Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Porady finansowe

Wakacje kredytowe są obecnie powszechne znane szczególnie osobom, które posiadają kredyt hipoteczny. Jednak odroczenie lub zawieszenie spłaty można wykorzystać nawet przy kredycie gotówkowym, ratalnym, konsolidacyjnym czy samochodowym. Wiele jednak zależy od ustaleń pomiędzy stronami umowy kredytowej. Niekiedy konsumenci nie wiedzą, że mają taką możliwość, w szczególności, gdy nie zapoznali się dogłębnie z podpisaną przez siebie umową. Zarówno przy kredycie hipotecznym, jak i innych kredytach należy spełnić odpowiednie kryteria, które dopuszczają konsumenta do skorzystania z tego udogodnienia. W tym artykule odpowiemy, kto może się starać o wakacje kredytowe.

Ustawowe wakacje kredytowe 2023

Wakacje kredytowe to możliwość odroczenia lub zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego. Takie zamrożenie spłaty ma na celu podreperowanie budżetu domowego konsumentów, którzy najdotkliwiej odczuli wzrost stóp procentowych NBP. Należy zaznaczyć, że większość (choć oczywiście nie wszystkie), kredytów hipotecznych ma oprocentowanie zmienne. W związku z czym, przy wzroście stóp procentowych, rośnie kwota raty. Niekiedy wzrost ten jest tak duży, że konsumenci mają realne problemy z ich spłatą. Rząd wprowadził zatem swego rodzaju tarczę ochronną dla tych konsumentów, którzy zaciągnęli zobowiązanie na zakup nieruchomości przed dniem 1 lipca 2022 roku.

Zarówno rządowe wakacje kredytowe, jak i inne formy wakacji kredytowych nie są tożsame z umorzeniem części rat kredytu. Wakacje kredytowe są jedynie chwilowym wstrzymaniem płatności, co wiąże się z wydłużeniem okresu kredytowania. Inaczej mówiąc, konsument, który zdecydował się wykorzystać wszystkie cztery dostępne odroczenia rat (każdemu kredytobiorcy przysługuje jedno odroczenie spłaty na kwartał – mowa o rządowym programie) swój kredyt będzie spłacał o 4 miesiące dłużej.

Abyśmy mogli skorzystać z tej formy wsparcia, kredyt hipoteczny na mieszkanie musimy spłacać regularnie, bez żadnych opóźnień. Opcja „tarczy” dotyczy jedynie umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2022 roku, a wakacje można wykorzystać tylko przy jednym zobowiązaniu. Należy również podkreślić, że udogodnienie to można wykorzystać, gdy kredyt był zaciągnięty na zakup własnego lokum, lub budowę własnego domu (zakupu działki).

Eksperci zalecają, aby wakacje kredytowe wykorzystać do nadpłaty kapitału. We wniosku o przyznanie wakacji kredytowych możemy zapisać, że odsetki będą spłacane zgodnie z harmonogramem spłat.

wakacje kredytowe


Zobacz również: Jak bezpiecznie pożyczać pieniądze?


Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe?

Tak naprawdę wiele zależy od wewnętrznych ustaleń każdego banku. W większości banków wniosek o wakacje kredytowe można złożyć przez formularz wypełniony online (w bankowości elektronicznej), jak również listownie i przy osobistej wizycie w placówce bankowej. Niektóre banki dopuszczają również złożenie wniosku przez pocztę e-mail. Niezależnie od formy złożenia wniosku, wniosek musimy na ogół zawrzeć te same informacje, są to:

  • Dane kredytodawcy,
  • Dane kredytobiorcy (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail),
  • Oznaczenie umowy (jej numer bądź sygnatura),
  • Okres umowy, a także okres zawieszenia spłaty,
  • Oświadczenie, w którym konsument deklaruje, że umowa była zawarta na poczet zakupu mieszkania/domu/działki na własne cele mieszkaniowe.
  • Oświadczenie konsumenta o odpowiedzialności karnej – przeważnie wystarczy następująca formuła: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
  • Podpis kredytobiorcy.

W przypadku, gdy nie dopełniliśmy podanych kryteriów formalnych, bank nie może odrzucić wniosku, lecz ma obowiązek zwrócić się do konsumenta o ich uzupełnienie. Jeśli natomiast wniosek został wypełniony poprawnie, wakacje kredytowe powinny być przyznane w chwili dostarczenia wniosku do banku.

Wakacje kredytowe – wady i zalety

Każde rozwiązanie niesie za sobą pewne wady i zalety. Dotyczy to również zawieszenia w spłacie. Jeśli zależy nam na poprawie swojej płynności finansowej, warto przeanalizować swoją sytuację. Za zaletę można uznać fakt, że wakacje kredytowe przyznawane są niezależnie od wysokości naszych dochodów. To z pewnością duże ułatwienie. Nie musimy udostępniać bankowi, żadnych dodatkowych zaświadczeń. Ten rodzaj wsparcia nie wiąże się również z koniecznością wykonywania dopłata, czy poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli skorzystaliśmy z wakacji kredytowych, to możemy również starać się o inne, alternatywne formy wsparcia kredytobiorców.

Tak jak wspomnieliśmy, rozwiązanie to posiada również wady. Z pewnością osoby, które skorzystały z kredytu po 1 lipca 2022 roku, mogą czuć się poszkodowane, faktem, nieprzysługiwania im tego ułatwienia. Ponadto korzystając z wakacji kredytowych, nadal zobligowani jesteśmy do spłaty ubezpieczenia za kredyt. Wydłużenie okresu spłaty o czas, w którym spłata kredytu była zamrożona.


Sprawdź: 5 rzeczy, które warto wiedzieć przed zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego?


Inne kredyty a wakacje kredytowe

Tak jak nadmieniliśmy na wstępie, odroczenie spłaty nie jest nowym rozwiązaniem i nie dotyczy jedynie kredytów hipotecznych. Jeśli skorzystaliśmy z kredytu gotówkowego, kredytu na samochód lub kredytu konsolidacyjnego, również możemy odroczyć jego spłatę. Jednak o tym, na jakich warunkach może przebiegać zawieszenie spłaty, powinniśmy znaleźć zapisy w umowie kredytowej. Różne banki różnie podchodzą do tego typu wakacji kredytowych. Często możliwe są tylko wówczas, gdy konsument (przed złożeniem wniosku) zawsze wywiązywał się z terminowej spłaty zobowiązania. Warto również podkreślić, że o wakacje kredytowe powinniśmy się starać w momencie, w którym nie doszło jeszcze do opóźnień w spłacie. Innymi słowy, jeśli ze względu na pogarszającą się sytuację finansową podejrzewamy, że spłata raty będzie niemożliwa, od razu swoje kroki kierujemy w stronę banku. Bank nie umożliwi nam odroczenia płatności, gdy minie ustalony w harmonogramie termin spłaty.

Wniosek o przyznanie odroczenia należy złożyć online, listownie lub osobiście. We wniosku należy podać swoje dane, numer zobowiązania, jego kwotę, a także, o jakie odroczenie się staramy (liczbę zawieszonych rat). Zanim jednak złożymy wniosek, warto przeczytać umowę, w której zapisane jest o dostępnych formach odroczenia. Na ogół swoją prośbę należy uzasadnić, a uzasadnienie poprzeć dowodami. Za dowód pogorszenia naszej sytuacji finansowej można uznać utratę pracy (nie z własnej winy), wypadek, pogorszenie stanu zdrowia lub inne wydarzenie.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii