Czy świadczenie 500 plus podnosi zdolność kredytową?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Czy świadczenie 500 plus podnosi zdolność kredytową?

Porady finansowe

Czym jest świadczenie 500 plus?

Świadczenie 500 plus jest doskonale znanym dodatkiem finansowym szeroko omawianym zarówno w telewizji, prasie, jak również mediach społecznościowych. Świadczenie to wywodzi się z rządowego programu „Rodzina 500+” i weszło w życie 1 kwietnia 2016 roku. Jego głównym celem jest pomoc materialna rodzinom, które posiadają dzieci. Program ten gwarantuje dodatkowe 500 złotych na każde dziecko do 18 roku życia, bez względu na wysokość dochodu, jaki uzyskuje rodzina. Prawo do świadczenia ustanawiane jest na rok od 1 czerwca do końca maja kolejnego roku. Wnioski na kolejny rok można składać już od 1 lutego 2023 roku.

Kompleksową obsługą programu „Rodzina 500+” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za obsługę rozumiemy przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie ich, a także wypłatę świadczeń. Wprowadzoną innowacją jest możliwość składania wniosków do ZUS jedynie drogą elektroniczną.

500 plus


>> Zobacz również: Jak sprawdzić zdolność kredytową – krok po kroku


Kto może otrzymać świadczenie 500 plus?

Świadczenie 500 plus przyznawane jest na każde dziecko do 18 roku, niezależnie od wysokości dochodów rodziny. Sytuacja wielu rodziców i opiekunów nie jest jednoznaczna, dlatego wypłata środków bywa niekiedy niejasna. Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie na dziecko w wysokości 500 złotych przysługuje:

 • Matce, ojcu, lub faktycznemu opiekunowi dziecka, który mieszka i utrzymuje dziecko. Za opiekuna faktycznego uznaje się osobę, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
 • Jeśli rodzice sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, (zgodnie z orzeczeniem sądu) oboje mogą otrzymać świadczenie w wysokości połowy przysługującej kwoty, czyli 250 złotych miesięcznie.
 • Opiekunowi prawnemu dziecka.
 • Rodzicom zastępczym dziecka.
 • Osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.
 • Dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 • Dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 • Dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500 plus?

Wniosek o świadczenie 500+ na dziecko można złożyć tylko drogą elektroniczną już od 1 lutego 2023 roku. Złożenie wniosku możliwe jest trzema kanałami, między innymi:

 • PUE ZUS – każdy wnioskodawca musi dopasować do swojej sytuacji odpowiedni wniosek (SW-R – dla rodziców dziecka, SW-O – dla osób sprawujących pieczę zastępczą, opiekunów prawnych, lub opiekunów faktycznych, SW-D – dla dyrektorów placówek). Rodzice mogą również wnioskować za pomocą specjalnej mobilnej aplikacji mZUS. Do tej formy składania wniosku niezbędne jest posiadanie własnego numeru PESEL.
 • Portal Informacyjno–Usługowy Emp@tia – portal internetowy współfinansowany z funduszy unijnych, dzięki któremu nie tylko złożymy wniosek o 500 plus, ale także inne świadczenia np. becikowe. Po założeniu konta pacjenta można złożyć wniosek o wybrane świadczenie.
 • Bankowość elektroniczną – w tym przypadku wystarczy zalogować się do aplikacji mobilnej swojego banku lub na swoje konto użytkownika na stronie internetowej swojego banku.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to inaczej możliwość spłaty zobowiązania w wyznaczonym czasie. Termin ten odnosi się do konsumentów, którzy starają się o różnego typu zobowiązania finansowe, począwszy od kredytu gotówkowego, pożyczki na raty, na kredycie hipotecznym kończąc. Każda osoba, która składa wniosek o dodatkowe pieniądze, musi przejść badanie zdolności kredytowej. Skrupulatność badania w dużej mierze zależy od instytucji, z którą chcemy podpisać umowę, rodzaju, a także wysokości zobowiązania. Banki podchodzą do badania zdolności kredytowej zdecydowanie bardziej rygorystycznie, niż ma to miejsce w przypadku firm pożyczkowych. Z jakich komponentów składa się badanie zdolności kredytowej?

Badanie naszych finansowych możliwości składa się z dwóch części: jakościowej i ilościowej. W części jakościowej sprawdzany jest nasz wiek, wykształcenie, forma zatrudnienia, rodzaj umowy, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni, a także czas jej trwania. Ponadto dla instytucji finansowych bardzo istotne jest, jak do tej pory radziliśmy sobie ze spłatą innych zobowiązań. W związku z tym i banki i firmy pożyczkowe przed wydaniem decyzji o przyznaniu środków sprawdzają bazy informacji kredytowej i gospodarczej. Jeśli nasza historia kredytowa pozostawia wiele do życzenia, kredyt z banku może być dla nas poza zasięgiem. W przypadku firm pożyczkowych musimy szukać pożyczek bez BIK lub chwilówek bez BIK.

W części ilościowej badania zdolności kredytowej firmy finansowe sprawdzają wysokość naszych dochodów i kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a także liczbę zobowiązań, którymi jesteśmy obciążeni i ich sumę.

Czy świadczenie 500 plus podnosi zdolność kredytową?

Czy świadczenie 500 plus może pozytywnie wpłynąć na otrzymanie dodatkowej gotówki? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Inaczej do świadczenia podchodzą banki, a inaczej instytucje pozabankowe.

Według polityki większości banków, świadczenie 500 plus nie wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej. Banki uważaj, że pieniądze te są środkami, które należy przeznaczyć na wydatki związane z dziećmi. Dlatego nie mogą być wliczone do dochodów dorosłego konsumenta.

Z kolei niektóre firmy pożyczkowe uważają, że świadczenie 500 plus przyznawane jest dla rodziców i opiekunów. To dzięki tym pieniądzom mogą zaspokoić różne potrzeby dzieci. W niektórych przypadkach otrzymanie 500 złotych miesięcznie nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z realnymi potrzebami dziecka. Za przykład posłuży nam remont dziecięcego pokoju, który trwałby kilkanaście miesięcy, gdybyśmy przeznaczali na niego pieniądze otrzymane jedynie z programu „Rodzina 500+”. Jeśli skorzystamy z pożyczki na raty, możemy w kilka dni zaaranżować dziecku przestrzeń do nauki, zabawy i odpoczynku. Pieniądze ze świadczenia będą wówczas pokrywały spłatę rat. W tym przypadku pożyczka skierowana jest na zaspokojenie potrzeb dziecka.

Inne sposoby poprawy zdolności kredytowej.

Jeżeli chcemy skorzystać z kredytu gotówkowego, a pieniądze pochodzące z programu 500 plus nie pomogą nam w zbudowaniu lepszej zdolności kredytowej, warto przyjrzeć się swoim finansom.

Jednym z ważniejszych aspektów naszej finansowości są wysokość i rodzaj dochodów. Warto przyjrzeć się umowie, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni. Banki traktują umowy cywilno-prawne, jako umowy tymczasowe. Dlatego warto poprosić przełożonego o zmianę umowy lub poszukać innej formy zatrudnienia.

Wysokość dochodów również ma niebagatelne znaczenie. Wiele osób nie pyta swoich przełożonych o podwyżkę. A to duży błąd. Niekiedy nawet kilkaset złotych może sprawić, że nasza zdolność kredytowa wzrośnie. Jeśli podwyżka jest niemożliwa, warto rozglądać się za lepiej płatną posadą.

Spłata zadłużenia. Im więcej mamy niespłaconych zobowiązań, tym gorzej jesteśmy postrzegani przez instytucje finansowe. Dlatego, jeśli to możliwe pozamykajmy karty kredytowe, spłaćmy debety i zakupy na raty. W przypadku, gdy zobowiązań jest zbyt wiele, warto rozważyć kredyt konsolidacyjny, który w szybki sposób podwyższy naszą zdolność kredytową.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii