Ile wynosi zasiłek okresowy?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Ile wynosi zasiłek okresowy?

Porady finansowe

Zasiłek okresowy jest z jednym z zasiłków, które mają nieść pomoc Polakom w trudnej sytuacji finansowej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to dodatkowa suma pieniędzy, która wypłacana jest przez określony czas. Jakie kryteria należy spełnić, aby otrzymać zasiłek okresowy? Komu przysługę, w jakiej kwocie i na jaki czas? Jak należy napisać podanie do MOPS o pomoc finansową? Odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Czym jest zasiłek okresowy?

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych wypłacanych przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Wsparcie to dotyczy osób samotnych lub rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np. długotrwałą chorobą, bezrobociem lub niepełnosprawnością. Ponadto do świadczenia uprawnia każda sytuacja, która dla osoby ubiegającej się o środki jest na tyle trudna do przezwyciężenia, że samodzielnie nie potrafi bądź nie może jej rozwiązać. Aby otrzymać zasiłek okresowy, tak jak i w przypadku zasiłku stałego osoba ubiegająca się o zasiłek musi spełnić określone kryteria. Jego funkcjonowanie uregulowane jest przez ustawę z 2004 roku o pomocy społecznej.

Kwota wypłaty zasiłku okresowego uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego, a sam zasiłek nie jest wliczany do dochodu. Okres, na który przyznawany jest zasiłek, uzależniony jest od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Bardzo istotnym elementem zasiłku jest fakt, że może on być wypłacany nadal – po podjęciu zatrudnienia niezależnie od wysokości otrzymywanego dochodu do końca okresu, na który został udzielony. Należy jednak podkreślić, że okres ten nie może być dłuższy niż do 2 miesięcy od momentu zatrudnienia.

zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy – na ile jest przyznawany?

Sytuacja wielu osób z niepełnosprawnościami, chorych i bezrobotnych może być bardzo trudna. Warto zauważyć, że trudności finansowe mogą pogłębiać się z roku na rok. W szczególnym stopniu dotyczy to osób chorych, starszych lub z niepełnosprawnościami, którym wspomniane problemy nie pozwalają na podjęcie zatrudnienia. Osoby te często z różnych względów nie mogą liczyć również na wsparcie najbliższych. Jedynie w niektórych przypadkach zdarza się, że osoby te otrzymują alimenty od rodziny. A także inną regularną pomoc finansową – nie jest to jednak przypadek częsty.

W związku z tym, że osoby te nie pracują, a także ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub znaczny stopień niepełnosprawności nie mogą również liczyć na zewnętrzne i doraźne formy wsparcia tak jak inni obywatele. Wiele osób, które mają odpowiednią zdolność kredytową, w momencie kryzysowym zwracają się do banku lub firmy pożyczkowej o dodatkową, szybką gotówkę. W przypadku osób ubogich takie możliwości nie występują. Niekiedy jedynym wsparciem jest właśnie pomoc państwa, która często niestety nie jest wystarczająca.

Zasiłek okresowy, jak sama nazwa wskazuje, przyznawany jest jedynie na określony z góry czas. Niestety trudno powiedzieć, ile on wynosi, ponieważ kwestia ta jest opracowywana bardzo indywidualnie. Wiele bowiem zależy od odrębnej sytuacji każdego wnioskodawcy. Każdorazowo oceny dokonuje ośrodek pomocy społecznej.

Ile wynosi zasiłek okresowy?

Wysokość zasiłku okresowego nie jest stała i uzależniona jest od sytuacji osoby samotnej lub rodziny wnioskującej o świadczenie. Głównym kryterium jest w tym przypadku wysokość dochodów na dane gospodarstwo domowe.

W przypadku osób, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe maksymalna kwota zasiłku to 418 złotych miesięcznie. Należy zaznaczyć, że kwota zasiłku okresowego nie może być:

  • Niższa niż 50 procent różnicy pomiędzy miesięcznym dochodem wnioskodawcy a połową różnicy pomiędzy sumą kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 701 złotych,
  • Nie może być także niższa niż 20 złotych miesięcznie.

Warto nadmienić, że nie można jednocześnie pobierać emerytury lub renty i zasiłku okresowego.

W przypadku rodziny maksymalna kwota świadczenia jest równa wysokości różnicy pomiędzy dochodem rodziny a kryterium dochodowym w rodzinie, czyli kwocie 528 złotych na osobę. Kwota zasiłku może być zatem ustalana na poziomie od 50 do 70 procent tej różnicy. Minimalne kwota zasiłku może zostać podwyższona uchwałą rady gminy.

Jak napisać podanie do MOPS o pomoc finansową?

O świadczenie, którym jest zasiłek czasowy starać się może osoba zainteresowana, a także jej prawny opiekun (w przypadku dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej). Niekiedy, gdy sytuacja osoby jest bardzo trudna, a osoba nie ma świadomości swoich praw i możliwości zdobycia dodatkowych środków pomoc społeczna – również w postaci zasiłku czasowego, udzielana jest z urzędu.

Osoba, która chce się ubiegać o pomoc finansową w postaci zasiłku okresowego, nie musi pisać specjalnego wniosku. Wystarczy formularz, który udostępniony jest na rządowych stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej, w tym MOPS lub GOPS. Odpowiednie formularze w formie papierowej dostępne są także w samych ośrodkach pomocy społecznej. Każda osoba może zatem wybrać formę wypełniania formularza zgodnie z jej preferencjami i możliwościami.

We wniosku oprócz podania swoich danych osobowych należy opisać swoją sytuację materialną i życiową. Co więcej, należy także dołączyć odpowiednią dokumentację np. w postaci różnego rodzaju orzeczeń. Ponadto wnioskodawca powinien współpracować z pracownikiem socjalnym, by ten był w stanie określić poziom jego zapotrzebowania. Dzięki współpracy łatwiej będzie określić pracownikowi pomocy społecznej, z jakimi problemami boryka się osoba potrzebująca. I czy można ustalić inne dodatkowe formy wsparcia.

Podsumowanie

Nie da się ukryć, że w Polsce jest wiele osób, które są w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wiele z tych osób to osoby starsze, chore lub z niepełnosprawnościami. Często osoby te nie mogą liczyć na wsparcie najbliższej rodziny, często są to także osoby całkowicie osamotnione. Z drugiej strony osoby, które opiekują się swoimi dziećmi z niepełnosprawnościami, nie mogą podjąć pracy zarobkowej. Oczywiście państwo polskie wspiera osoby w trudnej sytuacji przez różnego rodzaju świadczenia i zasiłki. Do zasiłków tych należy np. zasiłek stały. Niektóre osoby mogą również liczyć na inne formy zasiłków, w tym zasiłek pielęgnacyjny, czy zasiłki celowe.

Bardzo często warunkiem udzielenie wsparcia w postaci zasiłku lub świadczenia jest kryterium dochodowe. Patrząc jednak na bardzo wysokie ceny zakupu i wynajmu mieszkań osoby najuboższe, które zarabiają minimalną krajową i utrzymują kilka osób, nie mają szans na dodatkowe wsparcie. Kryterium to jest trudne do zrealizowania. Często otrzymanie zasiłku czasowego nie zaspokoi nawet najbardziej podstawowych potrzeb osób świadczenie czasowe otrzymujące.

Osoby w ciężej sytuacji materialnej mogą skorzystać także z mieszkań socjalnych, lecz czas oczekiwania na takie mieszkanie jest wydłużony. Co więcej, mieszkania socjalne często nie są dostosowane do wymagań i potrzeb osób schorowanych, z niepełnosprawnościami ruchowymi, czy starszych. Osoby te nie mają również szans na samodzielne doposażenie mieszkań, choćby korzystając z różnego rodzaju pożyczek na raty i kredytów. Jak wynika ze statystyk, jednym z częstszych przyczyn korzystania z produktów finansowych jest właśnie remont mieszkania.

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii