Na czym polega restrukturyzacja zadłużenia?

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Na czym polega restrukturyzacja zadłużenia?

Analizy produktów

Skorzystaliśmy z kredytu lub pożyczki. Spłacaliśmy swoje zobowiązanie rzetelnie. Jednak wydarzyło się coś, co zaburzyło nasze finanse. Sytuacji, które realnie wpływają na naszą wypłacalność, może być naprawdę wiele. Czasami pogorszy się stan naszego zdrowia, możemy również stracić pracę lub mieć problemy rodzinne. Zdarza się, że podejmiemy złą decyzję biznesową lub spotka nas kosztowne w skutkach zdarzenie losowe. W sytuacji, gdy brakuje nam środków na spłatę zadłużenia, koniecznie musimy skontaktować się z instytucją, z którą popisaliśmy umowę kredytową lub pożyczkową. Restrukturyzacja zadłużenia jest jedną z metod na obniżenie lub czasowe zawieszenie spłaty. Nie dojdzie do niej, jeśli nie złożymy odpowiedniego wniosku. Czym jest restrukturyzacja zadłużenia? Jakie są jej rodzaje? Co zrobić? Odpowiadamy poniżej.

Co to jest restrukturyzacja zadłużenia?

Na trudności w spłacie zobowiązania może mieć wpływ wiele czynników. Oprócz tych związanych z pogorszeniem się sytuacji finansowej kredytobiorcy może się zdarzyć, że ze względu na wzrost stóp procentowych rata kredytu drastycznie wzrosła. Kredytobiorca nie jest zatem w stanie spłacać rat w nowej, podwyższonej kwocie. Co możemy zrobić?

Odpowiedzią jest restrukturyzacja zadłużenia, czyli zmiana warunków kredytowania. Na ogół restrukturyzacja zadłużenia dotyczy zobowiązań na wyższe kwoty, których rata może być dość wysoka. Przeważnie zmiana warunków kredytowania dotyczy kredytów hipotecznych, kredytów na samochód, a w przypadku przedsiębiorców np. kredytów inwestycyjnych.

Restrukturyzacja zadłużenia jest więc porozumieniem pomiędzy kredytobiorcą a instytucją finansową. Dzięki restrukturyzacji dłużnik jest w stanie nadal spłacać zobowiązanie, ale na nieco odmiennych warunkach, tak by kwota raty była dostosowana do jego aktualnych możliwości finansowych.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, kredytobiorca lub też pożyczkobiorca musi złożyć wniosek z prośbą o restrukturyzację. Sam bank, czy firma pożyczkowa nie będzie proponować takiego rozwiązania. Wniosek warto złożyć już w momencie wystąpienia pierwszych utrudnień w regulowaniu należności. Im wcześniej zgłosimy się do podmiotu, który udzielił nam kredytu lub pożyczki, tym większe szanse na dogodne porozumienie.

Restrukturyzacja zadłużenia może przebiegać w różny sposób i w dużym stopniu zależy od tego, która jej forma będzie dla nas korzystniejsza. Możemy bowiem wnioskować o obniżenie wysokości raty, co przełoży się na wydłużenie okresu spłaty lub zmianę terminu płatności. Możemy również postulować o wakacje kredytowe, które wiążą się z chwilowym zawieszeniem spłaty rat. Jeśli spłacamy kilka zobowiązań, możemy postarać się o konsolidację zadłużenia, która również jest formą restrukturyzacji. Obecnie banki bardzo rzadko udzielają kredytów w obcej walucie, jeśli jednak spłacamy kredyt walutowy, możemy starać się o konwersję walutową kredytu. Konwersja polega na zamianie waluty np. z euro lub franków na złotówki. Przed złożeniem wniosku o restrukturyzację zadłużenia należy dokładnie przeanalizować, która jej forma sprawdzi się w naszym przypadku.

restrukturyzacja zadłużenia

Jaki wybrać formę restrukturyzacji zadłużenia?

Wspomnieliśmy, że form restrukturyzacji zadłużenia jest kilka. Sytuacja każdej osoby może wymagać wdrożenia innych rozwiązań. Niekiedy wydłużenie okresu spłaty może nie wystarczyć i zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będą wakacje kredytowe. Poniżej przyglądniemy się dostępnym opcjom.

Wydłużenie okresu kredytowania lub zmiana terminu płatności

Czasami najlepszym rozwiązaniem jest obniżenie kwoty rat. To dobre rozwiązanie przykładowo przy wysokiej inflacji i recesji gospodarczej, gdy ceny rosną, a wypłaty pozostają ciągle na tym samym poziomie. Co więcej, raty kredytu lub pożyczki również mogły wzrosnąć, ale kredytobiorca nie otrzymał podwyżki inflacyjnej. Przez to mając te same dochody, nie jest w stanie bez uszczerbku na budżecie domowym spłacać swoich zobowiązań. Remedium może być właśnie obniżenie wysokości raty, co wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania. Czasami kredytobiorcy starają się także o zmianę daty terminu płatności. Bywa, że termin spłaty występuje pod koniec miesiąca lub na samym jego początku. Zatem wyłuskanie środków, które bardzo szybko się rozchodzą, może być trudne.

Zmiana oprocentowania

Zdarza się, że kredytobiorcy starają się o zmianę wysokości oprocentowania. Do takich sytuacji dochodzi jednak rzadko, niemniej jednak zdarza się, że bank obniży wysokość marży lub zmieni sposób obliczania oprocentowania. Na korzyść kredytobiorcy.

Umorzenie części długu

Równie rzadko możemy się spotykać z umorzeniem części długu. W tym przypadku restrukturyzacja zadłużenia polega na zwolnieniu ze spłaty części zadłużenia np. zwolnienie ze spłaty ostatnich rat kredytu. Kredytobiorca musi się wówczas powołać na bardzo trudną sytuację życiową, gdy faktycznie uległ wypadkowi lub ciężko zachorował.

Wakacje kredytowe

W przypadku wakacji kredytowych konsument może ubiegać się o chwilowe zaprzestanie spłaty rat kredytu. W zależności od ustaleń z bankiem kredytobiorca chwilowo zwolniony jest ze spłaty części odsetkowej, kapitałowej lub całej raty. Na ogół wakacje kredytowe trwają od jednego do kilku miesięcy. W związku z chwilowym zaprzestaniem spłaty kredytu okres spłaty zostanie wydłużony lub zwiększona, będzie wysokość kolejnych rat. Rozwiązanie to często wiąże się ze wzrostem kosztów kredytowych.

Konsolidacja zadłużenia

Jeżeli konsument spłaca więcej niż jeden kredyt, może skorzystać z kredytu konsolidacyjnego. Konsolidacja również jest formą restrukturyzacji zadłużenia. W jej przypadku bank łączy wszystkie zobowiązania w jedno. Od tej pory konsument płaci jedną ratę zamiast kilku. Kwota raty dostosowana jest do możliwości finansowych kredytobiorcy, co często oznacza wydłużenie okresu kredytowania. Bank na ogół spłaca poprzednie kredyty i pożyczki.

Przewalutowanie kredytu

Jeszcze kilka lat temu konsumenci mogli zaciągać zobowiązania w obcej walucie. Obecnie takie rozwiązanie dostępne jest tylko dla tych osób, które zarabiają w walucie kredytu. O tym, jak trudno spłacać kredyt wiedzą ci konsumenci, którzy skorzystali z kredytu hipotecznego we frankach. Często rozwiązaniem jest konwersja walutowa, czyli zamiana kredytu na złotówki. W przypadku kredytów w obcej walucie i przy wysokiej inflacji korzystnym zjawiskiem jest dewaluacja kredytu.

Jak restrukturyzować zadłużenie?

Aby mogło dojść do restrukturyzacji zadłużenia, konsument musi w swoim banku złożyć stosowny wniosek. We wniosku należy dokładnie opisać swoją sytuację finansową i z jakiej przyczyny wystąpiły utrudnienia w spłacie zobowiązania. Co więcej, sam opis nie wystarczy. Na ogół bank wymaga udokumentowania wystąpienia trudności. Dowodem może być np. wypowiedzenie umowy o pracę, wyciąg z rachunku bankowego za leczenie, rachunek za naprawę samochodu lub konieczny remont, gdy np. doszło do zalania mieszkania. Ponadto oprócz opisania swojej sytuacji należy podać w banku, jak zamierzamy rozwiązać swój problem. Przykładem może być odpowiedź, związana z poszukiwaniem pracy – póki nie znajdziemy nowego, stałego zatrudnienia, podejmujemy się prac dorywczych.

W swoim piśmie do banku warto określić, z jakiej formy restrukturyzacji chcemy skorzystać i jak będzie przebiegała spłata zadłużenia. O jaką kwotę chcemy np. obniżyć wysokość raty lub na jak długo chcemy zawiesić spłatę, korzystając z wakacji kredytowych. Pamiętajmy o tym, aby tak dobrać restrukturyzację zadłużenia, aby spłata przebiegała płynnie.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Co oznacza skrót ROR?

Dodano: 23.05.2024

Zdarza się, że korzystamy z różnych produktów, usług, czy nawet rozwiązań bez znajomości ich nazwy. Jednym z przykładów ...

więcej  

Ile trwa decyzja kredytowa?

Dodano: 15.05.2024

Większość z nas żyje w pędzie i ciągłym pośpiechu. Wiele rzeczy musimy zrobić na „już” i nie da się ukryć, że my również...

więcej