Jak sprawdzić, ile rat zostało do spłaty pożyczki?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Jak sprawdzić, ile rat zostało do spłaty pożyczki?

Porady finansowe

Podpisując umowę z bankiem, firmą pożyczkową, czy każdą inną firmą deklarujemy, że będziemy się wywiązywać z postanowień zawartych w umowie. Gdy korzystamy z usług lub produktów, naszym podstawowym obowiązkiem jest uregulowanie należności. W przypadku produktów finansowych naszą powinnością jest zwrot pożyczonych środków wraz z odsetkami w ustalonym terminie. W zależności od rodzaju produktu finansowego, z którego korzystaliśmy, zwrot może być wymagany w całości lub w ratach. Różnice mogą również dotyczyć liczby rat, sposobu ich naliczania, a także wysokości. Inaczej bowiem oblicza się raty kredytu samochodowego niż kredytu gotówkowego, czy pożyczki na raty. Jeśli odraczaliśmy płatność lub nadpłaciliśmy część kredytu, możemy mieć trudność w obliczeniu, ile rat zostało do spłaty?

Kiedy warto sprawdzić, ile rat zostało do spłaty?

Możliwe, że w wyniku różnych okoliczności nie wiemy, ile rat zostało do spłaty kredytu lub pożyczki. Za okoliczności te możemy wziąć np. nadpłatę części rat lub skorzystanie z wakacji kredytowych. Po wznowieniu spłaty możemy nie wiedzieć, ile i w jakiej wysokości musimy zapłacić kolejną ratę. Teoretycznie każdy podmiot finansowy powinien wysłać nam nowy harmonogram spłat, lecz czasami list do nas nie dotrze. Gdy zgodziliśmy się na komunikację elektroniczną, nowy harmonogram mógł trafić np. do spamu, lub po prostu zaginął w gąszczu nieodczytanych wiadomości.

Harmonogram spłat może ulec zmianie wraz ze zmianą stóp procentowych. O ile liczba rat pozostanie bez zmian, to mogą się zmienić kwoty, które należy przelać na rzecz podmiotu finansowego.

Kolejnym momentem, w którym warto zainteresować się, ile rat zostało do spłaty, jest moment, gdy chcemy obliczyć swój budżet domowy – jeśli do tej pory tego nie robiliśmy. Dzięki zdobytym informacjom łatwiej będzie nam zaplanować swoje wydatki. To szczególnie istotne, gdy nasze plany obfitują w wydatki np. remont, zakup samochodu, podjęcie studiów, czy wyjazd na wakacje.

Jeżeli zastanawiamy się nad kolejnym zobowiązaniem, również warto wiedzieć, ile jeszcze musimy spłacić. Dzięki tej wiedzy nasze kolejne zobowiązanie będziemy mogli dopasować do swoich możliwości finansowych. To bardzo rozsądne podejście uchroni nas przed nadmiernym zadłużeniem i pozwoli bezpiecznie korzystać z produktów finansowych.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani kredytem hipotecznym w niedalekiej przyszłości, również warto się dowiedzieć, ile rat zostało do spłaty zobowiązania. Pamiętajmy o tym, że każde zobowiązanie obniża naszą zdolność kredytową. Im mniej mamy obciążeń na swoich barach, tym łatwiej będzie nam otrzymać kredyt na mieszkanie lub dom. Warto również pamiętać, aby spłat dokonywać w terminie. Banki przy zobowiązaniach hipotecznych bardzo skrupulatnie przyglądają się naszym poprzednim zobowiązaniom. Dzięki terminowym spłatom możemy znacznie poprawić swoje szanse na otrzymanie finansowania.

ile rat zostało do spłaty


>> Zobacz również: Baza BIK jako podsumowanie naszej sytuacji finansowej


Gdzie możemy sprawdzić, ile rat zostało do spłaty?

Pierwszy kontakt z harmonogramem możemy mieć w momencie podpisania umowy pożyczki lub kredytu. Do umowy przeważnie dołączany jest aneks, który zawiera harmonogram spłat. Z harmonogramu możemy odczytać ile rat mamy do spłaty, kiedy przypada termin (podana jest data) oraz wysokość każdej raty. Niekiedy kredytodawcy i pożyczkodawcy w harmonogramie uwzględniają podział na część kapitałową i odsetkową, a także wysokość kwoty, która zostaje nam do spłaty.

Większość kredytów gotówkowych, czy hipotecznych udzielana jest ze zmiennym oprocentowaniem. Oznacza to, że w zależności od przyjętej stawki WIBOR® możliwe są zmiany oprocentowania kredytu, wraz ze zmianami stóp procentowych przyjętych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli stawka maleje, zmniejszy się oprocentowanie, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie raty. Niestety w ostatnim czasie raty kredytów znacznie wzrosły ze względu na wysokie stopy procentowe. Najdotkliwiej odczuli to konsumenci posiadający kredyt hipoteczny. Po każdorazowej zmianie oprocentowania bank powiadamia swoich klientów o nowej wysokości rat. Na ogół informacje te przesyłane są na nasz adres e-mail. Jeśli nie wyraziliśmy zgody na komunikację drogą elektroniczną, najprawdopodobniej nowy harmonogram otrzymamy listem poleconym.

Informacje, ile rat zostało do spłaty, możemy również sprawdzić, logując się na swoje konto klienta lub użytkownika w banku, lub instytucji pożyczkowej. Przeważnie każda firma pożyczkowa posiada na swojej stronie internetowej „strefę klienta”. Login na ogół otrzymujemy od instytucji, z którą podpisaliśmy umowę, hasło na ogół ustalamy samodzielnie. Jeśli nie pamiętamy loginu, przeważenie informacje na jego temat znajdziemy w umowie lub na poczcie e-mail. Hasło możemy odzyskać w podobny sposób jak przy logowaniu do innych kont użytkownika.


>> Zobacz również: Nieterminowa spłata pożyczki – konsekwencje i koszty


Dlaczego warto spłacać zobowiązania zgodnie z harmonogramem?

Jest kilka powodów, dla których warto terminowo spłacać swoje zobowiązania. Jednym z najbardziej oczywistych jest brak dodatkowych kosztów. Pamiętajmy, że każdorazowe opóźnienie wiąże się z koniecznością spłaty ustawowych odsetek karnych. Im dłużej zwlekamy ze spłatą, tym koszty te będą wyższe. W przypadku, gdy dojdzie do konieczności wysłania ponagleń, monitów lub wdrożenia kosztów windykacji koszty te mogą być dość wysokie.

Ponadto należy mieć na uwadze swoją historię kredytową. Jeżeli nie wywiązujemy się z obowiązku terminowej spłaty, zarówno banki, jak i firmy pozabankowe wysyłają informacje na ten temat do biur informacji kredytowej i do baz dłużników. Informacje te mogą skutecznie utrudnić nam zaciągnięcie kolejnych zobowiązań w przyszłości. Szczególnym utrudnieniem jest fakt posiadania na swoim koncie negatywnego wpisu w BIK. Biuro Informacji Kredytowej nie usuwa negatywnych wpisów, tak jak ma to miejsce w przypadku baz dłużników.

Negatywne wpisy w BIK można usunąć dopiero po pięciu latach od pełnej spłaty zobowiązania. Ta informacja powinna zainteresować szczególnie te osoby, które mają w planach zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

Pamiętajmy również o tym, że każde niewywiązanie się z zobowiązania jest przyczyną stresu. Jeśli nie spłacimy raty w określonym terminie, większość z nas martwi się i przejmuje, co może wyniknąć z takiego zaniedbania. Warto redukować swój stres do minimum.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii