Karencja kredytu a wakacje kredytowe

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Karencja kredytu a wakacje kredytowe

Podstawy finansów

Korzystając z różnych produktów finansowych – szczególnie z zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek, zakładasz, że bez problemu je zwrócisz. Jednak nie zawsze sprawy idą po twojej myśli. Czasami dochodzi do momentów, kiedy tracisz płynność finansową. Powody mogą być bardzo różne, co więcej często niezależne od twojej woli. Na szczęście pomioty udzielające wsparcia finansowego przygotowały różne formy wsparcia kredytobiorców. Należą do nich karencja i wakacje kredytowe. Nie wszyscy jednak wiedzą, czy te terminy różnią się od siebie, czy są tożsame. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest karencja, a czym są wakacje kredytowe. Przeczytaj, by uchronić się przed komplikacjami finansowymi.

Co to jest karencja?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, co oznacza karencja, warto nakreślić najczęściej występujące sytuacje, w których dochodzi do zadłużenia się konsumenta. Jeżeli chcesz otrzymać kredyt gotówkowy, kredyt na samochód, czy pożyczkę na raty, zawsze musisz przejść przez badanie zdolności kredytowej przez bank lub pozabankową firmę pożyczkową. Badanie to ma na celu wyeliminowanie ryzyka kredytowego, czyli sytuacji, w której dochodzi do braku spłaty zobowiązania. Im niższe ryzyko podejmuje podmiot finansowy, tym masz większe szanse na korzystne warunki finansowania. Często przy wysokiej zdolności kredytowej bank nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia kredytu. Bywa jednak, że otrzymasz wsparcie w postaci szybkiej gotówki, jednak jej spłata zaczyna być kłopotliwa. Może dojść do takiej sytuacji, w przypadku, gdy nie obliczyłeś dobrze budżetu domowego i rata pożyczki, bądź kredytu jest zbyt wysoka. Po kilku miesiącach nie jesteś w stanie spłacać jej o czasie.

Bywa również, że wystąpią zdarzenia losowe – stracisz pracę, twoja firma przestanie przynosić zyski, lub uległeś wypadkowi. W tych niezależnych od ciebie sytuacjach możesz liczyć na wsparcie instytucji finansowej. Zarówno bankom, jak i pozabankowym firmom pożyczkowym zależy, abyś swoje zobowiązanie spłacał. Stąd możesz liczyć na karencję.

Karencja jest opóźnieniem w spłacie części kapitałowej raty pożyczki lub kredytu. Rata składa się z części kapitałowej (pieniądze, które otrzymałeś) i części odsetkowej (marża, stawka referencyjna itd.). Karencja w spłacie kredytu lub pożyczki oznacza, że nadal będziesz spłacał część odsetkową, część kapitałowa będzie natomiast odroczona. Nie oznacza to, że część kapitałowa będzie anulowana. Jej spłata zostanie jednak przesunięta w czasie. Dzięki temu będziesz spłacał niższą ratę (odsetkową) i zyskasz czas na poprawienie swojej sytuacji finansowej.

Musisz jednak pamiętać, że warunki karencji bank lub firma pozabankowa ustalają indywidualnie. Ponadto zależą od wielu czynników, np. wysokości zadłużenia, historii kredytowej, inaczej historii spłat (czy nie było wcześniej zaległości), rodzaju zobowiązania, czy nawet sytuacji rynkowej.

Karencja

Czym są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe, to podobnie jak karencja forma wsparcia konsumenta przy czasowych problemach ze spłatą zobowiązania. Jeżeli nie jesteś w stanie spłacić raty kredytu lub pożyczki, możesz złożyć wniosek o wakacje kredytowe. Główna różnica pomiędzy karencją a wakacjami kredytowymi to część raty, która ulega przesunięciu. W przypadku karencji odraczasz spłatę części kapitałowej. Natomiast w przypadku wakacji kredytowych odroczeniu ulega cała rata, czyli zarówno część odsetkowa, jak i kapitałowa. W związku z tym, że czasowo nie spłacasz całej raty, otrzymanie wakacji kredytowych może być nieco trudniejsze, niż karencja zobowiązania finansowego.

To, czy firma finansowa pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od wewnętrznej polityki banku lub firmy pożyczkowej, a także od rodzaju zobowiązania. Ponadto tak jak w przypadku karencji, wakacje kredytowe zależą od wysokości zobowiązania tego, jak do tej pory regulowałeś spłaty, czy okresu kredytowego.

Co się dzieje z niespłaconą ratą?

Zarówno w przypadku wakacji kredytowych, jak i przy karencji spłata raty lub jej części zostaje czasowo zawieszona. Nie jest to jednak jednoznaczne z jej umorzeniem. Zaległe raty lub jej części należy zwrócić. Niekiedy instytucja finansowa dyktuje warunki spłaty, innym razem możesz je negocjować. Przeważnie możesz po ustaniu karencji lub wakacji kredytowych wydłużyć okres spłaty, lub kolejne raty spłacać w podwyższonej kwocie. Posłużmy się przykładem.

Rata twojego kredytu wynosi 1000 złotych. Do całkowitej spłaty pozostało ci jeszcze 37 rat. Korzystasz z wakacji kredytowych przez 3 miesiące. Możliwe, że okres kredytowania wydłuży się o kolejne 3 miesiące – wysokość raty nie ulegnie wówczas zmianie.

Drugą opcją jest podzielenia 3 000 złotych za niespłacone raty na pozostałe 37 rat. Wówczas kolejne raty zostaną podwyższone o około 81 złotych miesięcznie.

Istnieje również rozwiązanie, które pozwala na jednorazową spłatę kilku rat. Wówczas wysokość rat i okres kredytowania nie ulegnie zmianie. Jest to rozwiązanie, które musisz ustalić indywidualnie.

Jaka jest różnica między karencją kredytu a wakacjami kredytowymi?

Podstawową różnicą pomiędzy karencją a wakacjami kredytowymi jest to, że karencja oznacza odroczenie spłaty części kapitałowej raty. Wakacje kredytowe umożliwiają natomiast całkowite zawieszenie spłaty raty. Ponadto bardzo istotną różnicą pomiędzy tymi dwoma instrumentami finansowymi jest okres ich trwania. Często podmioty udzielające wsparcia oferują np. przy kredycie hipotecznym możliwość skorzystania raz w roku z wakacji kredytowych. Karencja natomiast może trwać dłużej. Zdarzają się przypadki, że trwa nawet rok lub więcej. Koleją ważną różnicą jest koszt. Karencja wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wzrasta bowiem koszt obsługi kredytu. Stąd czasami łatwiej o karencję niż o wakacje kredytowe. Z kolie wakacje kredytowe raczej nie przysparzają dodatkowych kosztów.

Czy karencja i wakacje kredytowe są bezpieczne?

Oba instrumenty i karencja i wakacje kredytowe stworzone są po to, by pomagać konsumentom, wywiązać się z postanowień umowy. Podmioty finansowe doskonale wiedzą, że spłata kredytu lub pożyczki może być trudna. Szczególnie wówczas, gdy straci się pracę, ulegnie wypadkowi lub zachoruje. Narzędzia te są jednak przewidziane dla tych konsumentów, którzy do tej pory wywiązywali się z umowy i swoje zobowiązania spłacali w wyznaczonym czasie. Jest to zatem opcja dla rzetelnych klientów. Warto z nich korzystać, gdy wiesz, że nie jesteś w stanie w danym momencie spłacać rat. Otrzymasz zatem chwilę na to, by popracować nad płynnością finansową i podreperować swój budżet domowy. Naturalnie wiąże się z tym, że będziesz musiał ponosić koszty. Czy to ze zwiększonej kwoty raty, czy wydłużenia okresu kredytowego. Podsumowując karencja i wakacje kredytowe są bezpieczne dla tych osób, które mają realny powód, by z nich skorzystać.

Jak postarać się o odroczenie spłaty?

Niezależnie od tego, czy chcesz się ubiegać o karencję, czy wakacje kredytowe musisz złożyć stosowny wniosek. We wniosku musisz jednak uzasadnić swoją prośbę. Warto podeprzeć się dowodami. Możesz do wniosku dołączyć dokumentację dotycząca leczenia, czy wypowiedzenie umowy o pracę, czy innej umowy, w tym umowy B2B, czy umowy cywilnoprawnej. Dzięki udowodnieniu swojej trudnej sytuacji masz większe szanse na pozytywne rozpatrzenie twojej prośby.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii