Co to jest pożyczka pod weksel?

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Co to jest pożyczka pod weksel?

Analizy produktów

Kłopoty finansowe mogą dotknąć praktycznie każdą osobę. Tracą zarówno bogaci, jak i biedni. Czasami wystarczy jedna niefortunna decyzja inwestycyjna, by cały wypracowany przez lata kapitał prysł. Czasami w kłopoty wpędzamy się sami, swoją bezmyślnością czy rozrzutnością. Zdarza się, że to seria fatalnych zdarzeń staje za brakiem środków na rachunku bankowym. Jak wyjść obronną ręką z opresji? Czy pożyczka pod weksel stanowi rozwiązanie? W tym artykule odpowiemy na pytania: czym jest weksel i pożyczka pod weksel? Kto ich udziela i na jakich zasadach? Czy to bezpieczna forma wsparcia finansowego? Jakie są ich plusy i minusy?

Co to jest weksel?

Weksel to inaczej forma papieru wartościowego, której cechą kluczową jest bezwarunkowość. Gdy ktoś wystawia weksel, jednocześnie zobowiązuje się do jego bezdyskusyjnej spłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela, czyli remitenta. Oznacza to zatem, że ważność zobowiązania wekslowego nie zależy od innych czynności prawnych, takich jak warunki umowy. Weksel może przybierać dwie formy:

  • Weksel własny – jest pisemnym zobowiązaniem do zapłaty. Dłużnik wekslowy zobowiązuje się bezwarunkowo do uregulowania sumy wekslowej na rzecz wierzyciela.
  • Weksel trasowany – stanowi z kolei polecenie zapłaty. Właściciel weksla (remitent) przekazuje go innej osobie (trasatowi), która staje się nowym dłużnikiem.

Weksle wykorzystywane są przede wszystkim do zabezpieczania roszczeń wynikających z umów, takich jak umowy pożyczki. Dzięki wspomnianej bezwarunkowości weksel pozwala wierzycielowi uzyskać sądowy nakaz zapłaty szybciej niż na podstawie samej umowy. W praktyce może być także przedmiotem obrotu, co daje wierzycielowi dodatkowe możliwości dochodzenia roszczeń. Weksle uregulowane są odrębną ustawą – Prawem wekslowym z 1936 roku. Ustawa ta między innymi określa, że weksel staje się pełnoprawnym dokumentem w chwili, gdy pożyczkobiorca złoży na nim swój podpis. Jest to zatem równoznaczne, z tym że pożyczkobiorca, podpisując weksel, zobowiązuje się do spłaty zapisanej na wekslu kwoty.

pożyczka pod weksel

Co to jest pożyczka pod weksel?

Wyjaśniliśmy już, czym jest weksel. Czym zatem jest pożyczka pod weksel? Pożyczka pod weksel jest rodzajem pożyczki prywatnej. Instytucje finansowe nie udzielają tego typu zobowiązań. Osoby prywatne, które udostępniają pożyczki pod weksel to najczęściej inwestorzy, którym zależy na zarabianiu na odsetkach. Na podobnych zasadach działają pożyczki społecznościowe. Jest jednak zasadnicza różnica między pożyczką społecznością a pożyczką pod weksel. Pożyczki społecznościowe opierają się na zawartych umowach pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. W tym przypadku nie podpisuje się weksla. Ponadto social lending na ogół odbywa się za pośrednictwem platform, które sprawdzają pożyczkobiorców w bazach informacji kredytowej i bazach dłużników. Przy pożyczkach pod weksel nie stosuje się takich procedur. Dlatego korzystanie z tego typu pożyczek jest dość niebezpiecznym i ryzykownym przedsięwzięciem.

Z pożyczek pod weksel przeważnie korzystają osoby, które nie mogą otrzymać kredytu w banku. Ponadto ze względu na złą historię kredytową nawet pożyczki bez BIK nie są dla tych osób dostępne. Dla wielu zadłużonych skorzystanie z wekslowanej pożyczki prywatnej jest ostatnią deską ratunku. Na ogół środki z pożyczki służą właśnie do spłaty innych, zaległych zobowiązań finansowych. Skorzystanie z kolejnej pożyczki jest pogłębianiem spirali zadłużenia.

Gdzie można skorzystać z pożyczki pod weksel?

Pożyczki pod weksel nie znajdziemy ani w banku, ani w żadnej rzetelnej firmie pozabankowej. Dla tych instytucje udzielanie pożyczki pod weksel jest zbyt ryzykowne. Skoro konsument ma już spore zaległości w spłatach pozostałych zobowiązań, jest duże prawdopodobieństwo, że z kolejną pożyczką lub kredytem stanie się to samo.

Zadłużeni zmuszeni są zatem do poszukiwań prywatnych inwestorów na różnych stronach internetowych z ogłoszeniami, forach lub na portalach tematycznych.

Czy pożyczki pod weksel są bezpieczne?

Powyżej przedstawiliśmy charakterystykę pożyczek pod weksel. Można zatem wyciągnąć wnioski, że ten rodzaj zobowiązań nie należy do bezpiecznych form pożyczania pieniędzy. Ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do pożyczek pod weksel in blanco. Na wekslu in blanco nie widnieje ani pożyczona suma, ani kwota, którą należy zwrócić. W związku z tym istnieje bardzo duże ryzyko, że pożyczkodawca wpiszę na wekslu dużo wyższą kwotę, niż została ustalona. Pomimo ustaleń, pożyczkobiorca, który sygnował weksel swoim podpisem, będzie musiał spłacić nawet tę wyższą niż uzgodniona kwotę.

Niektóre osoby decydują się także na pożyczkę pod weksel, gdyż koszty tej pożyczki mogą być niższe niż koszty chwilówki przez Internet, czy pożyczki dla zadłużonych. Jednak nie biorą pod uwagę faktu, że firmy pożyczkowe, tak jak banki podlegają pod szereg ustaw mających na celu zabezpieczenie interesów pożyczkobiorcy. Decydując się na pożyczkę od prywatnego inwestora, konsument nie jest chroniony tak jak w przypadku produktów oferowanych przez firmy finansowe. Ryzykuje zatem znacznie bardziej niż w przypadku pożyczki pozabankowej.

Plusy i minusy pożyczek prywatnych

Praktycznie każdy produkt, także finansowy możemy określać przez pryzmat jego wad i zalet. Warto podkreślić, że postrzeganie walorów danego produktu uzależnione jest od strony, która ją rozważa, a także jej sytuacji. W tym przypadku sytuacji materialnej.

Zalety pożyczki pod weksel:

  • Możliwość zdobycia szybkiej gotówki. Co więcej bez zbędnych formalności i przedkładania dodatkowych dokumentów w tym zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach,
  • Brak sprawdzania baz informacji kredytowej i baz dłużników. Z pożyczki mogą zatem skorzystać osoby zadłużone i będące w trudnej sytuacji finansowej,
  • Indywidualne ustalenie warunków pożyczki, jej kwoty, terminu spłaty czy oprocentowania.

Wady pożyczki pod weksel:

  • Za jedną z najistotniejszych minusów tego typu pożyczki jest bardzo duże ryzyko, którego podejmuje się pożyczkobiorca. Nieuczciwy pożyczkodawca może wykorzystać weksel do dochodzenia wyższej kwoty – w szczególności, gdy pożyczkobiorca podpisał weksel in blanco,
  • Możliwość odsprzedania długu innej osobie, która może np. dochodzić wcześniejszej spłaty zobowiązania lub spłaty wyższej kwoty,
  • Brak ochrony prawnej lub możliwości odstąpienia od umowy, czy złożenia reklamacji, tak jak ma to miejsce w przypadku firm finansowych,
  • Nieokreślone prawem koszty pożyczki – pożyczkodawca może żądać wyższej prowizji, marży, czy oprocentowania,
  • Duże prawdopodobieństwo pogłębienia zadłużenia – osoba, która nie jest w stanie spłacać swoich bieżących zobowiązań, przy kolejnej pożyczce pogrąży się jeszcze bardziej.

Podsumowanie

Pomimo tego, że pożyczki pod weksel są bardzo ryzykownym środkiem wspomagania, konsumenci będący w trudnej sytuacji chętnie z niej korzystają. Dla niektórych jest to dźwignia finansowa, która ma na celu wyjście z problemów finansowych. Co więcej, o tego typu pożyczce – jeśli zostanie spłacona, nie dowie się rodzina i znajomi. Z kolei inna grupa zadłużonych traktuje tę formę pożyczki jako ostatnią deskę ratunku w przypadku, gdy komornik zajął ich konto bankowe. Jeżeli jednak dochodzi do tak ekstremalnych sytuacji, warto udać się po wsparcie do doradcy finansowego. Tak by krok po kroku wyjść z długów.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii