Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jaką pełni rolę?

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – jaką pełni rolę?

Analizy produktów

Zmagania kredytobiorców to temat, który nie jest Polakom obcy. Wielu z nas zna kogoś, kto boryka się z problemami finansowymi, a niektórzy sami doświadczają tych trudności. Kredyty hipoteczne, pożyczki konsumenckie, karty kredytowe – wszystkie te zobowiązania mogą prowadzić do poważnych problemów finansowych. Wielu kredytobiorców czuje się przytłoczonych długiem, nie wiedząc, jak sobie z nim poradzić. Na szczęście powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Czym jest ten fundusz? Kto i w jakiej sytuacji może z niego skorzystać? Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać pomoc?

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to instrument, który ma na celu pomoc kredytobiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Jest swego rodzaju dźwignią finansową, dla tych osób, które mają trudności w spłacie rat kredytu mieszkaniowego.

Fundusz działa na zasadzie wpłat od kredytodawców. Wsparcie jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, a kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie. Co ważne nie może przekroczyć 2 000 złotych miesięcznie. Pomoc przekazywana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

Aby skorzystać ze wsparcia, kredytobiorca musi spełnić określone kryteria. Może to być na przykład status bezrobotnego – wystarczy, aby jeden z kredytobiorców stracił źródło dochodu. Miesięczne koszty obsługi kredytu muszą przekraczać 50 procent dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie mogą przekraczać określonej kwoty. Warto podkreślić, że prawdopodobnie w 2024 roku wysokość tej kwoty może być podniesiona.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to ważne narzędzie, które pomaga kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki niemu wiele osób ma szansę na poprawę swojej sytuacji finansowej i uniknięcie dalszych problemów związanych z długiem. FWK to dowód na to, że pomoc jest dostępna dla tych, którzy jej potrzebują. Co więcej, fundusz jest dużo mniej znany i popularny niż wakacje kredytowe, czy nawet karencja w spłacie kredytu.

Pomoc z funduszu może uzyskać także osoba, która sprzedała kredytowaną nieruchomość, ale nie spłaciła kredytu w całości. Można to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia sprzedaży nieruchomości. Warunkiem koniecznym jest jednak dostarczenie umowy sprzedaży do banku w terminie 14 dni od dnia sprzedaży nieruchomości.

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać?

Pożyczka z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców może maksymalnie wynosić 72 000 złotych. Kwota ta jest w całości wpłacana przez fundusz na rachunek banku, który udzielił finansowania. Należy jednak pamiętać o tym, że w przypadku zmiany przesłanki, która uprawnia do przyznania wsparcia, należy o niej powiadomić FWK.

W przypadku, gdy ubiegasz się o pożyczkę – ponieważ jesteś w trakcie sprzedaży kredytowanej nieruchomości, możesz ubiegać się o promesę. Możesz ją otrzymać, gdy zawarłeś przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego mieszkania lub domu.

Jakie kryteria należy spełnić, by otrzymać wsparcie?

Jeżeli straciłeś pracę, spłacasz kredyt hipoteczny i inne kredyty konsumenckie, to masz szansę uzyskać wsparcie z Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Aby jednak uzyskać pomoc, musisz złożyć wniosek w banku, który udzielił ci finansowania. Musisz się jednak spieszyć. Wniosek należy złożyć do 6 miesięcy od momentu, gdy spełniasz warunki do jego uzyskania. Z pewnością zastanawiasz się jakie to warunki? Oto one:

 • Ty lub inny współkredytobiorca straciliście pracę,
 • Masz wysokie koszty obsługi kredytu w stosunku do dochodów gospodarstwa domowego (koszty obsługi kredytu muszą przekraczać 50 procent dochodów),
 • Niski dochód gospodarstwa domowego po objęciu kosztów obsługi kredytu – dla gospodarstw jednoosobowych to kwota 1 552 złote. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego kwota na każdego członka nie może przekraczać kwoty 1 200 złotych.

Jeśli spełnisz powyższe kryteria, złożysz wniosek w banku, w którym otrzymałeś kredyt, pieniądze będą przelane bezpośrednio do banku. Musisz jednak zdawać sobie sprawę, że jest to forma pożyczki, którą będziesz musiał spłacić. Spłatę będziesz musiał rozpocząć po upływie 2 lat od momentu wpłaty ostatniej raty wsparcia. Spłata podzielona jest na 144 równe raty. Ogromną zaletą tej pożyczki jest brak oprocentowania.

Kiedy wsparcie nie będzie przyznane?

Pomimo trudnej sytuacji, nie zawsze możesz otrzymać pomoc. Nie jest to możliwe gdy:

 1. Utrata pracy nastąpiła z winy pracownika (kredytobiorcy),
 2. Ty lub współkredytobiorca uzyskaliście już inną pomoc, która określona jest w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej,
 3. Nastąpiło wypowiedzenie umowy kredytu przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę,
 4. Co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, które wynika z umowy ubezpieczenia spłaty kredytu.

Ponadto nie otrzymasz pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, jeśli w dniu złożenia wniosku:

 • Masz inne mieszkanie lub dom (jesteś właścicielem),
 • Posiadasz spółdzielcze prawo do mieszkania lub domu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • Masz roszczenie o przeniesienie prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

W każdym z trzech powyższych dotyczy to także sytuacji, w której mogłeś się znaleźć w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Aby otrzymać pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, musisz złożyć wniosek do banku, który udzielił ci kredytu mieszkaniowego. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • Oświadczenie wszystkich kredytobiorców składających wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 • Inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania wsparcia, np. zaświadczenie o utracie pracy, zaświadczenie o dochodach gospodarstwa domowego, umowa sprzedaży nieruchomości.

Bardziej szczegółowe informacje o kryteriach i procedurze ubiegania się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytodawców znajdziesz na rządowych stronach gov.pl, a także na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podsumowanie

Fundusz Wsparcia Kredytodawców nie jest tak powszechnie znany, jak wakacje kredytowe, czy wspomniana wcześniej karencja w spłacie kredytu. Naturalnie, aby otrzymać pomoc, należy spełnić określone wymagania. Tak jak to miało miejsce, gdy o starłeś się o kredyt hipoteczny. Każde wsparcie zawsze wiąże się również ze złożeniem określonej dokumentacji, niezależnie czy jest to pożyczka przez Internet, czy rządowe wsparcie. Należy również podkreślić, że każdą zmianę sytuacji należy zgłosić.

Wysokość pomocy uzależniona jest od sytuacji kredytobiorcy. Maksymalną kwotą wsparcia jest 72 000 złotych. Okres trwania wynosi bowiem 36 miesięcy, a maksymalna kwota wsparcia to 2 000 złotych. Co oznacza, że tę samą kwotę będziesz musiał zwrócić w ciągu 3 lat od momentu wpłaty ostatniej raty wsparcia. Bardzo korzystnym jest tutaj fakt braku oprocentowania wsparcia. Co oznacza, że będziesz musiał oddać dokładnie taką kwotę, którą otrzymałeś.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii