Zbycie pojazdu – konieczne formalności

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Zbycie pojazdu – konieczne formalności

Podstawy finansów

Możliwe, że właśnie jesteś na etapie sprzedaży samochodu. Przeważnie sprzedaż pojazdu związana jest z jego wymianą na inny, często droższy model. Możesz zatem czuć podekscytowanie i chęć jak najszybszego pozbycia się „starego” auta. Co więcej, będąc na etapie wymiany samochodu, często skupiamy się na tym, aby sprzedaż dawnego samochodu była jak najbardziej intratna. Niestety zapominamy o szeregu formalności, które na nas spoczywają. Co zatem należy zrobić, aby zbycie pojazdu odbyło się zgodnie z prawem? Gdzie należy zgłosić sprzedaż auta lub motocyklu? Odpowiadamy.

Na czym polega zbycie pojazdu?

Zbycie pojazdu lub jego nabycie następuje w momencie jego sprzedaży, lub kupna. Czynność tą należy zgłosić w Urzędzie Gminy, jak również w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zbycie pojazdu jest więc zrzeczeniem się go na rzecz innej osoby. Inaczej mówiąc, jest to, przeniesie własności z posiadacza (zbywcy) na rzecz nowego właściciela (nabywcy). Do zbycia lub nabycia pojazdu przeważnie dochodzi w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Inną formą zbycia może być także darowizna np. od rodzica, czy dziadka. Kwestię zbycia pojazdu reguluje art. 78 Prawa o ruchu drogowym.

Art. 78 Prawa o ruchu drogowym

Art. 78. 1. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.

1a. W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu czasowo wycofanego z ruchu dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu.

2. Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o:

1). nabyciu lub zbyciu pojazdu;

2). zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

W Polsce obowiązuje prawo, które stanowi, że każdy pojazd mechaniczny musi być zarejestrowany. Co więcej, prawo nakazuj zgłosić również każdą zmianę właściciela pojazdu. Dotyczy to samochodów osobowych, ciężarowych, specjalnych, a także motocykli i quadów. Obie strony umowy kupna-sprzedaży pojazdu mają na tę czynność 30 dni od daty jej podpisania. Czyli od zbycia pojazdu i jego nabycia. Niezależnie od formy finansowania, czy pojazd kupiony jest za środki z kredytu na samochód, czy za gotówkę. Obowiązek ten spoczywa również na osobach, które zostały obdarowane pojazdem w całości bądź części. W tym przypadku należy je albo dopisać do dowodu rejestracyjnego lub całkowicie przepisać pojazd na obdarowaną osobę. W przypadku darowizny pojazdu należy również zgłosić ten fakt do Urzędu Skarbowego. Jeżeli jest to prezent od najbliżej rodziny należy wypełnić formularz PCC-3.

zbycie pojazdu

Gdzie i jak zgłosić zbycie pojazdu?

Zarówno zbycie pojazdu, jak i jego nabycie należy zgłosić w wydziale komunikacji w miejscu swojego zamieszkania. W zależności od miejscowości może to być wydział w starostwie powiatowym, urzędzie miasta, a w Warszawie w urzędzie dzielnicy. Każdy zbywca i nabywca powinien to zrobić w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Jeżeli nie zgłosisz zbycia pojazdu lub jego nabycia możesz zostać ukarany. Kwota kary może wynosić od 200 do 1 000 złotych.

Kto musi zgłosić zbycie pojazdu?

Obowiązek zgłoszenia zbycia pojazdu – niezależnie od tego, czy jest to darowizna, czy sprzedaż ma każdy zbywca. W związku z tym, jeżeli samochód osobowy, ciężarowy, czy każdy inny ma kilku współwłaścicieli, każdy ma obowiązek udać się do urzędu. Na szczęście istnieje rozwiązanie. Wystarczy przygotować pisemne pełnomocnictwo dla jednej osoby. W przypadku pełnomocnictwa trzeba ponieść dodatkowy koszt w wysokości 17 – 22 złotych. Kosztem tym jest opłata skarbowa. Pamiętaj jednak, że osoby z najbliżej rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat i siostra) są zwolnieni z opłaty skarbowej. W pełnomocnictwie należy zawrzeć następujące informacje:

 • Data i miejsce jego udzielenia,
 • Dane osobowe i podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 • Dane osobowe upoważnionego do jego otrzymania,
 • Marka, model, numer rejestracyjny i numer VIN zbywanego pojazdu,
 • Należy również dołączyć informację, jakiej czynności dotyczy pełnomocnictwo (zawiadomienie o zbyciu pojazdu).

Jakie dokumenty przygotować do zgłoszenia zbycia?

Aby prawidłowo dokonać zbycia pojazdu, musisz przygotować niezbędne dokumenty. Należą do nich:

 • Dowód rejestracyjny zbywanego pojazdu,
 • Umowa kupna-sprzedaży lub darowizny (może być również skan lub zdjęcie),
 • Faktura VAT,
 • Dowód osobisty.

Dzięki rejestracji danych i prowadzonemu spisowi w postaci Centralnej Ewidencji Pojazdów możesz uzyskać informację na temat historii swojego pojazdu.

Jak zgłosić zbycie pojazdu przez Internet?

Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach, każda godzina jest na wagę złota. Mało kto ma ochotę stać w urzędowych kolejkach. Dlatego zbycie pojazdu możesz zgłosić przez Internet. Nie zajmie ci to więcej czasu niż wypełnienie wniosku o chwilówkę online. Jednak, aby zgłosić zbycie pojazdu przez Internet, musisz mieć profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Dzięki temu urząd będzie mógł zweryfikować twoją osobę. Co należy zrobić, aby zbyć samochód online? Postępuj według poniższych punktów:

 1. W wyszukiwarce wpisz adres gov.pl i zaloguj się profilem zaufanym, możesz to również zrobić za pomocą aplikacji mObywatel,
 2. Następnie wybierz zakładkę „katalog usług” i wyszukaj kategorii „kierowcy i pojazdy”. Wybierz „pojazdy”, a następnie „zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu”,
 3. Następnie wybierz czy chcesz zgłosić zbycie pojazdu, czy jego nabycie. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie. Kliknij „wyślij zgłoszenie”,
 4. W kolejnym kroku wpisz dane pojazdu i dołącz skan dokumentu, który potwierdzi jego zbycie (umowa, darowizna itd.). Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić zgodność wpisanych danych. W przeciwnym razie zbycie pojazdu może nie dojść do skutku,
 5. Uzupełnij dane osobowe zbywcy,
 6. Zaadresuj wysyłany formularz, tak by dotarł do właściwego wydziału komunikacji, w którym zarejestrowałeś pojazd,
 7. Jeszcze raz sprawdź, czy wszystkie dane (twoje i pojazdu) są zgodne z dokumentami. Podpisz formularz profilem zaufanym i wyślij. Na ekranie powinien się pojawić komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Jeżeli używasz aplikacji mObywatel potwierdzenie wysłania otrzymasz elektronicznie. Odnajdziesz je w zakładce „moja skrzynka”.

Zawiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego

Kolejną ważną kwestią dotycząca zbycia pojazdu, jest zgłoszenie tego faktu w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym wykupiłeś polisę. To bardzo istotne, ponieważ ubezpieczenie przechodzi na nabywcę pojazdu. Ubezpieczyciel musi zatem mieć aktualne właściciela samochodu lub innego środka transportu. W przeciwnym razie w razie kolizji może dojść do sporych komplikacji. Na zgłoszenie zbycia pojazdu w towarzystwie ubezpieczeniowym masz 14 dni. Możesz to zrobić również online. Nie będziesz w tym celu potrzebował żadnych innych danych, niż te, które były potrzebne do zgłoszenia zbycia pojazdu. Nie licząc oczywiście numeru polisy. Co więcej, jeśli nowy nabywca pojazdu zrezygnuje z twojej polisy (czasami bywa niekorzystna), jest duża szansa, że otrzymasz zwrot części wpłaconej składki za niewykorzystany okres ochronny. W przypadku nowych i drogich samochodów może być to całkiem wysoka kwota. Szczególnie gdy niedawno opłacałeś nową składkę.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii