Prolongata – definicja i przykłady użycia

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Prolongata – definicja i przykłady użycia

Podstawy finansów

Korzystając z różnych produktów i usług mamy nadzieję, że ich spłata przebiegnie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jednak nie zawsze wszystko przebiega po naszej myśli. Czasami zdarzają się sytuacje, które skutecznie utrudniają nam wywiązanie się z różnych zobowiązań. W takich chwilach przydatny jest mechanizm prolongaty. Czym jest prolongata i w jakich sytuacjach można z niej skorzystać? Odpowiadamy.

Czym jest prolongata?

Aby dokładnie zrozumieć, czym jest prolongata, warto zapoznać się z definicją, którą podaje słownik PWN.

Prolongata:

1. przedłużenie okresu ważności czegoś

2. odroczenie terminu realizacji jakiegoś zobowiązania

Prolongować – odraczać.

Prolongata jest zatem sytuacją, w której albo przedłużamy okres ważności np. umowy, albo odraczamy termin realizacji danego zobowiązania. Oba przypadki mogą mieć zastosowanie w różnych sytuacjach, które omówimy poniżej. Przeważnie prolongowanie dotyczy wydłużenia okresu spłaty zobowiązań finansowych lub chwilowe zaprzestanie spłaty rat. Na ogół chwilowe zaprzestanie spłaty rat kojarzy nam się z wakacjami kredytowymi. Jednak banki umożliwiają również karencję kredytu, co jest nieco innym zabiegiem niż wspomniane wakacje kredytowe. Niemniej jednak oba działania można zaliczyć do prolongaty.

Prolongatę można zastosować nie tylko do kredytu lub pożyczki, ale także można przedłużyć termin płatności składek za ubezpieczanie, wydłużyć czas spłaty faktury, a nawet odroczyć w czasie zwrot książek w bibliotece.

prolongata

Prolongata kredytu lub pożyczki

Prolongata w odniesieniu do spłaty pożyczki lub kredytu jest bardzo ogólnym sformułowaniem. Dotyczy bowiem dwóch odrębnych działań, jakie można podjąć w sytuacji trudności związanych z terminowym regulowaniem rat. Konsekwencje braku spłaty zobowiązań mogą być bardzo nieprzyjemne.

Prolongata może odnosić się do wydłużenia okresu spłaty, co oznacza, że liczba rat się zwiększa, ale zmniejsza się ich wysokość. To rozwiązanie często stosowane jest w sytuacji, w której kredytobiorca źle oszacował swoje możliwości finansowe i utrzymanie budżetu domowego w wyznaczonych ramach jest trudne do zrealizowania. Drugą sytuacją, w której wydłuża się okres spłaty, jest wystąpienie sytuacji losowej np. utrata pracy lub choroba. Jeżeli kredytobiorca posiada poduszkę finansową, lecz jej zasoby się kurczą, może zwrócić się właśnie o wydłużenie okresu spłaty i obniżenie raty. To zjawisko wykorzystywane jest również przy kredytach konsolidacyjnych. Dzięki którym obniża się wysokość rat kilku zobowiązań, a spłaca się jedną niższą ratę nowego kredytu, ale przez dłuższy czas.

Inną formą prolongaty jest zawieszenie spłaty rat na wyznaczony czas. W tym przypadku kredytobiorca zaprzestaje spłat na okres, który wynegocjował w banku. Nie każdy może z takiej opcji skorzystać, wiele bowiem zależy od tego, czy wcześniejsze raty kredytobiorca spłacał terminowo. Zawieszenie spłat może przebiegać w dwóch formach, jako wakacje kredytowe lub karencja kredytu.

Wakacje kredytowe a karencja kredytu – jakie są różnice?

Wakacje kredytowe

W ostatnim okresie wakacje kredytowe były dość popularne ze względu na wprowadzenie ich  rządowej wersji. Mogli z nich skorzystać kredytobiorcy obciążeni kredytem hipotecznym. Na czym polega mechanizm wakacji kredytowych niezależnych od decyzji rządu? Wakacje kredytowe to inaczej mówiąc, odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu lub pożyczki. Co to oznacza? Jeśli konsument złoży wniosek o wakacje kredytowe do banku lub firmy pożyczkowej, przez ustalony czas nie będzie musiał przelewać na konto bankowego wierzyciela żadnych środków.

Okres zawieszenia spłaty uzależniony jest od wewnętrznej polityki banku lub pozabankowej firmy pożyczkowej. Tak jak wspomnieliśmy, większe szanse na odroczenie spłaty mają konsumenci, którzy wcześniejsze raty opłacali bez opóźnień. Należy również podkreślić, że bardzo istotne jest dobre umotywowanie swojej prośby, które często należy podeprzeć solidną dokumentacją. Przykładowo powodem prolongaty może być utrata pracy, ale nie niewynikająca z zaniedbań, czy zaniechań kredytobiorcy.

Częstotliwość korzystania z wakacji kredytowej uzależniona jest od postanowień firmy finansowej. Przeważnie istnieje możliwość jednorazowego wykorzystania prolongaty. Niekiedy banki pozwalają również na wakacje kredytowe raz do roku przez cały okres trwania umowy. Należy podkreślić, że im umowa podpisana jest na dłuższy czas, tym większe szanse na częstsze wakacje kredytowe. Przykładowo konsument może kilkukrotnie korzystać z wakacji kredytowych przy kredycie hipotecznym na 30 lat, a przy pożyczce dla zadłużonych ze spłatą rozłożoną na 36 rat może to być utrudnione lub nawet niemożliwe.

Karencja kredytu

Karencja kredytu lub pożyczki to także forma odroczenia spłaty, jednak jedynie części kapitałowej raty. W związku z tym kredytobiorca spłaca niższą ratę składającą się z samych odsetek. Zawieszeniu ulega zatem spłata właściwej części kredytu, czyli odracza się zwrot pieniędzy, które faktycznie konsument otrzymał na konto. W przypadku karencji kredytu lub pożyczki jej otrzymanie jest nieco łatwiejsze, nie niesie za sobą tak dużego ryzyka dla firm finansowych. Rozwiązanie to nie zawsze jest jednak korzystne. Minusem karencji jest wzrost całkowitego kosztu kredytu, wydłużenie terminu spłaty, a także większe obciążenie finansowe po zakończeniu karencji. Nie mniej, jednak jeżeli konsument nie może wywiązać się ze spłaty, dzięki karencji nie pogorszy swojej historii kredytowej. Rozwiązanie to będzie nieco korzystniejsze przy ratach malejących.

Prolongata – inne przykłady użycia

Sytuacji, w których konieczne jest wydłużenie terminu spłaty lub czasu użytkowania może być więcej niż tylko w przypadku produktów finansowych. Kolejną dość częstą sytuacją może być brak środków na spłatę faktury VAT, czy nawet faktury proforma. Do takich sytuacji dochodzi, gdy przedsiębiorcy prowadzący zarówno duże firmy, jak i jednoosobowe działalności gospodarcze tracą płynność finansową. Odroczenie terminu spłaty faktury wymaga zawarcia przez strony porozumienia. Porozumienie należy zawrzeć w czasie 90 dni, od dnia upływu terminu płatności ustalonego w umowie lub na fakturze. Prolongata może być zapisana w dowolny sposób, przykładowo sporządzając aneks do umowy, porozumienia dłużnika i wierzyciela, w którym zawarty jest nowy termin płatności lub przez wystawienie faktury korygującej ze zmienionym terminem płatności. Należy również pamiętać, że przesunięcia terminu spłaty faktury mają wpływ na ustalenie okresu rozliczeniowego.

Innym przykładem wykorzystania prolongaty jest wydłużenie czasu na spłatę składki ubezpieczenia na życie. Należy pamiętać o tym, że niekiedy konieczne jest ubezpieczenie kredytu. W związku kłopotami finansowymi można postarać się nie tylko o prolongatę kredytu, ale także ubezpieczenia. Dzięki temu można uniknąć tymczasowego zawieszenia ochrony wnikającej z polisy, a w skrajnych przypadkach całkowitego jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym. Towarzystwa ubezpieczeniowe niekiedy dopuszczają zawieszenie spłaty składek, jednak może to się wiązać z częściową lub całkowitą utratą ochrony na czas zawieszenia. Niemniej jednak warto skontaktować się z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, niż całkowicie zaprzestać spłaty. W tym przypadku widmo rozwiązania umowy jest dużo bliższe.

Niezależnie od tego, z jakimi trudnościami finansowymi się borykasz zawsze, gdy masz kłopoty finansowe, zgłaszaj się do swoich wierzycieli. Dzięki uczciwemu przedstawieniu swojej trudnej sytuacji masz większe szanse na odroczenie płatności bez ponoszenia konsekwencji, którymi mogą być dodatkowe koszty, czy natychmiastowe rozwiązanie umowy, wraz z koniecznością zwrotu wszystkich środków.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii