Czym jest kredyt obrotowy i kiedy warto z niego skorzystać?

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Czym jest kredyt obrotowy i kiedy warto z niego skorzystać?

Analizy produktów

Życie współczesnych przedsiębiorców nie należy do łatwych. Wysokie koszty administracyjne i fiskalne, w tym wysokie podatki, wysokie koszty składek na ubezpieczenie społeczne, wysokie koszty stałe i niestety opóźnienia w płatnościach. Te i wiele innych czynników utrudniają zachowanie płynności finansowej prywatnym przedsiębiorcom prowadzącym mikro, średnie, a także duże firmy. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, niemal każda firma przeżywa mniejsze i większe kryzysy. Kredyt obrotowy może być rozwiązaniem problemów związanych z wypłacalnością. Co to jest kredyt obrotowy i dla kogo jest przeznaczony? Odpowiadamy.

W jakich sytuacjach przedsiębiorcy sięgają po kredyt obrotowy?

Celem każdego przedsiębiorcy niezależnie od tego, czy zakłada małą jednoosobową działalność, czy dużą firmę, jest generowanie zysku. Aby jednak przedsiębiorstwo mogło cieszyć się sukcesem, musi zadbać o szereg istotnych czynników. Jak jednak mierzyć ten sukces? Kiedy można powiedzieć, że firma jest dochodowa? Jeśli chcemy mówić o rentowności, nie możemy wziąć pod uwagę jedynie przychodów przedsiębiorstwa. Duże znaczenie mają bowiem wysokość zainwestowanego kapitału, wysokość i opłacalność sprzedaży, a także posiadane zasoby finansowe na rachunku bankowym i kapitał włożony w środki trwałe. Istotnym czynnikiem świadczącym o dochodowości prowadzonego biznesu jest płynność finansowa i możliwość regulowania wszystkich zobowiązań finansowych. Do miary rentowności można również zaliczyć możliwość sfinansowania nowych inwestycji.

Omawiając znaczenie kredytu obrotowego, nie sposób pominąć czynnika, dla którego kredyt obrotowy ma kluczowe znaczenie. Jest nim wspomniana powyżej płynność finansowa. Czym jest płynność finansowa? Niezależnie, czy mówimy o przedsiębiorstwie, czy o budżecie domowym, płynność finansowa jest możliwością wywiązania się z wszystkich krótkoterminowych zobowiązań. W przypadku osób prywatnych będzie to regulowanie rachunków za media, spłata pożyczek na raty, czy wyżywienie rodziny. W przedsiębiorstwie bardzo podobnie. Płynność finansowa pozwala na wypłaty wynagrodzeń pracownikom, terminowe regulowanie rachunków, zapłata za wystawione faktury, zakup niezbędnych komponentów itd.

Pomimo tego, że niektóre podmioty gospodarcze cieszą się popularnością wśród klientów, mają sprzedaż na wysokim poziomie, to może dochodzić do sytuacji, w której powstają zatory finansowe. Takie sytuacje mają miejsce np. wówczas, gdy przedsiębiorca oczekuje na spłatę wystawionych faktur. Jeżeli faktury mają wydłużony termin spłaty, firma może mieć problem, by wyłożyć pieniądze na zakup niezbędnych materiałów, czy wykonanie podstawowych opłat. Takie okoliczności czasami mogą prowadzić do poważnych problemów firmy. Aby im zapobiec, przedsiębiorcy sięgają po kredyt obrotowy.

kredyt obrotowy


>> Zobacz również: Jak sprawdzić, ile wynoszą odsetki ustawowe?


Czym jest kredyt obrotowy?

Wiemy już, kiedy kredyt obrotowy może być potrzebny. Czym jednak jest sam kredyt obrotowy? Kredyt obrotowy jest produktem przeznaczonym stricte dla przedsiębiorców. Jego nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb firm związanych z bieżącymi wydatkami. Środki, które pochodzą z kredytu obrotowego, mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, uregulowanie bieżących rachunków (np. za najem lub za media), zakup niezbędnych materiałów i surowców koniecznych do realizacji kolejnych zleceń.

Rodzaje kredytów obrotowych

Tak jak osoby prywatne w przypadku kredytów konsumenckich, tak i przedsiębiorcy muszą się zastanowić, który rodzaj kredytu obrotowego jest dla nich najkorzystniejszy. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z jednorazowego wsparcia banku, które działa na podobnych zasadach do kredytu gotówkowego, lub z kredytu odnawialnego, funkcjonującego w rachunku bankowym firmy.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, jego zapotrzebowania finansowego i bieżącej sytuacji finansowej banki mogą wymagać zabezpieczenia w postaci ustanowienia hipoteki, zastawu lub klauzuli potrącenia wierzytelności z rachunku bankowego.

Na czym polega kredyt obrotowy w rachunku bieżącym?

Rolą kredytu obrotowego jest utrzymanie płynności finansowej za pomocą zwiększenia środków na doraźne wydatki. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym ma zagwarantować, że przedsiębiorca będzie w stanie terminowo regulować wszystkie zobowiązania, w tym rachunki, wypłaty wynagrodzenia pracownikom, czy wykonywać niezbędne zakupy materiałów i surowców. Bardzo częstym problemem firm jest wystawianie faktur z długim terminem zapłaty, czyli np. 60 dni, lub nieterminowa spłata faktur przez kontrahentów.


>> Zobacz również: Czym jest RRSO i dlaczego jest ważne?


Kredyt odnawialny w bieżącym rachunku bankowym to środki udostępniane przez bank, które przedsiębiorca może wykorzystać w dowolny sposób, lecz na cele związane z prowadzoną działalność. Bank przyznaje limit środków, które po jego zużyciu spłacają się w pierwszej kolejności, gdy konto bankowe zostanie zasilone. Jeśli wykorzystany limit zostanie spłacony z nadwyżką, nadwyżka jest wówczas środkami własnymi przedsiębiorstwa. Przy kolejnych wypłatach środków w pierwszej kolejności wykorzystywane są środki własne, dopiero po ich wykorzystaniu, przedsiębiorca ponownie korzysta z kredytu obrotowego w rachunku bankowym. Co więcej, przedsiębiorca na ogół płaci jedynie odsetki za wykorzystany limit środków.

Przedsiębiorca może skorzystać z kredytu obrotowego w bieżącym rachunku w banku, w którym prowadzi rachunek firmowy lub w innym banku. Jednak skorzystanie z kredytu odnawialnego w innym banku, wymaga od przedsiębiorcy założenie konta firmowego w banku, który udziela finansowania.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym – na czym polega?

Drugim rodzajem kredytu obrotowego, jest kredyt w rachunku kredytowym. Kwota kredytu, warunki zawarcia umowy i warunki spłaty, bank ustala z przedsiębiorcą indywidualnie. Wiele bowiem zależy od wielkości firmy, kwoty, o którą stara się przedsiębiorca i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy bank ma wątpliwości co do wypłacalności przedsiębiorcy, może wymagać zabezpieczenia.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym działa bardzo podobnie jak kredyt gotówkowy dla konsumentów indywidualnych. To jednorazowy przelew środków w ustalonej wysokości na rachunek bankowy przedsiębiorstwa. Spłata na ogół przebiega w ratach kapitałowo-odsetkowych. Przedsiębiorca może otrzymane pieniądze przeznaczyć na dowolne wydatki związane z prowadzoną działalnością. Należy jednak pamiętać o tym, że cel przeznaczenia środków należy określić we wniosku kredytowym. Jeżeli przedsiębiorca wyda otrzymane pieniądze na inny cel, możliwe, że bank naliczy karę finansową.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać kredyt obrotowy?

Niezależnie od tego, czy o kredyt stara się osoba fizyczna, czy przedsiębiorstwo zawsze konieczne jest spełnienie określonych przez bank wymagań. Na co zwraca uwagę bank, udzielając kredytu obrotowego? Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o przyznanie kredytu, bank zwróci uwagę na:

 • Kwotę, o którą stara się przedsiębiorca – kwota, którą udostępni bank, będzie uzależniona od przychodów firmy i jej zdolności kredytowej;
 • Czas, od jakiego firma działa, czyli jej staż – bank zwróci uwagę na stabilność wypracowanej na ryku pozycji, liczbę aktywnych kontrahentów i liczbę zleceń;
 • Okresu kredytowania, czyli okresu, na który przedsiębiorca chce zaciągnąć kredyt;
 • Waluta, w której kredytobiorca stara się o środki;
 • Wybór oprocentowania.

W zależności od tego, jaki jest status przedsiębiorstwa, banki mogą wymagać różnych dokumentów, w tym:

 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Potwierdzenie numeru NIP z urzędu skarbowego,
 • Zaświadczenie o nadaniu REGON,
 • Statut spółki,
 • Zaświadczenie KRS,
 • Umowa spółki,
 • Zaświadczenie o niezaleganiu składek opłacanych do ZUS-u,
 • Zaświadczenie z US o niezaleganiu z opłatą podatków,
 • Opinie innych banków dot. Spłaty aktualnego zobowiązania,
 • Opinie banków prowadzących konta firmowe.

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii

Co oznacza skrót ROR?

Dodano: 23.05.2024

Zdarza się, że korzystamy z różnych produktów, usług, czy nawet rozwiązań bez znajomości ich nazwy. Jednym z przykładów ...

więcej  

Ile trwa decyzja kredytowa?

Dodano: 15.05.2024

Większość z nas żyje w pędzie i ciągłym pośpiechu. Wiele rzeczy musimy zrobić na „już” i nie da się ukryć, że my również...

więcej