Czym jest wskaźnik WIRON i jak działa?

Strona główna  »  Bez kategorii  »  Czym jest wskaźnik WIRON i jak działa?

Bez kategorii

Kredyt hipoteczny jest przedsięwzięciem, które determinuje życie kredytobiorców przez długie lata. Dlatego decyzja o kupnie własnego mieszkania lub budowie domu, często odwlekana jest w czasie. Konsumenci obawiają się ryzyka, jakim jest zmiana oprocentowania, a co za tym idzie wysokość raty. Obecnie konsumenci, którzy zawarli umowy z bankami o kredyt hipoteczny, walczą o zachowanie płynności finansowej. Aktualnie wykorzystywana stawka WIBOR mocno wpłynęła na kwotę comiesięcznej raty. WIBOR ma być jednak stopniowo zastąpiony nowym wskaźnikiem. Wskaźnik WIRON daje nadzieję na spore oszczędności. Czym jest wskaźnik WIRON i czym różni się od WIBORU?

Czym jest wskaźnik WIRON?

Wskaźnik WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight to nowy indeks stopy procentowej, który ma zastąpić długoletniego lidera polskiego rynku, czyli WIBOR. Wskaźnik WIRON opracowany jest wyłącznie na podstawie jednodniowych transakcji depozytowych (overnight). Zastosowanie wskaźnika WIRON będzie wpływało na oprocentowanie zmienne kredytów. Jednak wskaźnik WIRON według założeń powinien być odporniejszy na wahania stóp procentowych.

WIRON ma docelowo całkowicie zastąpić stosowany obecnie wskaźnik WIBOR, zamiany możemy odnotować już teraz. Cały proces zamiany WIBORU na WIRON ma się zakończyć do 2024 roku. Już teraz możemy się spotkać ze stosowaniem wskaźnika WIRON, zamiast WIBORU.

wskaźnik WIRON


>> Zobacz również: Jak sprawdzić, ile wynoszą odsetki ustawowe?


Co dokładnie oznacza wskaźnik referencyjny stopy procentowej?

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej pełni bardzo istotną rolę w procesie ustalania wysokości odsetek w umowach kredytowych oraz wycenie instrumentów finansowych. Oznacza to, że jego wartość jest używana jako punkt odniesienia, na podstawie którego obliczane są inne stopy procentowe w transakcjach międzybankowych. WIRON, który jest wskaźnikiem referencyjnym, odzwierciedla obecną sytuację rynkową i poziom stóp procentowych. A wysokość stóp procentowych wpływa na rzeczywiste koszty kredytów i pożyczek, a tym samym na wysokość rat.

Na jakiej podstawie oblicza się WIRON?

Wskaźnik WIRON np. WIRON 3M (3-miesięczny) obliczany jest na podstawie zbioru jednodniowych stawek z ostatnich trzech miesięcy. Kolejnym krokiem jest obliczenie procenta składanego uwzględniający poszczególne dni. Odrzucane są również skrajne wartości. Ponadto wskaźniki WIRON 1M, WIRON 3M, WIRON 5M wyznaczane są z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. WIBOR natomiast do 2 miejsc po przecinku.

Gdzie możemy sprawdzić aktualną stawkę WIRON?

Bieżącą wartość wskaźnika WIRON możemy sprawdzić na stronie internetowej administratora indeksu, czyli GPW Benchmark S.A. Ponadto oprócz aktualnych danych możemy sprawdzić również starsze dane. Od 1 kwietnia 2023 wartość stawki aktualizowana jest codziennie o godzinie 12:25 lub kilka chwil później. Do tego czasu zmiany publikowane były z opóźnieniem o godzinie 13:30. W praktyce oznacza to, że wskaźnik WIRON aktualizowany jest codziennie i – co więcej – dostępny jest publicznie, co pozwoli na ciągłe monitorowanie zmian na rynku finansowym.

Jaka jest rzeczywista różnica między wskaźnikiem WIRON a WIBOR?

Jedną z głównych różnic pomiędzy wskaźnikiem WIRON, a WIBOR jest fakt, że WIBOR prognozuje na kilka miesięcy w przód. Inaczej mówiąc, na bazie aktualnych danych tworzy się prognozy kosztów, po jakich banki będą pożyczać sobie pieniądze w przyszłości.

Z kolei wskaźnik WIRON bazuje na danych z transakcji jednodniowych. Ponadto GPW Benchmark, który jest administratorem indeksu, bazuje na wyliczeniach różnych transakcji, a nie jedynie na operacjach międzybankowych. Dzięki temu wskaźnik WIRON jest dokładniejszy

Dzięki tym różnicom możemy zaobserwować, że wskaźnik WIRON jest niższy niż wskaźnik WIBOR. Różnica ta wpłynie na korzyść konsumentów. Raty kredytu będą niższe, a tym samym obniży się całkowity koszt kredytu.

Wprowadzenie wskaźnika WIRON zamiast WIBOR-u niesie szereg korzyści szczególnie dla tych konsumentów, którzy planują wziąć kredyt hipoteczny. Dzięki wyższej precyzji i bieżącemu odzwierciedleniu warunków rynkowych WIRON pozwala na bardziej przewidywalne i uczciwe warunki kredytowania. Konsumenci unikną ryzyka gwałtownych zmian stóp procentowych i z większą dokładnością mogą oszacować swoje zobowiązania finansowe na przyszłość.

Co stanie się z kredytami hipotecznymi po usunięciu wskaźnika WIBOR?

Obecnie kredyty hipoteczne, a także kredyty gotówkowe obliczane są na podstawie wskaźnika WIBOR. Od 2022 roku możemy zaciągnąć zobowiązania obliczane za pomocą wskaźnika WIRON. Cały proces podmiany jednego wskaźnika na drugi potrwa do końca 2024 roku. Od stycznia 2025 roku wskaźnik WIBOR przestanie być publikowany. Co w takim układzie stanie się z dotychczasowymi kredytami, które obliczane były na podstawie stawki WIBOR?

Banki, które udzieliły kredytów, których oprocentowanie obliczane było na podstawie stawki WIBOR, będą musiały przekonwertować wskaźniki na WIRON. Co więcej, zmiana będzie również wymagała korekcji. Zmiana ta to spread korygujący, czyli odpowiednio przeliczona różnica pomiędzy stawkami WIRON a WIBOR dla ostatnich pięciu lat. Korekcja ta musi być wprowadzona, aby żadna ze stron umowy nie była stratna.


>> Zobacz również: Czym jest RRSO i dlaczego jest ważne?


Podsumowanie

Jeżeli wprowadzana zmiana wskaźnika WIBOR na WIRON podda się prognozom, możemy spodziewać się korzystnym zmian. Zmiana ta będzie wymagać współpracy wszystkich uczestników rynku finansowego. Jednak patrząc na korzyści, jakie niesie ze sobą zmiana tego wskaźnika, jest to krok w dobrą stronę dla polskiego rynku finansowego. Ostatecznie przekształcenie WIBORU w WIRON może wpłynąć pozytywnie na całą gospodarkę. Zwiększy również zaufanie do systemu finansów oraz zapewni uczciwsze i bardziej przewidywalne warunki dla wszystkich uczestników rynku, w tym również konsumentów.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii