Okoliczności, w których proszony jesteś o wyciąg z konta

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Okoliczności, w których proszony jesteś o wyciąg z konta

Porady finansowe

Jeśli jesteś posiadaczem rachunku bankowego, z pewnością choć raz spotkałeś się z terminem wyciąg z rachunku bankowego lub wyciąg z konta. Kiedy jednak możesz zostać poproszony o wspomniany dokument? Jakie informacje zawiera i czym różni się od historii na rachunku bankowym? Jeśli nie wiesz, przeczytaj artykuł, w którym wyjaśniamy to zagadnienie.

Czym jest wyciąg z konta?

Z opublikowanego w 2021 roku raportu Banku Światowego wynika, że konto bankowe posiada już 94 procent Polaków. Wskaźnik ten od roku 2011 wzrósł o 26 procent. Z raportu wynika również, że 84 procent Polaków posiada kartę płatniczą. Przeważnie większość z nas posiada kartę debetową, która jest najpopularniejszą kartą płatniczą w naszym kraju. Konto bankowe posiadają zarówno osoby dorosłe, czynnie zawodowe, jak również seniorzy. Konto bankowe dla młodych jest w Polsce równie popularne. A czym zatem jest wyciąg z konta bankowego?

Konto bankowe służy nam w głównym stopniu do wykonywania rozmaitych transakcji płatniczych. Przelewem na rachunek bankowy większość z nas otrzymuje wypłatę od pracodawcy, ale także emeryturę, alimenty czy rentę rodzinną. Za pomocą bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej banku w smartfonie opłacamy rachunki i płacimy za zakupy w Internecie. Coraz częściej także wybieramy płatności bezgotówkowe za pomocą kart płatniczych przypiętych do konta.

Czym zatem jest wyciąg z konta? Wyciąg z konta jest dokumentem wygenerowanym przez bank. Zawiera szczegółowe dane dotyczące wszystkich transakcji, które były wykonane na koncie bankowym w określonym czasie. Warto podkreślić, że wyciąg z konta nie jest tym samym dokumentem, co historia transakcji. Różnica polega na tym, że wyciąg z konta generuje bank. Z kolei historię transakcji określa posiadacz konta. W związku z tym właściciel rachunku może np. pominąć część wykonanych płatności. Innymi słowy, historia wygenerowana przez właściciela konta nie jest wiarygodna, stąd np. banki lub firmy pożyczkowe nie akceptują tego typu dokumentu. Osoba, która ubiega się o chwilówkę na dowód, może np. pominąć wszystkie transakcje wykonane kartą debetową. W związku z tym jego zdolność kredytowa będzie wyższa, niż faktycznie ma to miejsce.

wyciąg z konta

Jakie dane są umieszczone na wyciągu z rachunku bankowego?

Jakie informacje możesz znaleźć na wyciągu z konta, które wygeneruje bank? Dokument ten ma na ogół ściśle określone elementy, których możesz się spodziewać niezależnie od tego, w którym banku prowadzisz rachunek. Wyciąg z konta zawiera następujące informacje:

  • Dana osobowe właściciela konta lub właścicieli (wiele osób prowadzi wspólne konto bankowe). Jeśli jest to konto prywatne, na wyciągu widnieją dane osobowe jego posiadacza, adres, numer rachunku. W przypadku konta firmowego dane firmy (nazwa, adres siedziby, numer NIP itd.);
  • Dane banku – nazwa, adres, numer kontaktowy (przeważnie numer infolinii);
  • Saldo początkowe i saldo końcowe – kwota, która jest dostępna na rachunku na początku i na końcu zaznaczonego okresu, który obejmuje wyciąg. Przykładowo saldo początkowe: 789 złotych dostępne 1 sierpnia 2023, saldo końcowe: 1854 złote dostępne 30 października 2023 roku;
  • Szczegółowy wykaz wszystkich transakcji wykonanych na rachunku, czyli wszystkie wpływy i wszystkie uznania konta (wpłaty we wpłatomacie, przelewy przychodzące, przelewy wychodzące, płatności kartą, płatności BLIK, wypłaty z bankomatu itd.);
  • Dane dotyczące opłat, prowizji, odsetek związanych z prowadzeniem rachunku czy jego obciążeniem;
  • Podsumowanie wszystkich operacji wykonanych na rachunku w wyznaczonym okresie. Liczba wszystkich wpłat, liczba obciążeń i ich kwoty, aktualnie dostępne saldo, saldo początkowe i końcowe.

Wiele banków przesyła posiadaczom rachunków wyciąg z konta co miesiąc za pomocą poczty e-mail. Na ogół wyciąg ten jest bezpłatny. Niekiedy banki dodatkowo przesyłają informacje na pocztę e-mail właściciela po wykonaniu każdej transakcji.

Jak pobrać wyciąg z konta?

Wyciąg z konta bankowego możesz otrzymać, wnioskując o niego na kilka sposobów. Możesz udać się do placówki banku, możesz również skontaktować się z infolinią banku. Najłatwiej jednak złożyć dyspozycję za pomocą aplikacji mobilnej banku lub za pomocą bankowości elektronicznej. W tym celu należy zalogować się na swoje konto i w zależności od banku odszukać zakładki „historia”, „płatności” lub „wyciągi”. Określ czas, który ma obejmować wyciąg oraz format pliku, jeśli chcesz pobrać jego wersję elektroniczną. W przypadku wersji papierowej również możesz ją otrzymać, niekiedy jest ona dodatkowo płatna. Papierowy wyciąg z konta możesz samodzielnie odebrać w placówce bankowej lub otrzymać listem poleconym pod wskazany adres.

Okoliczności, w których proszony jesteś o wyciąg z konta

Kiedy może zdarzyć się sytuacja, że proszony jesteś o dostarczenie wyciągu z konta? Najczęściej to banki i firmy pożyczkowe wymagają dostarczenia wyciągu z konta bankowego, gdy konsument stara się o przyznanie kredytu gotówkowego, kredytu konsolidacyjnego, pożyczki na raty, czy każdego innego zobowiązania. Na tej podstawie podmiot udzielający pożyczki sprawdza zgodność oświadczenia wnioskodawcy ze stanem faktycznym. Po co dodatkowe zabezpieczenie? Niektórzy zupełnie coś innego deklarują w formularzu kredytowym, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Przypuśćmy, że potencjalny pożyczkobiorca deklaruje, że żyje samodzielnie i oprócz płatności związanych z mieszkaniem i zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych nie ma żadnych innych stałych płatności. Jednak na wyciągu z banku widnieją regularne przelewy alimentów na rzecz dzieci. Co miesiąc z konta wnioskodawcy wykonywany jest przelew na 1200 złotych. To skutecznie obniża możliwości finansowe wnioskodawcy.

Podobnie wygląda sytuacja, gdy starasz się otrzymać kartę kredytową w innym banku, niż ten, w którym masz swój główny rachunek bankowy. Na podstawie wyciągu z rachunku bankowego badana jest często zdolność kredytową przy zakupach na raty lub gdy wybierasz płatność odroczoną. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy kwota zakupów jest wyższa i jej spłata może stanowić trudność.

Inną sytuacją, w której może być konieczny wyciąg z konta, jest sytuacja, w której „zaginęła” płatność. Przypuśćmy, że regularnie opłacasz wszystkie swoje rachunki. Jednak gazownia przesyła ci monit, że zalegasz ze spłatą rachunku. Wówczas swoją płatność możesz udokumentować, wysyłając do gazowni dowód płatności otrzymany z banku. Nie musisz oczywiście wysyłać całego wyciągu bankowego za dany miesiąc.

Wyciąg z konta może być również konieczny, gdy twoje dziecko ubiega się o przyznanie stypendium, które uzależnione jest od wysokości dochodów na członka rodziny. Wówczas każda osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego może być zobligowana do przedstawienia wyciągu z konta za określony okres.

Niekiedy wyciągu z banku może domagać się Urząd Skarbowy lub Sąd.

Podsumowanie

Wyciąg bankowy jest dokumentem, który potwierdza wszystkie transakcje na twoim rachunku bankowym. Nie jest jednak tożsamy z historią transakcji. Historię transakcji możesz wygenerować samodzielnie i – co więcej – możesz nią manipulować np. nie uwzględniać części wpływów lub wydatków. Dlatego, jeśli będziesz starał się o przyznanie dodatkowej gotówki, z pewnością będziesz poproszony o wygenerowanie wyciągu z konta wykonanego przez twój bank.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii