Jak marża wpływa na wysokość kredytu?

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Jak marża wpływa na wysokość kredytu?

Analizy produktów

Niezależnie od tego, czy chcemy skorzystać z kredytu hipotecznego, pożyczki na raty czy choćby chwilówki bez BIK, kluczowe znaczenie ma dla nas cena. Na ogół szukamy takiego zobowiązania, które oprócz atrakcyjnej ceny, spełni także inne nasze wymagania np. dostosowany do naszych możliwości czas i forma zwrotu środków. Przeglądając oferty różnych instrumentów, musimy zdawać sobie sprawę, że nasza sytuacja materialna ma niebagatelne znaczenie dla instytucji finansowych. Nie zawsze bowiem będziemy mieć możliwość wyboru produktu, który jest najtańszy, czy najkorzystniejszy. Pamiętajmy, że na kwotę, którą musimy zwrócić do banku lub firmy pozabankowej, wpływ ma kilka czynników. Jednym z nich jest marża. Czy marża zawsze jest tej samej wysokości? Czy nasza sytuacja materialna ma wpływ na wysokość marży? Odpowiadamy w artykule.

Co to jest marża kredytu?

Marża kredytu lub pożyczki to jednej z podstawowych elementów wpływających na koszt zobowiązania finansowego. Stanowi ona część oprocentowania, którą ustala bank lub pozabankowa firma pożyczkowa. Musimy pamiętać, że marża jest dodawana do wskaźnika referencyjnego, takiego jak WIBOR lub WIRON. Razem tworzą one całkowite oprocentowanie kredytu. Marża to inaczej zysk, jaki osiąga bank lub firma pożyczkowa, która udziela nam kredytu hipotecznego, pożyczki bez BIK, czy chwilówki na dowód osobisty.

Na wysokość marży wpływa wiele czynników. Przede wszystkim, zależy ona od polityki kredytowej banku oraz indywidualnej oceny kredytobiorcy. Możemy zauważyć, że klienci o wyższej zdolności kredytowej i stabilnej sytuacji finansowej często otrzymują korzystniejsze warunki finansowania. Dodatkowo banki biorą pod uwagę historię kredytową, rodzaj i wartość zabezpieczenia, a także okres kredytowania.

Warto wiedzieć, że marża nie jest stała dla wszystkich klientów. Dlatego możemy ją negocjować, szczególnie w przypadku kredytów hipotecznych, czy innych zobowiązań długoterminowych. Banki często oferują niższą marżę w zamian za skorzystanie z dodatkowych produktów, takich jak konto osobiste czy ubezpieczenie. Taka oferta nazywa się cross-selling. Ponadto warto mieć na uwadze, że przy kredytach hipotecznych wyższy wkład własny może przyczynić się do obniżenia marży.

Należy pamiętać, że analizując oferty kredytowe, musimy zwrócić uwagę nie tylko na marżę, ale także na inne koszty. Prowizja, opłaty za wcześniejszą spłatę czy ubezpieczenia mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt kredytu. Dlatego też, porównując oferty, powinniśmy brać pod uwagę wszystkie składniki kosztów, a nie jedynie oprocentowanie, czy właśnie marżę. Co więcej, często to właśnie wysokość marży jest mniej eksponowana, niż inne parametry zobowiązań. Bank chętniej przedstawi niższe koszty związane przykładowo z prowizją, która jest jednorazową opłatą, niż te związane z marżą.

marża

Jak naliczana jest marża kredytu?

Zanim zdecydujemy się na kredyt lub pożyczkę, warto przyjrzeć się mechanizmom, które wpływają na jego wysokość. W tym również na wysokość marży. To bardzo istotne, ponieważ dzięki zdobytym informacjom można przeanalizować swoją sytuację materialną lub historię kredytową i starać się je poprawić. Dzięki temu mamy szanse wynegocjować niższą marżę, a tym samym niższy koszt kredytu.

Co ma zatem wpływ na wysokość marży banku lub firmy pozabankowej? Przede wszystkim, istotną rolę odgrywa polityka kredytowa wybranej instytucji. Banki i firmy pożyczkowe mogą obniżać marże, aby przyciągnąć więcej klientów. Warto zatem zawracać uwagę na oferty promocyjne różnych podmiotów.


>> Zobacz również: Promocje bankowe sposobem na dodatkowy zarobek


W przypadku kredytów hipotecznych musimy zwrócić uwagę na wskaźnik LTV. Im wyższy jest stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości, tym marża jest wyższa.

Nie bez znaczenia jest również wysokość wkładu własnego kredytobiorcy. Niski wkład własny (poniżej 20 procent) często skutkuje podwyższoną marżą. Dzieje się tak ze względu na wyższe ryzyko kredytowe, które ponosi bank, udzielając kredytu z niskim wkładem własnym kredytobiorcy.

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wysokość marży jest zdolności kredytowej klienta. Ponownie jak w przypadku niskiego wkładu własnego, niższa zdolność oznacza większe ryzyko dla banku, co może prowadzić do wyższej marży.

Dla banku lub innej firmy finansowej duże znaczenie ma także status klienta. Stali i sprawdzeni już klienci, którzy wykazali się rzetelnością, mogą liczyć na korzystniejsze warunki, a tym samym na obniżenie marży.

Warto wspomnieć o cross-sellingu. Skorzystanie z dodatkowych produktów banku może obniżyć marżę. Jeśli skorzystamy z kredytu gotówkowego i dodatkowo wykupimy ubezpieczenie, bank również ponosi mniejsze ryzyko. Dzięki temu jest bardziej skłonny obniżyć swoją marżę. Z kolei w przypadku założenia konta osobistego, bank zyskuje nowego klienta na kolejną usługę, która w konsekwencji również generuje zyski.

Wreszcie, musimy pamiętać o czynnikach zewnętrznych. Koniunktura gospodarcza i duża konkurencja na rynkach finansowych również oddziałują na decyzje banków dotyczące wysokości marży. Szczególnie w przypadku klientów z wysoką zdolnością kredytową i nienaganną historią spłat innych zobowiązań.

Marża kredytu hipotecznego – jak ją obniżyć?

Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych kredytów w Polsce. Bez kredytu większość z nas nie mogłaby sobie pozwolić na zakup mieszkania lub budowę domu. Jednak aby skorzystać ze wsparcia banku, warto dobrze się przygotować do procesu wnioskowania. Dzięki zaplanowanym zawczasu działaniom mamy większe szanse na korzystniejsze warunki i np. obniżenie marży. Co zatem możemy zrobić, aby bank chętniej udzielił nam kredytu i obniżył marżę, która jest jego zyskiem?


>> Może Cię zainteresować: Jak kupić mieszkanie krok po kroku?


  • Przede wszystkim, warto zadbać o wysoką zdolność kredytową. Regularne dochody i brak innych zobowiązań finansowych zwiększają naszą wiarygodność w oczach banku. Każdy bank i każda firma pożyczkowa zobligowane są także do sprawdzania historii kredytowej wnioskodawców. Im rzetelniej wywiązywaliśmy się ze swoich zobowiązań, tym mamy większe szanse na sukces.
  • Naszą kartą przetargową z pewnością może być wspomniany wkład własny. Im wyższy wkład, tym niższe ryzyko dla banku, co może skutkować obniżeniem marży. Wkład własny stanowi niejako element większego zaangażowania kredytobiorcę w spłatę. Z punktu widzenia psychologii najbardziej obawiamy się straty. Stąd chętniej angażujemy się w terminową spłatę, jeśli stoi przed nami widmo utraty własnych oszczędności.
  • Jednym z kluczowych warunków udostępnienia środków pochodzących z kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie. Skorzystanie z tej formy pomocy jest praktycznie niemożliwe bez dodatkowego ubezpieczenia. Oczywiście ubezpieczenie możemy wykupić na własną rękę, lecz banki często oferują niższe marże klientom, którzy korzystają z ich pełnej oferty.
  • W procesie negocjacji warto również przedstawić oferty innych banków. Banki mogą być skłonne do obniżenia marży, aby zatrzymać klienta – szczególnie takiego, który w ocenie banku jest klientem dochodowym.
  • Jeżeli jesteśmy w trakcie spłacania kredytu, warto pamiętać o renegocjacji warunków umowy kredytowej. Szczególnie wówczas, gdy nasza sytuacja finansowa uległa poprawie. W takim momencie możemy złożyć wniosek o obniżenie marży.
  • Warto również monitorować rynek i reagować na zmiany stóp procentowych, które mogą wpływać na marże.

Jak możemy zauważyć, obniżenie marży kredytu hipotecznego wymaga przygotowania, dogłębnej analizy ofert i własnej sytuacji materialnej, a także aktywnego podejścia do negocjacji z bankiem. Bank sam z siebie nie wystąpi z propozycją obniżenia marży.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii