6 rzeczy do analizy przy wyborze kredytu gotówkowego

Strona główna  »  Porady finansowe  »  6 rzeczy do analizy przy wyborze kredytu gotówkowego

Porady finansowe

Co powinniśmy wziąć pod uwagę przy wyborze kredyty? Każda decyzja o podjęciu nowego zobowiązania powinna być podparta gruntowną analizą. Naszym zadaniem jest dokładna kalkulacja swojej sytuacji materialnej. Ponadto należy dogłębnie prześledzić ofertę kredytodawcy. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że nawet drobne zobowiązania mają wpływ na naszą płynność finansową. Oprócz wymienionych poniżej punktów warto zastanowić się także nad tym, czy z kredytu chcemy skorzystać przez Internet, czy udać się do placówki firmy pożyczkowej? Ofert możemy szukać zarówno w innych bankach, jak i w banku, w którym prowadzimy swój rachunek.

Kwota kredytu i całkowity koszt kredytu

Całkowita kwota kredytu, całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty. Choć wszystkie trzy terminy brzmią podobnie, każdy z nich oznacza coś innego. Każda z tych kwot i kosztów ma dla nas znaczenie. Choć coraz rzadziej możemy spotkać się z nieuczciwymi praktykami instytucji finansowych, to w przypadku zawierania jakiejkolwiek umowy, zawsze należy mieć świadomość, na co się piszemy.

Całkowita kwota kredytu to kwota, którą otrzymamy przelewem na nasz rachunek bankowy. To dość istotne, szczególnie że zdarzały się sytuacje, że od wnioskowanej kwoty już przed otrzymaniem przelewu odejmowano np. prowizję lub inną opłatę. Jeśli wnioskowaliśmy o 3 000 złotych, to mogliśmy np. otrzymać jedynie 2 700 złotych. Pozostałe 300 złotych odjęte było na rzecz jednej z opłat.

Całkowity koszt kredytu to natomiast wszystkie koszty, jakie podjęliśmy się zapłacić w zamian za otrzymanie gotówki. Do całkowitego kosztu należą zatem odsetki, prowizje, marże i opłaty dodatkowe. Z tej kwoty będziemy mogli wywnioskować, ile dokładnie kosztuje nas pożyczka, którą właśnie zaciągamy.

Całkowita kwota do zapłaty to połączenie wszystkich kosztów z kwotą, którą otrzymaliśmy. Całkowita kwota do zapłaty mówi nam zatem o tym, ile dokładnie będziemy musieli zwrócić kredytodawcy. To właśnie tę kwotę powinniśmy porównywać pomiędzy ofertami. Pamiętajmy jednak o tym, że kwota, o którą wnioskujemy i okres kredytowania powinny być takie same. Całkowita kwota do zapłaty powinna nam pomóc przy wyborze kredytu.

przy wyborze kredytu


>> Zobacz również: Czym jest RRSO i dlaczego jest ważne?


Rodzaj oprocentowania

Rodzaj oprocentowania ma zdecydowany wpływ na to, ile będziemy musieli oddać pieniędzy, w zamian za udzielenie kredytu. Przy kredycie gotówkowym oprocentowanie przeważnie jest zmienne. To oznacza, że kwota do zwrotu może się zmieniać w trakcie trwania umowy. Na wysokość oprocentowania mają wpływ zmiany zachodzące w gospodarce. Im stopy procentowe wyższe, tym wyższe oprocentowanie, a zatem koszt kredytu wrasta. Jeśli chcemy otrzymać pieniądze i zwracać je w stałej wysokości, możemy wziąć pożyczkę na raty. Pożyczki na ogół mają oprocentowanie stałe.

RRSO

Jeden z ważniejszych wskaźników, na które powinniśmy zwracać uwagę przy wyborze kredytu, nie tylko gotówkowego. Im niższy wskaźnik RRSO, tym mniej przyjdzie nam zapłacić za otrzymany kredyt. RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Według ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim RRSO to:

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

RRSO uwzględnia oprócz oprocentowania również wszystkie inne opłaty, w tym marże, prowizje i koszty usług dodatkowych, wyrażona jest jednak w procentach. Jeśli chcemy porównywać ze sobą różne oferty, musimy w swoim porywaniu uwzględnić tę samą kwotę zobowiązania i ten sam okres kredytowania. W przeciwnym razie możemy błędnie odczytać wyniki. Pamiętajmy o tym, że im dłuższy okres kredytowania, tym niższe RRSO.


>> Zobacz również: Okres kredytowania – kiedy jego wydłużenie jest dobrym pomysłem?


Okres kredytowania

Zanim złożymy wniosek do banku o kredyt konsumencki, należy przeanalizować swoją potrzebę – ile dokładnie pieniędzy jest nam niezbędne. Niezmiernie istotne są także nasze finansowe możliwości. Jeśli kwota pożyczki jest wysoka i zdecydujemy się ją zwracać w krótkim okresie, to możemy mieć problem z wygospodarowaniem niezbędnej sumy. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem jest wydłużenie okresu spłaty kredytu. Taka decyzja pozwoli nam na spłacanie rat w takiej wysokości, w której jesteśmy w stanie zgromadzić środki, bez utraty płynności finansowej. Musimy jednak pamiętać, żeby zoptymalizować okres spłaty. Im dłuższy okres kredytowania, tym wyższe koszty poniesiemy. Dlatego tak istotne przy wyborze kredytu jest przeanalizowanie swoich zasobów finansowych i dobranie odpowiedniego produktu.

Ubezpieczenie i dodatkowe produkty

Jeżeli nie posiadamy odpowiedniej według banku zdolności kredytowej, bank może wymagać od nas wykupienia ubezpieczenia. Polisa jest formą zabezpieczenia zarówno banku, jak i kredytobiorcy. Zadaniem ubezpieczenia jest przeważnie pokrycie kilku rat np. w momencie, gdy stracimy główne źródło dochodu. W przypadku wykupienia polisy będziemy mieli czas na to, by znaleźć nową pracę. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, jednak możliwe, że nie godząc się na nie, nie otrzymamy finansowania. Mamy również prawo przedstawić w banku ofertę innego ubezpieczyciela.

Oprócz ubezpieczenia niekiedy banki proponują nam usługi dodatkowe. Propozycje najczęściej dotyczą otwarcia rachunku bankowego lub skorzystanie z karty kredytowej. Przeważnie usługi te są dodatkowo płatne. Ich koszt powinniśmy również doliczyć do kosztów kredytu. Im więcej opłat z tytułu dodatkowych usług lub produktów, tym wyższy koszt kredytu.

Warunki umowy

Nie bez znaczenia przy wyborze kredytu gotówkowego powinny być warunki i harmonogram spłat. Warto sprawdzić, jak wygląda sytuacja, gdy w przypływie gotówki będziemy chcieli wcześniej spłacić swoje zobowiązanie. Banki mają obowiązek akceptacji wcześniejszej spłaty zobowiązania. Niekiedy może się to jednak spotkać z kosztami. Warto, aby były jak najniższe. Istotna z punktu widzenia kredytobiorcy jest również możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Sprawdźmy zatem w zapisach umowy, co proponuje bank. Nieterminowa spłata zobowiązań – choć nikt z nas jej nie przewiduje, to niestety dość często się zdarza. Powinniśmy wiedzieć, jakie konsekwencje idą za opóźnieniami w regulowaniu rat. Pamiętajmy o tym, że nasza sytuacja materialna może ulec zmianie. To szczególnie istotne, jeśli kredyt zawieramy na kilka lat.

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii