Co wnosi do przedsiębiorczości Konstytucja Biznesu?

Strona główna  »  Nowości na rynku  »  Co wnosi do przedsiębiorczości Konstytucja Biznesu?

Nowości na rynku

Większość osób zakładając działalność gospodarczą, przeważnie kieruje się chęcią prowadzenia aktywności na własny rachunek. Wielu marzy o pracy z pasją, dzięki której będą osiągać wysokie dochody. Jednak samodzielne prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma czynnościami, z których początkowo nie zdawali sobie sprawy. Oprócz faktycznej pracy, którą należy wykonać, dochodzą jeszcze mniej atrakcyjne formalności. Wszelkie dokumentacje spoczywają na właścicielu firmy. Do tego, aby w ogóle mówić o sprzedaży, czy rentowności małego przedsiębiorstwa należy prowadzić działania marketingowe. To naprawdę sporo. Kluczowe jednak jest postępowanie zgodnie z przepisami polskiego prawa. W 2018 roku powstała Konstytucja Biznesu. Czym jest i jak wpływa na początkujących biznesmenów? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Czym jest Konstytucja Biznesu?

Konstytucja Biznesu jest pakietem pięciu ustaw, które mają na celu ułatwić i poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Została zapowiedziana w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W życie wcieliło ją w 2018 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Konstytucja Biznesu opiera się na czterech głównych zasadach: zaufania, przyjazności, proporcjonalności i stabilności.

Konstytucja Biznesu składa się z pięciu poniższych ustaw:

 1. Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa i obowiązki przedsiębiorców. Należą do nich zasada domniemania uczciwości, możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, ulga na start, czy też ograniczenie kontroli urzędowych.
 2. Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która tworzy nową instytucję. Instytucja ta ma reprezentować interesy przedsiębiorców, wnioskować o wyjaśnienie przepisów, interweniować w sprawie łamania prawa, czy wspierać rozwój sektora MŚP.
 3. Ustawa o Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Ustawa ta upraszcza i cyfryzuje proces rejestracji, zawieszania i wznowienia działalności. Tworzy także platformę online, na której przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy urzędowe.
 4. Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta ujednolica i upraszcza zasady prowadzenia działalności przez podmioty z zagranicy. Wprowadza także zasadę swobodnego świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej.
 5. Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Z kolei ta ustawa ma za zadanie regulować kwestie przejściowe i dostosowawcze związane z wejściem w życie nowych przepisów.

konstytucja biznesu

Korzyści wprowadzenia Konstytucji dla przedsiębiorców

Jak możemy zauważyć, Konstytucja Biznesu daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Najbardziej zauważalne to:

 • Większa swoboda i pewność w prowadzeniu biznesu, ponieważ niejasne i sprzeczne przepisy są interpretowane na korzyść przedsiębiorców, a urzędnicy są bardziej przyjaźni i pomocni,
 • Mniejsze obciążenia administracyjne i finansowe, ponieważ biznesmeni mogą załatwić wiele spraw bez udawania się do urzędów. Mogą także korzystać z ulg i zwolnień, a także uniknąć nieuzasadnionych kar i kontroli,
 • Większe możliwości rozwoju i współpracy, ponieważ właściciele firm mają większy i łatwiejszy dostęp do informacji, wsparcia i usług. Mogą również z większą łatwością nawiązywać kontakty biznesowe z partnerami z kraju i z zagranicy.

Założeniem Konstytucji Biznesu jest więc poprawa środowiska biznesowego w Polsce i stworzenie lepszych i korzystniejszych warunków dla przedsiębiorcy. Aby lepiej zrozumieć, co zyskali przedsiębiorcy, opiszemy pokrótce każdą ustawę.

Prawo przedsiębiorców

Ustawa Prawo Przedsiębiorców określa najważniejsze prawa i obowiązki, jakie spoczywają na przedsiębiorcach. Należą do nich:

 • Zasada domniemania uczciwości, która dla wielu biznesmenów jest bardzo ważna. Wprowadzenie tej zasady oznacza, że przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, a wątpliwości co do konkretnej sytuacji będą rozstrzygane na jego korzyść. Aby uznać, że przedsiębiorca działał niezgodnie z przepisami, organ musi wykazać to na podstawie zebranego materiału dowodowego.
 • Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej, czyli drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych. Działania te nią są uznawane za działalność gospodarczą, co oznacza, że nie wymagają wpisu do CEIDG. Mówi o tym poniższy zapis:

Art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorcy: 

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 • Kolejnym udogodnieniem dla nowych przedsiębiorców jest ulga na start, czyli zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczanie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, a następnie skorzystanie przez 2 lata z obniżonych składek.
 • Ograniczenie przeprowadzania kontroli urzędowych, które mają być przeprowadzane rzadziej. A ich przeprowadzenie powinno być zapowiedziane z wyprzedzeniem.

Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Dzięki tej ustawie powołana została nowa instytucja mająca na celu reprezentować interesy przedsiębiorców, w tym:

 • Wnioskowanie do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej problematycznych i skomplikowanych przepisów,
 • Interweniowanie w sprawie łamania prawa przedsiębiorców przez organy administracji publicznej lub inne podmioty,
 • Wspieranie rozwoju sektora MŚP poprzez udzielanie informacji, porad, szkoleń i pomocy finansowej,
 • Uczestniczenie w procesie tworzenia i oceny prawa gospodarczego.

Ustawa o Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Celem Ustawy o Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy jest uproszczenie i elektronizacja procesu rejestracji, zawieszania i wznawiania działalności. Ponadto jej celem jest tworzenie platformy online, na której przedsiębiorcy mogą załatwiać niezbędne sprawy urzędowe, w tym:

 • Rejestracja działalności gospodarczej przez Internet w ciągu kilku minut, tak jak ma to miejsce w przypadku pożyczki online. Wszystkie informacje widoczne w rejestrze, czyli nazwa firmy, miejsce jej wykonywania, kod PKD, numer REGON itd.,
 • Dowolne zawieszanie i wznawianie działalności bez konieczności dodatkowego zgłoszenia w ZUS, czy US,
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
 • Ustawa ta ujednolica i upraszcza zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty z zagranicy. Wprowadza również zasadę swobodnego świadczenia usług w ramach UE, tj.:
 • Zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców z państw UE lub EOG. Wyjątkiem są niektóre dziedziny w tym obronność, bezpieczeństwo i zdrowie,
 • Zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez przedsiębiorców z państw członkowskich lub EOG, z wyjątkiem gruntów rolnych i leśnych,
 • Wprowadzenie zasady, że przedsiębiorca z państw członkowskich mogą świadczyć usługi na terytorium RP na takich samych zasadach jak przedsiębiorca krajowy, bez konieczności rejestracji działalności. Warunkiem jest świadczeni usługi okazjonalnie.

Przepisy wprowadzające Ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Ustawa ta reguluje kwestie przejścia i dostosowania do życia nowych przepisów, m.in.:

 • Przekształcenie dotychczasowych form prawnych działalności gospodarczej tj. indywidualnej działalności gospodarczej i spółki cywilnej bez konieczności ich zamykania,
 • Dostosowanie dotychczasowych wpisów do CEIDG do nowych wymagań itd.

Z założeń Konstytucja Biznesu ma pomagać przedsiębiorcom prowadzić swoją działalność. Z pewnością ułatwia to cyfryzacja, która znacząco skraca czas rejestracji firmy, czy płatności. Dodatkowo, jeżeli spraw urzędowych i formalnych jest więcej, warto posiadać podpis kwalifikowany. Digitalizacja ogólnie ujmując, przyspieszyła wiele kwestii, w tym możliwość otrzymania dodatkowej gotówki za pomocą kredytu przez Internet.

 

 

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii