Dokumenty, których wymagają banki przy kredycie?

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Dokumenty, których wymagają banki przy kredycie?

Porady finansowe
Kredyt konsumencki to zobowiązanie stworzone specjalnie dla konsumentów. Oznacza to, że osoby fizyczne mogą z niego korzystać, by zaspokajać potrzeby niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodową. Choć kredyt konsumencki brzmi enigmatycznie, to jest nim np. kredyt gotówkowy przeznaczony dla osób fizycznych. Jakich dokumentów wymagają banki, w przypadku starań o nowe zobowiązanie? Co koniecznie musimy przygotować, by przyspieszyć decyzję kredytową banku?

Jakich dokumentów wymagają banki przy kredycie konsumenckim?

Zanim jakakolwiek instytucja udzieli nam finansowania, musi się upewnić, że wnioskodawca, faktycznie jest osobą, za którą się podaje. Tym sposobem banki, a także pozabankowe firmy pożyczkowe dbają o bezpieczeństwo klientów i swoje własne. Weryfikacja tożsamości ma za zadanie zarówno chronić przed wyłudzeniami kredytów na cudze dane, jak i przed nadmiernym zadłużaniem się. W kontekście firm finansowych taka procedura nazywa się minimalizowaniem ryzyka kredytowego. Należy ją rozumieć, jako konieczność ograniczania sytuacji, w której konsument nie jest w stanie zwrócić zobowiązania w wyznaczonym terminie. Ponadto zaciągnięty kredyt konsumencki musi być dopasowany do możliwości finansowych kredytobiorcy. Innymi słowy, zobowiązanie nie może spowodować braku płynności finansowej.

Aby przeprowadzenie badania zdolności kredytowej było możliwe, banki muszą znać wysokość dochodów konsumentów, a także wszystkich kosztów, z jakimi przychodzi im się mierzyć co miesiąc. Oprócz dochodów i kosztów życia konsument musi również podać wysokość i liczbę zobowiązań, które aktualnie spłaca.

Dokumenty, których wymagają banki, zależy od kilku czynników. Należą do nich wewnętrznie ustalona procedura przyznawania środków, wysokość kredytu, o który stara się konsument, a także fakt prowadzenia rachunku bankowego w banku, w którym staramy się o kredyt.

Dokumenty których wymagają banki


>> Zobacz również: Czy pożyczkodawca zawsze wymaga zaświadczenia o dochodach?


Wniosek o kredyt

Otrzymanie finansowania możliwe jest tylko po wcześniejszym złożeniu wniosku o kredyt. W zależności od kanału, z jakiego korzystamy, wniosek możemy wypełnić ręcznie lub przez Internet. Na ogół każdy bank posiada swój własny formularz kredytowy, w którym musimy podać mniej więcej te same informacje. Przeważnie we wniosku musimy wpisać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko,
  • Miejsce zamieszkania,
  • Dane kontaktowe — w tym numer telefonu, adres e-mail,
  • Numer indywidualnego rachunku bankowego,
  • Seria i numer dowodu osobistego, a także numer PESEL,
  • Informacje o pozyskiwanych dochodach – wysokość otrzymywanego wynagrodzenia (przeważnie z trzech ostatnich miesięcy), źródło jego pozyskiwania, w przypadku pracy również rodzaj umowy,
  • Stan cywilny,
  • Liczba osób wchodząca w skład gospodarstwa domowego, a w szczególności liczba osób pozostająca na utrzymaniu wnioskodawcy,
  • Informacje na temat innych, aktualnie spłacanych zobowiązań,
  • Dane dotyczące kredytu, którym jesteśmy zainteresowani (jego kwota i okres kredytowania).

Przedstawione informacje pomagają oszacować naszą sytuację finansową, zawodową i rodzinną. Dzięki temu bank może np. poprosić nas o doniesienie odpowiednich dokumentów np. zaświadczenia od pracodawcy, w przypadku związku małżeńskiego zgody od współmałżonka na zaciągnięcie kredytu itd.

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest podstawowym dokumentem tożsamości, bez którego skorzystanie z kredytu konsumenckiego, ale także każdego innego np. pożyczki online jest niemożliwe. Co oznacza, że nie ma możliwości skorzystania z pieniędzy banku na podstawie prawa jazdy, czy legitymacji studenckiej. Nie są to bowiem dokumenty potwierdzające tożsamość, lecz dokumenty potwierdzające zdobycie uprawnień lub poświadczające status studenta.

Niezależnie od tego, czy o kredyt staramy się w placówce banku, przez Internet, czy przez telefon, koniecznie musimy posiadać aktualny dowód osobisty. Wniosek możemy wypełnić również online, ale umowę wraz z dowodem osobistym możemy podpisać w placówce banku. W przypadku, gdy kredyt całkowicie zawierany jest za pośrednictwem Internetu, bank może wymagać od nas potwierdzenia tożsamości za pomocą przelewu weryfikacyjnego. Możliwości na potwierdzenie tożsamości jest więcej. Banki niekiedy w tym celu wykorzystują aplikację weryfikującą lub video rozmowę przeprowadzoną przez pracownika banku.

Zaświadczenie o wysokości dochodów — dokumenty, których wymagają banki

Nie da się ukryć, że zaświadczenie o wysokości otrzymywanych dochodów jest dla banku jednym z ważniejszych dokumentów. Pomimo tego, nie zawsze go wymaga. Banki nie nakazują przedłożenia zaświadczenia np. gdy konsument prowadzi swój główny rachunek bankowy w tym banku, w którym zgłosił się po kredyt. Zaświadczenie nie jest również wymagane, jeśli kwota zobowiązania jest stosunkowo niska, a bank zamiast zaświadczenia potrzebuje jedynie dokumentu z wygenerowaną historią transakcji na rachunku bankowym.

Jeśli jednak bank zażąda zaświadczenia, konsument musi pobrać stosowny druk ze strony internetowej banku lub odebrać go w placówce danego banku. Następnym krokiem jest przekazanie formularza przełożonemu. Pracodawca wpisuje na zaświadczeniu kwotę dochodu, formę zatrudnienia, okres i rodzaj umowy, na podstawie której zatrudniony jest wnioskodawca.

Jeśli natomiast konsument jest emerytem bądź rencistą, musi dostarczyć do banku zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przysługującym mu prawie do świadczenia, które również zawiera kwotę przyznawanego świadczenia.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, dokumenty, których wymagają banki to przeważnie zestawienie przychodów, kosztów i dochodu z Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ostatni roczny PIT 36 lub 36L.


>> Zobacz również: Kredyt bez zgody małżonka – ile można pożyczyć?


Wyciąg z rachunku bankowego

Wyciągi z rachunków bankowych to również dokumenty, których wymagają banki. Nie są jednak konieczne, gdy konsument zaciąga np. kredyt gotówkowy, w banku, w którym prowadzi swój rachunek. W tym przypadku bank ma pełny wgląd w historię operacji, które podejmuje konsument. Bank może natomiast wymagać wyciągu. Gdy konsument prowadzi swój rachunek w innym banku, zatrudniony jest na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie), lub gdy przedłożenie wyciągu jest standardową procedurą przy udzielaniu kredytów. Na ogół należy wygenerować dokument z historią transakcji za ostatnie trzy do sześciu miesięcy.

Zgoda małżonka

Przy kredytach na wyższą sumę np. powyżej 30 000 złotych, bank może również wymagać zgody małżonka na zaciągnięcie kredytu. Bank może jej wymagać, gdy małżonkowie mają wspólność majątkową. Kredyt na wyższą kwotę może mieć wpływ na życie całej rodziny. Stąd bank musi mieć pewność, że w razie problemów ze spłatą współmałżonek będzie partycypował w kosztach. Mąż lub żona będą więc brali faktyczny udział w spłacie rat.

Dokumenty, których wymagają banki przy kredycie konsumenckim – podsumowanie

Jeżeli chcemy skorzystać z kredytu konsumenckiego, warto przed złożeniem wniosku dowiedzieć się, jakie dokumenty należy przygotować. Wymienione w artykule dokumenty, których wymagają banki, mogą się różnić w zależności od wewnętrznych ustaleń banku.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii