Kalkulator zdolności kredytowej ­– jak z niego korzystać krok po kroku?

Strona główna  »  Nowości na rynku  »  Kalkulator zdolności kredytowej ­– jak z niego korzystać krok po kroku?

Nowości na rynku

Czym jest zdolność kredytowa?

Kalkulator zdolności kredytowej z pewnością przyda się przy wyliczeniach szans na kredyt lub pożyczkę. Zanim jednak omówimy, jak korzystać z kalkulatora warto zapoznać się z samą definicją zdolności kredytowej i komponentów, z których się składa.

Każdy bank i firma pozabankowa przed udzieleniem kredytu lub pożyczki sprawdza zdolność kredytową potencjalnego klienta. Działanie to ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie spłacić zobowiązania zgodnie z podpisana umową. Sytuacja finansowa każdego kredytobiorcy, który zaciąga zobowiązanie, powinna być na tyle stabilna, że drobne, czy nawet większe wahnięcia finansowe nie powinny stwarzać problemów z wywiązaniem się z umowy. Firmy finansowe nauczone doświadczeniem chcą przeciwdziałać trudnym dla obu stron sytuacjom. W tym celu opracowują  formuły i równania, które ułatwią oszacowanie, jak poradzimy sobie z płatnością rat.

Zdolność kredytowa to inaczej mówiąc, finansowe możliwości konsumenta do spłaty zobowiązania w wyznaczonym terminie.  Przebieg i forma badania w dużej mierze zależy od systemu przyjętego przez dany bank, czy firmę pożyczkową, rodzaju zobowiązania, a także pożyczanej kwoty. Im wyższa suma kredytu lub pożyczki, tym skrupulatniejsze badanie.

kalkulator zdolności kredytowej


>> Zobacz również: Jaki wpływ na udzielenie pożyczki ma historia kredytowa?


Kalkulator zdolności kredytowej – składowe oceny zdolności konsumenta

Co składa się na badanie zdolności kredytowej? Ocena zdolności kredytowej podzielona jest na dwie części. Jakościową i ilościową. Jednak przy każdym zobowiązaniu podstawowymi wartościami, o które jesteśmy pytani, są wysokość i rodzaj dochodów i wysokość wszystkich kosztów.

Jakie parametry wchodzą w skład oceny zdolności kredytowej?

Abyśmy mogli dokładniej zrozumieć, jak przebiega badanie zdolności kredytowej, warto podzielić je tak, jak robią to banki i firmy pożyczkowe. Badanie zdolności kredytowej składa się z dwóch części:

Część ilościowa – dotyczy wszystkich wartości, jakimi operujemy w ciągu miesiąca. Podstawą naszych finansowych możliwości jest oczywiście nasz dochód. Firmy finansowe pytają zawsze, ile dokładnie zarabiamy. Kolejnym ważnym elementem tego etapu, jest wysokość kosztów życia. Do kosztów tych zaliczamy wszystkie płatności związane zaspokojeniem potrzeby lokalowej (czynsz, opłaty za media, najem), ponadto koszty żywienia, edukacji, transportu, rozrywki, innymi słowy wszystkie płatności, jakie ponosimy, by przeżyć. Trzecim komponentem części ilościowej są nasze zobowiązania wobec banków i firm pozabankowych. To również kluczowy element, ponieważ ma ogromny wpływ na pomniejszenie naszych dochodów. Im więcej zobowiązań na nas ciąży, tym trudniej zdobyć finansowanie.

Część jakościowa – dotyczy głównie rodzaju naszego zatrudnienia, historii kredytowej, czy posiadanego majątku. Kalkulatory jednak nie uwzględniają części jakościowej. Stąd nie zawsze wyliczą naszą zdolność kredytową, tak jak robi to bank lub firma pożyczkowa.

Dla banków każde dodatkowe obciążenie ma znaczenie. Jakie produkty wpływają na obniżenie zdolności kredytowej? Największym obciążeniem jest oczywiście kredyt hipoteczny, ale nie mniej istotne są karty kredytowe, otwarty limit w koncie, czy kredyt samochodowy. Wiele osób nie zdaje sobie również sprawy z tego, że żyrowanie kredytu i pożyczki również może skutecznie odsunąć nas od nowego kredytu.

Kalkulator zdolności kredytowej – czym jest  jak z niego korzystać?

Kalkulator zdolności kredytowej jest narzędziem, które pomaga kredytobiorcom obliczyć ich potencjalną zdolność kredytową. Dzięki wyliczeniom możemy poznać orientacyjną kwotę zobowiązania, którą jesteśmy w stanie spłacić przy określonych założeniach.

Kalkulatory zdolności kredytowej możemy znaleźć na różnych stronach internetowych. Przeważnie są dostępne w witrynach internetowych banków lub wortalach zajmujących się finansami i pożyczkami. Kalkulator zdolności kredytowej jest bezpłatnym narzędziem, które pomoże nam ocenić, czy w obecnej sytuacji spełniamy warunki, które stawiają kredytodawcy.

Na ogół formularz kalkulatora zdolności kredytowej składa się z kilku podstawowych parametrów, należą do nich:

  • Dochody netto – w tej kolumnie wpisujemy nasze dochody (nie przychody) z tytułu wykonywanej pracy. Przeważnie banki biorą pod uwagę dochody z pracy o charakterze stałym tj. zadań wykonywanych na podstawie umowy o pracę lub z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, renty lub emerytury. Banki w przeciwieństwie do niektórych firm pożyczkowych nie akceptują umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
  • Suma rat innych zobowiązań – pytanie to dotyczy wszystkich rat kredytów i pożyczek, które aktualnie spłacamy. Wysokość kwot i ile zostało rat do spłaty. Im mniej zobowiązań, tym nasza zdolność kredytowa wyższa.
  • Suma kosztów utrzymania – do poprawnego wypełnienia tej rubryki musimy zsumować wszystkie koszty, związane z utrzymaniem siebie i członków rodziny. Wlicza się do nich koszty najmu lokalu powiększone o media, koszty żywności, transportu, edukacji, rozrywki itp.
  • Limity na kartach – jeśli mamy przyznany debet w koncie, to jego wartość również brana jest pod uwagę. Im wyższy limit, tym niższa zdolność kredytowa.
  • Liczba osób w gospodarstwie – pytanie to dotyczy liczby osób, będących na naszym utrzymaniu.
  • Okres kredytowania – w kolejnym okienku wpisujemy okres, na który chcielibyśmy zawrzeć umowę. Na ogół górny limit wynosi 25 lat, dotyczy on przeważnie kredytów hipotecznych. Kredyt gotówkowy na ogół należy spłacić w ciągu maksymalnie 15 lat.
  • Kwota kredytu – kwota, kredytu, o którą chcemy wnioskować.

Musimy jednak podkreślić, że kalkulator zdolności kredytowej jest narzędziem poglądowym, raczej dla klientów niż instytucji finansowych. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe bazują na stworzonych przez siebie algorytmach. W dodatki każda firma posiada swój własny wewnętrzny system dysponowania pieniędzmi. W związku z tym, w jednym banku możemy nie otrzymać kredytu, który będzie dla nas dostępny w innej instytucji.

Jeśli nie kalkulator, to co?

Jeśli nie ufamy wyliczeniom pochodzącym z kalkulatora zdolności kredytowej, bardzo wiarygodnym źródłem informacji jest raport BIK. Z raportu BIK bardzo często korzystają również instytucje finansowe. Raport daje nam bardzo wiarygodną informację na temat tego, jak kształtuje się nasza sytuacja finansowa względem osób, które zaciągnęły zobowiązanie podobnej wysokości. Ta część raportu to scoring BIK. Ocena punktowa przyznawana jest w skali od zera do stu punktów. Im większą liczbę punktów otrzymamy, tym nasze szanse na kredyt lub pożyczkę są większe.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jeżeli kalkulator zdolności kredytowej wyliczył, że mamy zbyt niską zdolność kredytową, musimy popracować nad każdym z branych pod uwagę parametrów. W pierwszej kolejności powinniśmy się skupić na zwiększeniu swojego dochodu. Możemy to zrobić, prosząc przełożonego o podwyżkę lub zmienić pracę na lepiej płatną. Jeśli te korekty nie są możliwe, warto skupić się na zmniejszeniu kosztów. Mamy na myśli jednakowo koszty związane z pozostałymi zobowiązaniami finansowymi, a także kosztami życia. Warto zatem skupić się na spłacie karty debetowej lub kredytowej, a najlepiej na ich zamknięciu. Ponadto w zaciągnięciu zobowiązania będą nam przeszkadzać niespłacone chwilówki na dowód, pożyczki na raty, czy leasing na samochód. Koszty utrzymania również warto zredukować do minimum. To ile pieniędzy wydajemy bank lub firma pożyczkowa mogą obliczyć na podstawie otrzymanego od nas wyciągu z konta bankowego. Jeśli zależy nam na wyższej kwocie pożyczki lub kredytu, warto się dobrze przygotować.

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii