Co ile wypłacana jest transza przy kredycie hipotecznym?

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Co ile wypłacana jest transza przy kredycie hipotecznym?

Analizy produktów

Kredyt hipoteczny to jedna z najbardziej popularnych form pozyskania środków na zakup mieszkania lub budowę domu. Dla wielu osób jest praktycznie jedyną szansą na to, aby stać się posiadaczem własnej nieruchomości. Sam proces zebrania niezbędnych dokumentów, a także decyzji banku o przyznaniu środków może trwać nawet kilka miesięcy. Dla wielu osób istotna jest również data pierwszej transzy kredytu. Czym jest transza kredytu i jakich kredytów dotyczy?

Jak pozyskać kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem finansowym na wysoką kwotę. W związku z tym bank dokładniej niż w przypadku kredytu online sprawdza zdolność i wiarygodność kredytową przyszłych kredytobiorców. Jeżeli wnioskodawca lub wnioskodawcy – bo możliwe jest korzystanie z kredytów wspólnie lub z poręczycielem, nie spełnią wymogów, bank wniosek odrzuci. Oprócz zdolności i wiarygodności finansowej banki wymagają – zgodnie z rekomendacją S wkładu własnego. Komisja Nadzoru Finansowego rekomenduje, aby wkład własny wynosił około 20 – 30 procent wartości nieruchomości. Dzięki temu, zaangażowanie konsumentów w spłatę zobowiązania jest wyższe.

Aby proces wnioskowania był dopełniony, należy także przedstawić szereg dokumentów. Dokumenty te dotyczą zarówno sytuacji zawodowej, jak i finansowej wnioskodawcy, a także kredytowanego mieszkania lub domu. W przypadku kupna mieszkania bardzo często wymagana jest wycena nieruchomości sporządzona przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę. Ponadto bank może się domagać także promesy zatrudnienia, czy potwierdzenia posiadania wkładu własnego.

Wiele osób, aby przyspieszyć proces otrzymania środków, korzysta także z usług doradcy kredytowego. Dzięki wiedzy eksperta wnioskodawca wie dokładnie, jakich dokumentów wymaga dany bank i czego może się spodziewać na różnych etapach pozyskania środków. Z usług doradcy korzystało wiele osób, które starały się o Bezpieczny kredyt na 2 procent. Szanse na jego uzyskanie były wówczas większe.

Po złożeniu wniosku o finansowanie i złożeniu wymaganych dokumentów konsument oczekuje na decyzję banku. Jeśli decyzja jest pozytywna, następuje podpisanie umowy kredytowej. Następnie należy oczekiwać wypłaty środków. W zależności od tego, czy kredyt przeznaczony jest na zakup mieszkania, czy budowę domu pieniądze wypłacone będą w całości lub w częściach. Części te nazywane są transzami.

transza

Czym jest transza kredytu hipotecznego?

Nie każdy kredyt hipoteczny wypłacany jest w całości. Zdarza się bowiem, że środki wypłacane są w transzach – czyli częściach. W przypadku zakupu mieszkania lub domu środki z kredytu przeważnie przelewane są na rzecz sprzedawcy. To nie tylko spore ułatwienie dla kredytobiorcy, ale także gwarancja dla banku, że środki trafią do sprzedawcy, czyli zostaną wykorzystane w celu, w którym kredyt był zaciągany. Zdarza się, że w przypadku nieruchomości do remontu, część środków trafi do sprzedawcy, a część do kredytobiorcy, by mógł przeprowadzić modernizację.

Jednak w przypadku, gdy kredytobiorca środki pozyskuje na budowę domu, pieniądze wypłacane są w częściach. Każda część nazywana jest transzą. Data wypłaty transz wpisana jest na ogół w harmonogramie wypłat dołączonej jako załącznik do umowy. Bardzo często wypłata następujących po sobie transz uzależniona jest od postępów prac. Przypuśćmy, że kredytobiorcy pierwszą transzę przeznaczają na zakup działki budowlanej. Dopiero po faktycznym nabyciu działki i potwierdzeniu jej nabycia np. w postaci aktu własności, bank wypłaci kolejną transzę np. na zakup niezbędnych do budowy materiałów. Pamiętajmy także, że już na etapie wnioskowania należy przedstawić dokumentację związaną z budową. Jednym z takich dokumentów jest dokładny projekt architektoniczno-budowlany, czy też kosztorys. Oba dokumenty muszą być sporządzone przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.

Wszelkie prace budowlane powinny przebiegać zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu kolejnych etapów należy je udokumentować w banku. Dopiero wówczas można się spodziewać wypłaty następującej po sobie transzy.

Dlaczego banki wypłacają kredyt na inwestycję budowlaną w transzach? Banki wypłacając środki w częściach, chcą zminimalizować ryzyko. W przypadku budowy istnieje bowiem obawa, że środki przeznaczone na inwestycję zostaną wydane nienależycie. W związku z tym inwestycja nie zostanie ukończona, a konsument zostanie z niewybudowanym domem i kredytem do spłacenia. Jeżeli środki wypłacane są w transzach po zakończeniu kolejnego etapu, bank ma większą kontrolę nad wydatkami. Jeżeli konsument nie wywiąże się z zadań, środki będą wstrzymane.

Po jakim czasie wypłacana jest pierwsza wypłata kredytu?

Warto zwrócić uwagę również na fakt, że kredyt hipoteczny w transzach wypłacany jest także przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego. Jednak jedynie wówczas, gdy zakup mieszkania następuje jeszcze przed powstaniem budynku. Wówczas transza wypłacona jest deweloperowi. Może się zdarzyć, że kredyt w transzach wypłacany jest także przy kredycie hipotecznym, który obejmuje kupno nieruchomości już istniejącej zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Wówczas część środków przeznaczonych jest na zakup mieszkania, a część na jego remont lub modernizację. Pierwsza transza trafia zatem do dewelopera lub sprzedawcy mieszkania, a druga do nowego właściciela.

W przypadku budowy domu każda transza wypłacana jest po zakończeniu poprzedniego procesu budowlanego. Co więcej, każdy etap należy udokumentować.

Pierwsza transza kredytu powinna być wypłacona w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Zdarza się jednak, że bank zastrzega sobie możliwość wydłużenia tego procesu, w zależności od postępu prac.

Co ile wypłacane są kolejne transze kredytu?

Kredytobiorcy zastanawiają się często, co ile mogą spodziewać się wypłaty kolejnych transz kredytu hipotecznego. Tak naprawdę wiele jednak zależy od tego, w jakim tempie przebiegają prace budowlano-wykończeniowe. Bank, zanim wypłaci środki przypadające na kolejną transzę, żąda udokumentowania postępu prac. Na ogół konsument musi przedstawić faktury za zakupy materiałów i wykonania prac, a także dziennik budowy. Banki przeważnie wymagają również dokumentacji w postaci zdjęć z zakończonego etapu budowy. Na podstawie przedstawionych dowodów, bank może stwierdzić, czy prace postępowały zgodnie z przedstawionym planem. W przypadku prawidłowego wydatkowania środków bank odblokuje kolejną transzę. Na ogół, aby wypłata środków była możliwa, kredytobiorca musi złożyć wniosek o uruchomienie kolejnej transzy. Termin wypłaty kolejnej części  pieniędzy następuje przeważnie zgodnie z harmonogramem wypłat.

Jak przebiega spłata kredytu wypłacanego w transzach?

Kredytobiorca środki otrzymane z kredytu w transach spłaca dopiero w momencie otrzymania wszystkich środków, a nie tak jak ma to miejsce w przypadku pożyczki na dowód, czy kredytu gotówkowego. W ich przypadku pierwszą ratę na ogół spłaca się po 30 dniach od otrzymania pieniędzy. W przypadku wypłaty pieniędzy w transzach kredytobiorca zwraca pieniądze, dopiero gdy cały kredyt zostanie wypłacony. Warto nadmienić, że w momencie otrzymania transz konsument spłaca jedynie odsetki. Dlatego na ogół konsumentom zależy na jak najszybszym zakończeniu budowy. Dopiero wówczas spłacają otrzymany kapitał. Od wysokości kapitału naliczane są odsetki, co oznacza, że im niższy kapitał, tym niższa kwota odsetek.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii