Jak dewaluacja wpływa na spłatę kredytu?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Jak dewaluacja wpływa na spłatę kredytu?

Podstawy finansów

Dewaluacja waluty jest jednym z wielu narzędzi polityki pieniężnej, którą mogą stosować Banki Centralne. Jej celem jest poprawa sytuacji gospodarczej danego państwa. Naturalnie, tak jak każde narzędzie może przynosić różne skutki i konsekwencje. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku manewrowania wysokością stóp procentowych. Specjaliści z Banku Centralnego muszą zatem dokładnie przeanalizować wszystkie korzyści i ewentualne straty, jakie może ponieść państwo i jego obywatele. Czym zatem jest dewaluacja kredytu i jak wpływa na jego spłatę? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Czym jest dewaluacja?

Zacznijmy od tego, czym jest ten proces. Dewaluacja jest celowym obniżeniem wartości waluty danego kraju w stosunku do innych walut lub złota. Jest to narzędzie polityki pieniężnej, które może być stosowane przez rząd lub Bank Centralny danego państwa. Jej celem nadrzędnym jest poprawa sytuacji gospodarczej kraju. Pomimo tego, może mieć różne cele i różne skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Jednym z celów dewaluacji jest zwiększenie konkurencyjności eksportu, ponieważ towary i usługi stają się tańsze dla zagranicznych nabywców. Może to zatem prowadzić do wzrostu produkcji, zatrudnienia i dochodów państwa. Innym celem jest zmniejszenie deficytu handlowego, ponieważ import staje się droższy, a zwiększa się eksport. W związku z tym może to pomóc w uregulowaniu bilansu płatniczego i zadłużenia zagranicznego.

Jeszcze innym celem dewaluacji jest zwiększenie popytu wewnętrznego, ponieważ konsumenci mają więcej pieniędzy do wydania. Taka sytuacja może symulować wzrost gospodarczy i wzrost inflacji. Co więcej, wzrost inflacji jest kolejnym skutkiem dewaluacji. Dzieje się tak, ponieważ koszty importowanych dóbr i surowców rosną. Może to wpływać na wzrost cen wewnętrznych i obniżenie siły nabywczej obywateli.

Kolejnym ryzykiem związanym z dewaluacją jest możliwość reakcji ze strony innych państw, które mogą podjąć podobne kroki. W rezultacie nałożyć cła i ograniczenia handlowe.

Jak możemy zauważyć, dewaluacja jest złożonym i dość kontrowersyjnym procesem, który wymaga ostrożnej analizy i oceny. Z pewnością nie jest to rozwiązanie na wszelkie problemy gospodarcze. Z drugiej jednak strony może być skutecznym narzędziem w określonych sytuacjach.

Wyjaśniliśmy, czym jest dewaluacja waluty. Czym zatem jest dewaluacja kredytu i jak wpływa na jego spłatę?

dewaluacja

Dewaluacja kredytu – czym jest?

Dewaluacja kredytu jest zjawiskiem, które polega na spadku wartości pożyczonego pieniądza w stosunku do wartości towarów i usług. Powodem takiej sytuacji jest inflacja, czyli ogólny wzrost cen. Dewaluacja kredytu następuje wówczas, gdy inflacja jest wyższa niż oprocentowanie kredytu. W tym przypadku realna stopa procentowa, czyli różnica pomiędzy oprocentowaniem a inflacją jest ujemna. Taka sytuacja jest korzystna dla kredytobiorcy. W przypadku spłaty kredytu konsolidacyjnego, czy każdego innego klient oddaje bankowi mniej, niż pożyczył.

Jak możemy zauważyć, mechanizm ten jest korzystny dla kredytobiorcy, ponieważ zmniejsza się jego obciążenie długiem. Niektórzy mówią, że w ten sposób „zarabia” się na kredycie. Kredytobiorca płaci niższe raty, a jego dług w walucie krajowej maleje. Z drugiej jednak strony dewaluacja ma również wady. Kredytobiorca traci na sile nabywczej – płaci więcej za te same produkty. Warto również nadmienić, że sytuacja ta nie jest korzystna dla osób, które spłacają kredyty w obcej walucie. Dług w obcej walucie rośnie, a rata kredytu może się zwiększyć.

Dewaluacja kredytu zależy od wielu czynników, takich jak:

  • Wysokość inflacji i oprocentowania kredytu,
  • Rodzaj kredytu – w walucie krajowej, czy obcej,
  • Rodzaju oprocentowania – zmienne, czy stałe,
  • Okresu kredytowania i wysokości rat,
  • Sytuacji gospodarczej i politycznej państwa.

Jak możemy wywnioskować, dewaluacja kredytu jest zjawiskiem złożonym i niejednoznacznym. Może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem dla kredytobiorcy. Dlatego tak ważne przy wyborze kredytu jest śledzenie zmian gospodarczo-politycznych i poziomu inflacji. Istotne jest również oprocentowanie kredytu, wybór waluty i realne oszacowanie swojej sytuacji finansowej.

Jak dewaluacja wpływa na spłatę kredytu

Wyjaśniliśmy już, że dewaluacja to celowe obniżenie wartości waluty kraju w stosunku do innych walut. Przeważnie dewaluacja waluty występuje wówczas, gdy w danym państwie występuje nierównowaga handlowa. Jednak jej negatywnym skutkiem jest wzrost cen towarów i usług. Obniżenie wartości waluty powoduje, że państwo (eksport) jest bardziej konkurencyjne na rynkach światowych. Państwo, którego eksport wrasta, może liczyć na wzrost gospodarczy. Z kolei obywatele ze względu na droższe towary pochodzące z importu decydują się na zakup krajowych towarów. Jak sytuacja wygląda w przypadku dewaluacji kredytu?

Dewaluacja może wpływać na spłatę kredytu konsumenckiego, a także innych kredytów. Jej wpływ uzależniony jest od tego, w jakiej walucie jest zaciągnięty kredyt i czy stopa procentowa jest stała, czy zmienna. Jeżeli konsument zaciągnął kredyt w złotówkach i ma stałą stopę procentową, to dewaluacja jest dla niego korzystna. Wartość jego kredytu spada, a rata pozostaje na tym samym poziomie. Kredytobiorca oddaje zatem do banku mniej, niż pożyczył. Zjawisko to jest nierozerwalne z inflacją. Do dewaluacji kredytu nie dochodzi zatem, gdy inflacja jest na niskim poziomie – niższym niż oprocentowanie kredytu.

Zgoła inaczej wygląda sytuacja, gdy kredytobiorca zaciągnął zobowiązanie ze zmiennym oprocentowanie we frankach, czy innej opcje walucie. W tym przypadku wartość kredytu wzrasta i dodatkowo może wzrosnąć rata kredytu. Kredytobiorca musi oddać do banku znacznie więcej, niż pożyczył.

Podsumowanie

Jeżeli decydujesz się na kredyt – szczególnie długoterminowy warto, abyś bacznie przyglądał się sytuacji polityczno-gospodarczej. Nie da się ukryć, że są momenty, w których korzystanie z zobowiązań na wysoką kwotę i długi okres jest dość ryzykowne. Nawet jeśli wystąpi dewaluacja kredytu, musisz pamiętać, że jest to równoznaczne z wysoką inflacją. Z kolei wysoka inflacja to wysokie ceny towarów i usług. Jeżeli zamierzasz skorzystać z kredytu hipotecznego na budowę domu to przy wysokiej inflacji, będziesz musiał skorzystać z wyższej kwoty zobowiązania.

Ponadto dokładnie zbadaj swoją sytuację finansową, tak jak zrobi to bank. Sprawdź swoją zdolność kredytową. Oblicz swoje dochody i swoje wydatki. Warto, abyś obuczył wskaźnik LTV, DTI i DStl. Kolejną badaną i bardzo ważną kwestią jest twoja historia kredytowa. Możesz ją sprawdzić w bazie BIK. Między innymi na podstawie raportu BIK banki obliczają scoring kredytowy. To między innymi od niego zależy, czy instytucje finansowe przychylą się do wniosku o dodatkowe środki. Raport możesz pobrać za darmo albo wykupić pakiet raportów wraz z opcją alert BIK.

Zanim zdecydujesz się podpisać umowę, dokładnie zapoznaj się z jej treścią. Sprawdź, jak wygląda przedterminowa spłata zobowiązania. To ważne, abyś wiedział, już na tym etapie, czy warto spłacać kapitał, czy odsetki. Ponadto warto wiedzieć, czy możesz skorzystać z wakacji kredytowych lub karencji kredytu. Kredyt hipoteczny to poważne zobowiązanie, które wymaga dokładnej analizy.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii