Pożyczka od rodziny – czy to dobry pomysł?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Pożyczka od rodziny – czy to dobry pomysł?

Porady finansowe

Czym jest pożyczka od rodziny?

Pożyczka od rodziny jest na ogół naszą pierwszą myślą, gdy zabraknie nam gotówki. Przyjęło się, że w razie awaryjnej sytuacji swoje kroki kierujemy w stronę najbliższych. Przeważnie pieniądze pożyczamy od rodziców, czasami także od rodzeństwa, czy wujostwa. Zdarza się, że osiągając pewien pułap finansowy, to my stajemy się pożyczkodawcami. Nie da się ukryć, że ten rodzaj zobowiązania może być bardzo intratny dla pożyczkobiorcy, ponieważ odsetki naliczane są sporadycznie, a bywa również tak, że dług u babci, czy rodzica bywa anulowany.

Czym dokładnie jest pożyczka od rodziny? Pożyczka od rodziny jest tak naprawdę pożyczką prywatną. To rodzaj umowy pomiędzy stronami, w tym przypadku pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Definicję pożyczki możemy znaleźć w Kodeksie cywilnym par. 1 art. 720 KC:

 • Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Pożyczkodawcą może być członek rodziny, znajomy, prywatny inwestor lub firma specjalizującą się w pożyczkach prywatnych.

Dla niektórych konsumentów pożyczka prywatna nie jest zagrożeniem, ponieważ wsparcie mogą otrzymać od krewnych lub przyjaciół. Taką pożyczkę możemy traktować jak dźwignię finansową. Niestety nie każdy może liczyć na pomoc najbliższych osób. Są osoby, które mają niską zdolność kredytową i nie mogą skorzystać z kredytu gotówkowego lub pożyczki z instytucji pozabankowej. Są zatem narażeni na ogromne ryzyko. Ryzyko to wiąże się z korzystaniem z pożyczek od prywatnych firm, które w umowie mogą przemycać niezgodne z przepisami prawa ustalenia np. wysoki procent. Niektórzy sięgają również po pożyczki społecznościowe.

Czy pożyczka prywatna wymaga spisania umowy?

Pożyczka prywatna, a w tym pożyczka od rodziny, to produkt, który umożliwi konsumentowi zdobycie pieniędzy, które nie byłyby możliwe do otrzymania z banku lub firmy z sektora pozabankowego. Przeważnie sięgamy po pożyczkę prywatną z dwóch powodów. Pożyczka od rodziny – ponieważ mamy taką możliwość, ktoś bliski jest chętny nam pomóc. Pożyczka od nieznanej firmy, gdy nie możemy liczyć na wsparcie instytucji finansowych, ze względu np. na brak zdolności kredytowej, a nasi bliscy nie mogą, bądź nie chcą pożyczyć nam pieniędzy.

Czy pożyczka prywatna wymaga spisania umowy? Kodeks cywilny reguluje pożyczki prywatne. Jednym z wymogów jest sporządzenie umowy, gdy kwota pożyczki przekroczy 1000 złotych. Niezależnie od tego, kto jest pożyczkodawcą – osoba bliska, czy wyspecjalizowana firma, pożyczki powyżej tej kwoty muszą mieć formę pisemną. Oczywiście w firmie zajmującej się pożyczkami prywatnymi, zawsze powinniśmy spisać umowę, niezależnie od jej kwoty.

Przeważnie, gdy pożyczamy gotówkę od rodziny lub znajomych nie spisujemy umowy. Na ogół dlatego, że bliscy darzą się zaufaniem i chcą rozwiązać sytuację, jak najszybciej. Jest to podstawowy błąd, który może być powodem niepotrzebnych konfliktów. Warto zatem, za każdym razem spisywać, choć krótką umowę, dzięki której łatwiej będzie wyegzekwować zwrot, czy swoje prawa. Wówczas zdecydowanie łatwiej odzyskać dług od osoby prywatnej.

pożyczka od rodziny


>> Zobacz również: Darmowa chwilówka – 10 ważnych informacji


Jakie elementy powinna zawierać umowa pożyczki prywatnej?

Umowa pożyczki prywatnej ma na ogół dużo bardziej uproszczoną formę, niż ma to miejsce w przypadku pożyczek z instytucji pozabankowych, czy kredytów bankowych. Niemniej jednak w umowie należy umieścić kilka podstawowych informacji, które pozwolą na identyfikacje tożsamości stron, kwotę, czy termin, w którym należy zwrócić należność. Podkreślamy, że według Art. 720. Kodeksu cywilnego:

 • Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Dokument w formie pisemnej daje zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy dowód na to, że doszło do przeniesienia własności, a także określa datę i warunki, w jakich pożyczkobiorca powinien dokonać zwrotu środków. W umowie warto zawrzeć następujące informacje:

 • Oznaczenie stron umowy — imiona i nazwiska wraz z danymi z dowodu osobistego, adres,
 • Data i miejsce zawarcia umowy,
 • Kwota pożyczki – jako że mowa o pożyczce gotówkowej od rodziny należy wpisać jej wysokość. Warto również wpisać walutę gotówki oraz kwotę napisaną słownie,
 • Termin spłaty – jednym z bardzo ważnych elementów umowy jest ustalenie daty, do której należy zwrócić pożyczone środki. Przy pożyczce spłacanej na raty, umowa powinna zawierać harmonogram. W harmonogramie należy zaznaczyć liczbę rat, wysokość poszczególnych raty i oczywiście ich kwoty. Zwrot pożyczki – jeśli w umowie nie określono terminu spłaty, pożyczkobiorca jest zobowiązany zwrócić pożyczone pieniądze w ciągu 6 tygodni od wypowiedzenia umowy o pożyczkę przez pożyczkodawcę.
 • Oprocentowanie – nie każda pożyczka prywatna będzie oprocentowana. W szczególności pożyczki od rodziny bywają darmowe. Jednak na ten punkt umowy pożyczki zawartej z firmą zajmującą się pożyczkami prywatnymi należy zwrócić szczególną uwagę. Firmy udzielające finansowania w ten sposób mogą wymagać zwrotu środków powiększonego o bardzo dużą kwotę.
 • Forma przekazania środków – warto zaznaczyć, w jaki sposób wypłacone będą pieniądze, a także, w jaki sposób będzie dokonany zwrot.
 • Informacje dodatkowe – w informacjach dodatkowych warto zaznaczyć, że umowa stworzona jest na podstawie Kodeksu cywilnego. Ponadto konieczne jest umieszczeni informacji na temat formy, w jakiej wprowadzane będą ewentualne zmian i liczby egzemplarzy umowy.
 • Podpisy obu stron – na wszystkich kopiach.

Czy pożyczka od najbliższych wymaga wypełnienia druku PCC-3?

Wykonując niektóre transakcje w obrocie gospodarczym podatnicy zobowiązani są do zapłaty PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. Aby opłacić podatek, należy sporządzić deklarację PCC-3 oraz zapłacić kwotę według określonej przepisami stawki. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek powinien być zapłacony między innymi w chwili, gdy podpiszemy umowę pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Pożyczka prywatna zwolniona jest z PCC w kilku przypadkach. Pożyczki zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych to pożyczki, które udzielane są w obrębie rodziny. Całkowite zwolnienie należy się zerowej grupie podatkowej, czyli:

 • Małżonkowi,
 • Zstępnym (syn, córka, wnuki),
 • Wstępnym (matka, ojciec, dziadkowie),
 • Rodzeństwu,
 • Ojczymowi,
 • Macosze,
 • Pasierbowi.

Warunkiem zwolnienia z podatku jest jednak złożenie w urzędzie skarbowym odpowiedniego formularza w terminie do 14 dni od zawarcia umowy. Co ważniejsze konieczne jest również przekazanie pieniędzy przelewem lub przekazem pocztowym. Ze zwolnienia nie można skorzystać w przypadku pożyczki przekazanej w gotówce.

Co warto wiedzieć przed zaciągnięciem pożyczki od rodziny?

Pożyczka od rodziny niestety może być źródłem wielu nieprzyjemności. Niestety, począwszy od zapytania o pożyczkę skierowanego do bliskiej osoby, aż po brak spłaty zadłużenia pożyczanie może wiązać się z kłopotami. Nie każdy chce się dzielić swoimi oszczędnościami, szczególnie gdy zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze mogą do niego nie wrócić. Pożyczkodawca, udzielając pożyczki rodzinie, raczej nie pobiera z tego tytułu opłaty przygotowawczej, czy prowizji jest więc stratny. Pieniądze mógł spożytkować w inny, bardziej dochodowy sposób. Niekiedy dużo korzystniejszym sposobem na pozyskanie środków jest skorzystanie z pożyczki na raty w instytucji pozabankowej.

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii