Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Jak odzyskać dług od osoby prywatnej?

Porady finansowe

Na ogół pieniądze pożyczamy niechętnie. Przeważnie dlatego, że obawiamy się, iż pożyczka może nie zostać zwrócona lub może stać się powodem sporu. Pomimo swoich obaw często ulegamy namowom pożyczkobiorcy, co w konsekwencji powoduje, iż borykamy się z problemem odzyskiwania długów od innych osób prywatnych. Bez względu na powód, dla którego dług powstał, dochodzenie swoich roszczeń może być trudne i frustrujące. Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej jest procesem, który wymaga staranności, cierpliwości i zrozumienia odpowiednich przepisów prawnych. Podpowiadamy, co możemy zrobić w takiej sytuacji.

Pożyczka prywatna – zawsze warto spisać umowę pomiędzy stronami

Jednym z kluczowych czynników wpływających na możliwość odzyskania długu jest istnienie umowy między stronami. Jeśli dług został ustalony na piśmie i podpisany przez obie strony, to istnieje silny dowód na istnienie zobowiązania. Taka umowa może stanowić podstawę do dochodzenia swoich roszczeń na drodze prawnej.

W przypadku braku umowy pisemnej sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Wiele zależy od ustnych porozumień, dowodów i świadków. Niemniej jednak istnieją pewne kroki, które można podjąć w celu zwiększenia szans na odzyskanie długu. Może to obejmować prowadzenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej pożyczki, korespondencji elektronicznej lub wiadomości tekstowych, które potwierdzają istnienie długu.

Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej może być skomplikowane, ale nie jest niemożliwe. Kluczem do sukcesu jest dobrze zrozumienie przepisów prawnych, dokładne udokumentowanie transakcji i zastosowanie odpowiednich metod dochodzenia swoich roszczeń.

Jeśli jesteśmy na etapie pożyczania komuś pieniędzy, musimy pamiętać, że umowa w formie dokumentowej wymagana jest przy pożyczce powyżej 1 000 złotych. Tak naprawdę nie musi być to forma pisemna, liczy się także nagranie audio lub video, e-mail, SMS lub nawet wiadomość tekstowa z komunikatora. Oprócz samej kwoty pożyczki w umowie powinny być ujęte strony pożyczki, czas na zwrot i forma, w której pieniądze będą zwrócone. Warto również wpisać, jakie kroki zostaną podjęte, jeżeli pożyczka nie zostanie zwrócona o czasie.

jak odzyskać dług


>> Zobacz również: Pożyczka od rodziny – czy to dobry pomysł?


Jak odzyskać dług – wezwanie do zapłaty

Jeżeli minął ustalony termin spłaty pożyczki i zastanawiamy się jak odzyskać dług, musimy podjąć odpowiednie kroki. Naturalnie zapewne w pierwszym odruchu skontaktujemy się z dłużnikiem, w celu przypomnienia o konieczności zwrotu pożyczki. Niestety bardzo często takie słowne przypomnienie, czy nawet ponaglenie nie przynosi pożądanego rezultatu. Na ogół pomimo zapewnień o rychłej spłacie, pieniędzy, jak nie było, tak nie ma. W tym przypadku możemy wysłać do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty możemy napisać sami lub posłużyć się gotowymi szablonami z Internetu. Dla wielu osób takie pismo będzie wystarczającym impulsem do tego, by zwrócić dług. W wezwaniu należy umieścić poniższe informacje:

  • Datę i miejsce wystawienia pisma,
  • Kwotę długu,
  • Informacje na temat dłużnika (imię, nazwisko, adres zameldowania, numer kontaktowy),
  • Nowy termin i sposób spłaty należności, (np. przelew),
  • Informacje o kolejnych krokach, które zostaną podjęte w przypadku braku spłaty,
  • Podpis wierzyciela.

W przedsądowym wezwaniu do zapłaty warto umieścić również informacje na temat kosztów procesu, którymi dłużnik będzie obciążany w przypadku, gdy nadal nie wywiąże się z obowiązku spłaty. Ponadto wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym wraz z potwierdzeniem odbioru. Będziemy mieli pewność, a zarazem dowód na to, że wezwanie zostało wysłane i odebrane.

Droga sądowa – jak odzyskać dług?

Niestety czasami pomimo szczerych chęci i wielu prób załatwienia sprawy w sposób polubownego, musimy skierować działania na drogę sądową. Niezależnie od tego, czy mamy spisaną umowę, czy nie. Naturalnie to po stronie wierzyciela leży udowodnienie istnienia długu. Przeważnie dowodem dla sądu będą fragmenty rozmów, w których wspominamy wraz z dłużnikiem o pożyczce. Dowodem będzie również przelew bankowy, jeśli właśnie w ten sposób przekazaliśmy pieniądze dłużnikowi. Zdecydowanie trudniej o powołanie świadków, między innymi dlatego, że w tym przypadku obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Mało prawdopodobne, aby dłużnik zgodził się na świadka, którego zeznania z pewnością go obciążą.

Jeżeli udowodnimy dług i otrzymamy tytuł egzekucyjny (np. w formie nakazu zapłaty) i sąd opatrzy go klauzulą wykonalności, sprawę będziemy mogli skierować na drogę egzekucji komorniczej. Komornik będzie wówczas miał prawo przejąć część dochodów dłużnika, a nawet jego majątek. W tym przypadku mamy spore szanse na odzyskanie swoich pieniędzy.


>> Zobacz również: Ile może zabrać komornik w 2023 roku?


Dalsze kroki przy odzyskaniu długu

Jak odzyskać dług? Czy mamy jeszcze jakieś narzędzia, które możemy wykorzystać? Naturalnie. Jeżeli mamy tytuł egzekucyjny, sprawę długu możemy również zgłosić do rejestru dłużników lub do prywatnej firmy zajmującej się windykacją.

Bardzo często zgłoszenie dłużnika do rejestru dłużników skutkuje zwrotem zadłużenia. Wynika to z chęci poprawy swojego wizerunku, a także historii kredytowej. Pamiętajmy o tym, że każdy bank, a obecnie nawet pozabankowe firmy pożyczkowe mają obowiązek sprawdzać bazy informacji kredytowej. Negatywny wpis w bazie dłużników skutecznie utrudni lub nawet uniemożliwi zaciągnięcie zobowiązania np. kredytu gotówkowego we wspomnianych podmiotach finansowych. Co ważniejsze niektóre wpisy nadal widnieją w bazach nawet po ich spłacie.

Kolejny wspomniany przez nas krok w drodze „jak odzyskać dług”, to firma windykacyjna. W tym przypadku musimy jednak dysponować umową z pożyczkobiorcą. Firmy zajmujące się windykacją mogą odkupić od nas dług lub wykonać usługę za określoną kwotę. Gdy sprzedamy dług, z pewnością odzyskamy część zadłużania, ale także spokój. Nie będziemy już musieli wykonywać żadnych dodatkowych kroków. Firma zajmująca się windykacją przejmie dług i resztę działań będzie wykonywała bez konieczności informowania nas o postępach.

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii