Ulga mieszkaniowa – najważniejsze zasady

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Ulga mieszkaniowa – najważniejsze zasady

Porady finansowe

W dzisiejszych czasach wysokich cen nie tylko nieruchomości, ale także podstawowych produktów szukamy oszczędności niemal na każdym kroku. Abyś mógł skorzystać z ulgi na mieszkanie, musisz spełnić określone wytyczne. Tylko dzięki postępowaniu zgodnie z przepisami polskiego prawa, będziesz mógł odliczyć pewną kwotę od podatku dochodowego. Jaką kwotę można odliczyć? Jakie wytyczne należy spełnić? Czym w ogóle jest ulga na mieszkanie? Odpowiedzi na wszystkie powyższe pytanie znajdziesz w artykule.

Co to jest ulga mieszkaniowa?

Praktycznie każdy polski obywatel ma obowiązek rozliczyć się i jeśli z obliczeń tak wynika opłacić w Urzędzie Skarbowym podatek dochodowy. Część z tych środków zasila budżet państwa. Pomimo tego zwracanie pieniędzy do Urzędu Skarbowego nie jest czynnością, która wykonujemy chętnie. Dlatego, jeśli ty również chcesz skorzystać z dostępnych ulg i przywilejów warto, abyś znał swoje prawa. Jeśli zależy ci na znalezieniu ulgi, z której możesz skorzystać, warto przeglądnąć katalog ulg i odliczeń, która dostępna jest na rządowej stronie internetowej podatki.gov.pl. Jedną z takich ulg jest kwota wolna od podatku. Podatnicy mają do wyboru dwa rodzaje ulg podatkowych. Jedną jest odliczenie od dochodu oraz odliczenie od podatku (czyli zmniejszenie kwoty podatku). Wśród ulg podatkowych jest również ulga mieszkaniowa.

Na czym polega ulga na mieszkanie? Ulga na mieszkanie występuje wówczas, gdy po sprzedaży dotychczasowego mieszkania pieniądze przeznaczysz na własne cele mieszkaniowe. Inaczej mówiąc, nie zapłacisz 19 procent podatku dochodowego ze sprzedaży obecnego mieszkania, jeśli pieniądze z tej sprzedaży przeznaczysz w ciągu 3 lat na inny cel mieszkaniowy. Pamiętaj jednak o tym, że musisz złożyć deklarację podatkową PIT-39. Tylko wówczas faktycznie będziesz zwolniony z tej daniny. Informacje na temat ulgi mieszkaniowej możesz znaleźć w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku:

Art. 21. [Zwolnienia przedmiotowe] Podatek dochodowy od osób fizycznych

131. Dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

ulga mieszkaniowa

Co można odliczyć, korzystając z ulgi mieszkaniowej?

Wiesz już, że możesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Co możesz zatem kupić w ciągu najbliższych lat, aby nie płacić 19 procent podatku dochodowego od osób fizycznych? Jeśli chcesz wykorzystać środki ze sprzedaży mieszkania i skorzystać z ulgi mieszkaniowej możesz nabyć:

  • budynek lub lokal mieszkaniowy, grunt lub prawo użytkowania wieczystego albo części, lub udział w tych obiektach, lub prawa,
  • prawa do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego lub udziału w tym prawie,
  • grunt pod budowę budynku mieszkalnego lub udziały w takim gruncie, prawo użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

Środki ze sprzedaży możesz także przeznaczyć na:

  • budowę, przebudowę, rozbudowę lub remont własnego budynku, lub lokalu mieszkalnego w całości, lub części,
  • przebudowę, rozbudowę, a także adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.

Co więcej, ulga nie dotyczy jedynie zakupu gruntu i lokalu lub jego przebudowy, rozbudowy czy adaptacji. Aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, pieniądze możesz również przeznaczyć na wykończenie mieszkania lub domu. W związku z tym jako cel mieszkaniowy można uznać również

  • meble pod zabudowę kuchni,
  • wyposażenie kuchni w niezbędne sprzęty AGD, w tym kuchnię eklektyczną, indukcyjną i gazową, piekarnik, lodówkę wolnostojącą i w zabudowie, a także pralkę i zmywarkę. Do wyposażenia kuchni, które jest celem mieszkaniowym, wlicza się również zakupu okapów, wyciągów i pochłaniaczy kuchennych, również okapu podszafkowego,
  • meble pod zabudowę, czyli charakteryzujące się trwałym związkiem z lokalem lub obiektem budowlanym wykonanych przez specjalistów na indywidualne zlecenie, czyli pawlacze, szafy wnękowe, garderoby,
  • zakup i montaż oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego o charakterze stałym (wbudowane). Za oświetlenie stałe można przyjąć oczka halogenowe, czy taśmy LED. Lampy wolnostojące nie wliczają się do celów mieszkaniowych.

Cele budowlane na ogół obejmują trwałe zmiany w nieruchomości i jej wyposażeniu, a także niezbędne urządzenia ułatwiające normalne funkcjonowanie rodziny.

Ulga mieszkaniowa – ile można odliczyć?

Tak jak opisaliśmy powyżej, ulga mieszkaniowa dotyczy podatników, którzy ponieśli koszty związane z celami mieszkaniowymi, które są ściśle powiązane z wcześniejszą sprzedażą nieruchomości. Ulga mieszkaniowa dotyczy osób, które kupiły nieruchomość, a także tych, którzy nieruchomość odziedziczyli. Ze zwolnienie z podatku można korzystać wówczas jeśli sprzedajemy nieruchomość w ciągu 5 lat od jej nabycia, a otrzymane pieniądze przeznaczymy na cele mieszkaniowe. Czas na skorzystanie z ulgi wynosi jednak tylko 3 lata. Okres trzech lat liczony jest od końca roku (rok podatkowy), w którym wystąpiła sprzedaż nieruchomości. Zatem jeśli przekroczysz ten czas, nie będziesz mógł skorzystać z ulgi.

Z pewnością zastanawiasz się, ile możesz odliczyć? Jeśli sprzedałeś nieruchomość za 400 000 złotych i w ciągu trzech lat na cele mieszkaniowe wydasz całą tę kwotę, to twój dochód cały będzie zwolniony z podatku. Pamiętaj o tym, że dochód a przychód to dwa odrębne terminy. Z kolei w przypadku, gdy wydałeś mniejszą sumę, niż otrzymałeś ze sprzedaży nieruchomości, to 19 procent podatku zapłacisz od podstawy opodatkowania. Podstawą jest w tym przypadku dochód ze sprzedaży pomniejszony o dochód zwolniony. Wyliczymy to ze wzoru:

Kwota dochodu ze sprzedaży nieruchomości x wydatki na cele mieszkaniowe / kwota przychodu ze sprzedaży.

Podsumowanie

Ulga mieszkaniowa to możliwość odliczenia podatku, z którego z pewnością warto skorzystać. Swego czasu krążyły informacje, że za cele mieszkaniowe można również uznać środki z kredytu hipotecznego, czy pożyczki na raty przeznaczonej na zakupy związane z mieszkaniem lub domem. Sprawa interpretacji przepisów trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku NSA wskazał, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do wydatków na rzecz nowych inwestycji mieszkaniowych. Co oznacza, że spłata kredytu na remont, czy pożyczki, zaciągniętych na nieruchomość nie jest celem mieszkaniowym i nie przysługuje ulga mieszkaniowa.

Ulga mieszkaniowa nie przysługuje także na małe AGD takie jak ekspres do kawy, czy robot kuchenny. Dlatego, zanim będziesz chciał skorzystać z ulgi, dokładnie sprawdź, jakie przedmioty i jaki typ prac remontowych uprawniają do ulgi mieszkaniowej. W przeciwnym razie oprócz kosztów na zakup sprzętów będziesz musiał zapłacić należny podatek.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii