5 000 złotych. Jeśli pan Tomasz zarobił 7 000 złotych (przychód) i koszty wyniosły 5 złotych, to jego dochód wyniósł 2 000 złotych.

Nawet jeśli mamy duży przychód (większy niż pan Tomasz) to istotną rolę odgrywają koszty. Im wyższe koszty, tym mniejszy dochód. Inaczej mówiąc, wysokość przychodu nie odzwierciedla realnej sytuacji finansowej.

500 plus


>> Zobacz również: 5 pomysłów, jak zwiększyć zdolność kredytową


Dochód bez działalności gospodarczej

Powyżej opisaliśmy przykład przedsiębiorcy, a czym jest przychód u osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej? Źródła dochodu określone są w ustawie o podatku dochodowym (art. 14 ust. 1) i należą do nich między innymi:

 • umowa o pracę,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • działalność gospodarcza,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • nieruchomości (np. sprzedaż lub wynajem).

Skoro wiemy już, czym jest przychód, łatwiej wyjaśnić, czym dokładnie jest dochód. Dochód jest przychodem pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu. Inaczej mówiąc, dochód jest różnicą pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Dochód jest zatem realnym stanem finansów danej osoby.

Dochód jest jednym z podstawowych parametrów, który wpływa na zdolność kredytową konsumenta. Od faktycznego dochodu potencjalnego kredytobiorcy bank odejmuje wszystkie koszty, jakie miesięcznie ponosi konsument. Koszty te związane są z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a także wszystkimi zobowiązaniami, które musi uregulować. Do kosztów prowadzenia gospodarstwa domowego zaliczamy zatem opłaty za media, żywność, transport, edukację rozrywkę i inne. Kosztami zobowiązań są natomiast kredyty, pożyczki, chwilówki, leasingi, karty kredytowe, karty debetowe i wszystkie inne instrumenty finansowe, które spłaca konsument.

Czy 500 plus wlicza się do dochodu?

Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy wyjaśnić, że banki inaczej niż firmy pożyczkowe podchodzą do źródeł dochodu. Banki obliczając zdolność kredytową wnioskodawcy, zwracają uwagę nie tylko na wysokość pozyskanych dochodów, ale także na źródło ich pozyskiwania. Możemy zatem wyróżnić źródła akceptowalne i nieakceptowalne. Należy również zaznaczyć, że akceptacja źródeł dochodu w dużej mierze zależy od rodzaju zobowiązania, o które się staramy, kwoty kredytu, a także wewnętrznie przyjętej polityki banku. Nie da się zatem jednoznacznie określić, czy bank odrzuci np. nasze drugie lub kolejne źródło dochodu, czy włączy je do badania zdolności kredytowej.

Za akceptowalne źródła dochodu uznawane są:

 • Wynagrodzenie za pracę,
 • Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Renta i emerytura,
 • Dochód z najmu nieruchomości,
 • Dochód z gospodarstwa rolnego.

Niekiedy możemy powiedzieć o alternatywnych źródłach dochodu, które mogą być akceptowane przy mniejszych kwotach zobowiązań, takich jak kredyt gotówkowy, nie są jednak włączone do obliczeń przy kredytach na wysokie kwoty tj. kredytach hipotecznych. Do dopuszczalnych źródeł dochodu możemy zaliczyć:

Jeśli nie mamy pewności, czy bank uznaje świadczenia, w tym 500 plus, stypendia czy inne dodatki, warto zapoznać się z wymogami banku i poszukać takiego, dla których alternatywne źródła dochodu są dopuszczalne.

Jak zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu?

Czy jest inny sposób niż świadczenie 500 plus, który pozwoli nam na zwiększenie szans na kredyt? Oczywiście, jest co najmniej kilka metod na to, by zwiększyć swoją zdolność kredytową. Obszerniej na ten temat pisaliśmy w artykule Kredyt online – 10 porad, które zwiększą szansę na jego uzyskanie. Każdy konsument jest w nieco innej sytuacji finansowej i życiowej, dlatego ważne jest samodzielnie spojrzenie na to, co jesteśmy w stanie zmienić w swoim życiu, aby poprawić jego jakość. Jednym ze sposobów zwiększenia zdolności kredytowej jest zwiększenie dochodów. Jeśli mówimy o podwyżce w pracy większość osób, odpowiada, że jest to niemożliwe. Jednak jak się okazuje, wiele z tych osób nigdy nie zapytało przełożonego o taką możliwość. Spora grupa osób nie wyobraża sobie również zmiany pracy na lepiej płatną, pozbawiając się tym samym szansy na spokojniejsze życie. Oczywiście nie zawsze istnieje taka możliwość, ale warto ją rozważyć.

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii