Upoważnienie do konta bankowego – co warto wiedzieć?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Upoważnienie do konta bankowego – co warto wiedzieć?

Podstawy finansów

Dostęp osób trzecich do naszego rachunku bankowego powinien być jak najbardziej ograniczony. Wyjątek mogą stanowić najbliższe osoby, które darzymy zaufaniem. Upoważnienie do konta bankowego może się przydać w różnych trudnych życiowych sytuacjach. O tym, jakie nadać komuś upoważnienia decyduje właściciel rachunku. Jakie kroki należy zrobić, aby dać komuś upoważnienie do konta i jak je cofnąć? Odpowiadamy w artykule.

Co oznacza upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego to nic innego jak nadanie osobie trzeciej uprawnień do zarządzania środkami zgromadzonymi przez nas na rachunku bankowym. Na ogół zakres ten jest ograniczony przez umożliwienie wykonania dokładnie określonych operacji finansowych lub ustawieniu limitu kwoty wykonywanych operacji. Osoba, której daliśmy dostęp do swojego rachunku bankowego może np. wykonywać przelewy bankowe, wpłacać i wypłacać pieniądze, może także sprawdzić saldo konta. Nie może jednak zaciągnąć w imieniu właściciela zobowiązań finansowych w tym chwilówki online, czy kredytu gotówkowego. Nawet założenie karty kredytowej nie będzie możliwe.

Upoważnienie do konta bankowego jest rodzajem pełnomocnictwa bankowego. Właściciel konta decyduje, jaki stopień uprawnień chce nadać pełnomocnikowi. Możemy wyróżnić dwa rodzaje pełnomocnictw:

Pełnomocnictwo ogólne – w tym przypadku osoba trzecia, czyli nasz pełnomocnik otrzymuje od nas prawa podobne do praw, które przysługują właścicielowi konta bankowego. Pełnomocnik ma zatem prawo wpłacać i wypłacać środki, wykonywać przelewy bankowe, a także zamknąć konto np. na wypadek śmierci głównego właściciela rachunku. Pomimo dość sporych możliwości, pełnomocnik nie może jednak zarządzać kartą debetową, zaciągać zobowiązań finansowych w imieniu właściciela rachunku, czy udzielać dalszych upoważnień do rachunku.

Pełnomocnictwo szczegółowe (rodzajowe) – z kolei w przypadku pełnomocnictwa rodzajowego, osoba upoważniona może wykonywać jedynie z góry określone operacje. Może np. wypłacać środki do określonej wysokości, czy sprawdzać saldo na rachunku bankowym. Często takie pełnomocnictwo otrzymują pracownicy na koncie firmowym. Mogą np. jedynie wykonywać przelewy, które wynikają z faktur. Ograniczony dostęp skutecznie eliminuje sytuacje, w których ktoś wypłaci z bankomatu, bądź zrobi przelew na wyższą kwotę, niż uzgodniono.

upoważnienie do konta bankowego

Komu można nadać pełnomocnictwo do rachunku bankowego?

Wbrew powszechnym opiniom upoważnienie do konta bankowego nie obejmuje jedynie członków rodziny. Dostęp do rachunku można zatem nadać nie tylko współmałżonkowi, ale także partnerowi lub partnerce, z którym żyje się w związku, a także pracownikom lub nawet przyjacielowi. Co więcej, dostęp do konta można nadać nawet dziecku, które ukończyło 13. rok życia. Jeżeli rodzic nie chce zakładać odrębnego konta dla dziecka. Konieczność ukończenia 13 lat wiąże się bowiem z nadaniem dziecku ograniczonej zdolności do czynności prawnych. Ograniczona zdolność wymagana jest przez bank do nadania pełnomocnictwa. Upoważnienie do konta może otrzymać także osoba częściowo ubezwłasnowolniona, czyli np. osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub osoba uzależniona od hazardu, czy zaciągania kredytów.

Jak napisać upoważnienie do konta?

Na ogół każdy bank posiada swoje własne procedury, które umożliwiają ustanowienie pełnomocnika do konta. Pomimo tego, przebiegają one na podobnej zasadzie. Jeszcze kilka lat temu upoważnienie do konta bankowego możliwe było jedynie w placówce banku lub za pośrednictwem kuriera. Obecnie wiele banków umożliwia ustanowienia pełnomocnika również za pomocą Internetu (aplikacja mobilna lub serwis internetowy) lub przez infolinię. W związku z tym, że w każdym banku procedura ta może przebiegać w różny sposób można zadzwonić na infolinię banku i dzięki temu wybrać najdogodniejszą formę złożenia dyspozycji.

W przypadku złożenia dyspozycji dołączenia pełnomocnika do rachunku bankowego w oddziale banku, konieczna jest jego obecność. Tożsamość pełnomocnika musi być zweryfikowana. W związku z tym niezbędny jest dokument tożsamości w postaci dowodu osobistego lub aplikacji mObywatel.

Jeżeli upoważnienie do konta bankowego chcemy nadać korespondencyjnie, np. za pomocą listu poleconego (w przypadku osoby z niepełnosprawnością) konieczne jest poświadczenie notarialne.

Serwisy internetowe wielu banków również umożliwiają udzielenia upoważnienia bez wychodzenia z domu. Jednak jeżeli pełnomocnik nie jest osobą zweryfikowaną przez bank, czyli np. nie posiada własnego rachunku w danym banku, niezbędne będzie wizyta kuriera. Kurier sprawdzi zgodność danych wpisanych w formularzu z danymi z dowodu osobistego, a także odbierze od pełnomocnika wzór podpisu. Osoba upoważniona będzie także musiała podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Po ustaniu pełnomocnictwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać.

Ile kosztuje udzielenie pełnomocnictwa do rachunku bankowego?

Podobnie, jak w przypadku formy składania upoważnienia do konta bankowego, tak i w przypadku jego ceny wiele zależy od banku. Większość banków pobiera opłaty za udzielenie pełnomocnictwa, a także za dokonywanie zmian lub jego wycofanie. Zdarza się jednak, że osoby posiadające konta premium są zwolnione z opłat. Nie bez znaczenia pozostaje także forma, w jakiej właściciel upoważnił pełnomocnika do swojego rachunku. Zdecydowanie najtańsze jest złożenie dyspozycji drogą elektroniczną – może wynosić np. 5 złotych. Z kolei najdroższej wychodzi wizyta w banku – może wynosić nawet 25 złotych i więcej.

Jak cofnąć upoważnienie do konta bankowego?

W naszym życiu dochodzi do różnych sytuacji, często dość nieprzewidzianych. Może się zatem okazać, że nie chcemy, aby dana osoba miała nadal upoważnienie do konta bankowego, które sami jej nadaliśmy. Oczywiście mamy możliwość taką zgodę wycofać. I tak jak poprzednio, forma wycofania upoważnienia zależy od banku. Niekiedy konieczne jest udanie się do placówki banku, innym razem wystarczy telefon na infolinię lub zalogowanie do serwisu transakcyjnego. Jeżeli konieczna jest wizytowa w oddziale banku, nie musimy mieć ze sobą żadnego pisma. Banki mają przygotowany formularz na tę okoliczność. Opłata uzależniona jest również od banku i od rodzaju posiadanego rachunku bankowego. W momencie cofnięcia upoważnienia do konta bankowego pełnomocnik traci dostęp do rachunku bankowego, a także możliwość wykonywania operacji bankowych, czy sprawdzania salda konta. Co więcej, osoba upoważniona nie musi wyrażać zgody na usunięcie pełnomocnictwa.

Warto również podkreślić, że upoważnienie do konta może mieć wymiar czasowy. Oznacza to, że możemy nadać uprawnienia pełnomocnikowi do wykonania operacji w wyznaczonym okresie. Do takich sytuacji może dojść, gdy np. główny właściciel rachunku udaje się na operacje i nie będzie w stanie regulować swoich należności przez 3 tygodnie.  Ponadto upoważnienie do konta może również ograniczyć się do wykonania transakcji do określonej sumy np. 2 000 złotych lub do wykonania tylko jednej określonej transakcji.

Podsumowanie

Jeżeli właściciel rachunku chce udzielić komuś upoważnienia do konta bankowego, musi złożyć stosowną dyspozycję w swoim banku. Może się to odbyć za pomocą serwisu transakcyjnego, infolinii lub w oddziale banku. Nie należy się obawiać, że pełnomocnik będzie mógł zaciągnąć dług w imieniu posiadacza rachunku. Firmy pożyczkowe i banki skrupulatnie sprawdzają tożsamość wnioskodawców. Nie da się zatem przejść weryfikacji tożsamości przy pożyczce na dowód osobisty, posługując się cudzym rachunkiem bankowym. Wycofanie zgody na upoważnienie do konta jest równie szybkim procesem, co jego ustanowienie. W związku z tym nie ma obaw, że po ustaniu pełnomocnictwa ktoś wykona nieplanowane ruchy w imieniu właściciela konta.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii