3 sposoby, jak złożyć wniosek o 500 plus

Strona główna  »  Porady finansowe  »  3 sposoby, jak złożyć wniosek o 500 plus

Porady finansowe

Wysokie ceny żywności i usług powodują, że żyje się coraz trudniej. Dlatego wiele osób co miesiąc czeka na dodatkową gotówkę, którą otrzymują z rządowego programu 500 plus. Choć program ten budzi skrajnie różne odczucia, to jednak wielu rodzinom pozwala na łatanie dziur w budżecie domowym. Ostatnie zmiany spowodowały, że wniosek można złożyć jedynie przez Internet, co dla wielu użytkowników może stanowić pewne utrudnienie. Na szczęście proces ten nie jest skomplikowany, szczególnie dla rodziców i opiekunów, którzy ze świadczenia korzystają kolejny raz. W tym artykule podpowiadamy, jak złożyć wniosek o 500 plus.

Czym dokładnie jest program 500 plus i kto może z niego skorzystać?

500 plus to świadczenie, należące do rządowego programu „Rodzina 500+”. Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie wszystkich dzieci do 18 roku życia, niezależnie od wysokości pozyskiwanych dochodów. Warunkiem, który musimy spełnić, aby regularnie otrzymywać pieniądze jest konieczność wypełnienia stosownego wniosku. Program został wdrożony z dniem 1 kwietnia 2016 roku. Obecnie organem zarządzającym, a także zajmującym się wypłatom świadczenia 500 plus jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS rozpatruje wnioski, przyznaje środki, a także wypłaca pieniądze z przydzielonego świadczenie.

Kto może zostać włączony do programu 500 plus i otrzymać pieniądze na dziecko? Świadczenie 500 plus skierowane jest nie tylko do rodziców dzieci, ale także opiekunów prawnych małoletnich. To pełna lista, osób, którym przyznawane są środki z programu 500+:

 • Matka, ojciec, lub faktyczny opiekun dziecka, który mieszka z dzieckiem i je utrzymuje. Opiekun faktyczny to osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
 • Rodzice, którzy sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, (zgodnie z orzeczeniem sądu) mogą otrzymać świadczenie w wysokości połowy przysługującej kwoty, czyli 250 złotych miesięcznie każde z nich.
 • Opiekun prawny dziecka.
 • Rodzic zastępczy dziecka.
 • Osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.
 • Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • Dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 • Dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 • Dyrektor domu pomocy społecznej.

Jak możemy zauważyć żaden rodzic i żaden prawny opiekun nie jest wykluczony z otrzymywania dodatkowych środków na dzieci. Warunkiem, otrzymania pieniędzy jest złożenie wniosku. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

jak złożyć wniosek o 500 plus


>> Zobacz również: Kto ma prawo do renty rodzinnej?


3 sposoby, jak złożyć wniosek o 500 plus

Jak złożyć wniosek o 500 plus? Aby rodzic lub opiekun prawny mógł otrzymać pieniądze z rządowego programu 500 plus, musi złożyć wniosek przez Internet. Przed wprowadzeniem zmiany w styczniu 2022 roku obsługą programu zajmowały się gminy. Wniosek można było złożyć osobiście w miejskich lub gminnych ośrodkach pomocy społecznej. Rząd uzasadnił wprowadzone w projekcie zmiany, tymi słowami: „wyłącznie optymalizacja procesu obsługi świadczenia, poprzez wykorzystanie coraz bardziej powszechnych narzędzi, jakimi są systemy informatyczne oraz położenie nacisku na bezgotówkowe formy wypłaty świadczenia wychowawczego, a także dążenie do zmniejszenia kosztów związanych z przyznawaniem i przekazaniem uprawnionym środków pieniężnych poprzez oparcie się o Zakład Ubezpieczeń Społecznych”.

Złożenie wniosku możliwe jest zatem trzema kanałami:

Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

PUE ZUS – każda osoba, która chce złożyć wniosek i wypełnić go poprawnie, musi wybrać wniosek zgodny z grupą, do której należą. Może zatem wybrać jeden z trzech rodzajów wniosków:

 • SW-R – dla rodziców dziecka,
 • SW-O – dla osób sprawujących pieczę zastępczą, opiekunów prawnych, lub opiekunów faktycznych,
 • SW-D – dla dyrektorów placówek.

Rodzice mogą skorzystać ze specjalnej mobilnej aplikacji mZUS, w której należy podać swój PESEL.

Portal Informacyjno–Usługowy Emp@tia

Portal Emp@tia to portal internetowy, który jest stworzony między innymi za pośrednictwem funduszy unijnych. Chcąc złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia w pierwszej kolejności rodzic lub prawny opiekun musi założyć konto użytkownika. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na swoim koncie i wybranie czynności, której chcemy dokonać. Za pośrednictwem tej platformy możemy złożyć wniosek o 500 plus, a także o inne świadczenia np. becikowe.

Bankowość elektroniczna w swoim banku

Logując się do bankowości elektronicznej, również możemy złożyć wniosek o pieniądze pochodzące z rządowego programu 500 plus. Wybierając tę formę składania wniosku, wystarczy zalogować się do swojej aplikacji mobilnej na telefonie lub logując się do bankowości elektronicznej na komputerze, lub laptopie. Gdzie możemy znaleźć potrzebny wniosek? Przeważnie każdy bank umieszcza go w innych zakładkach. Jeśli nie możemy go odnaleźć, można dopytać konsultanta na infolinii lub poszukać dokładnej instrukcji w Internecie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać wniosek o 500 plus i podać nazwę swojego banku. Proces jest uproszczony jeżeli wniosek o 500 plus składaliśmy wcześniej przez swój bank.


>> Zobacz również: Od jakiego wieku można założyć konto bankowe dla młodych?


Jakie dane są niezbędne, aby złożyć wniosek o 500 plus

Z pewnością do prawidłowego złożenia wniosku będą potrzebne dane rodzica lub prawnego opiekuna, a także dane dziecka lub dzieci, jeśli jest ich więcej. Jeżeli rodzic lub opiekun nie posiada numeru PESEL dziecka, na które składa wniosek o przyznanie środków, potrzebny będzie akt urodzenia dziecka.

Niezależnie od formy w jakiej złożyliśmy wniosek musimy potwierdzić kilka zgód, a także podpisać oświadczenie, że wpisane przez nas w formularzu dane są zgodne z prawdą.

Na co można przeznaczyć pieniądze z programu 500 plus?

Dowiedzieliśmy się już, jak złożyć wniosek o 500 plus. Jak możemy wykorzystać otrzymane pieniądze. Założeniem projektu jest poprawa jakości życia małoletnich obywateli Polski. Jednak ustawodawcy nie obligują rodziców i opiekunów do wydatków na konkretny cel. W zależności od tego, jaki jest status materialny rodziców i opiekunów możemy rozdysponować środki na różne sposoby. Jeżeli jako rodzice mamy wystarczającą ilość pieniędzy, by zaspokoić wszystkie potrzeby dzieci z własnych środków, często pieniądze możemy odłożyć na osobne konto oszczędnościowe. Dzięki temu zadbamy o przyszłość finansową dziecka. Jeżeli nie mamy wystarczających środków, możemy finansować z otrzymanych z programu środków bieżące potrzeby dziecka i rodziny. Często z pieniędzy pochodzących z 500 plus rodzice i opiekunowie prawni pokrywają zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci. Pieniądze możemy również przeznaczyć na większe wydatki np. remont pokoju, wyjazdy na obóz letni, czy też kolonię. Niekiedy możliwe jest nawet otrzymanie chwilówki online na podstawie otrzymywanego świadczenia.

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii