Straciłeś prace? Sprawdź ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Strona główna  »  Porady finansowe  »  Straciłeś prace? Sprawdź ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Porady finansowe

Bez względu na to, z jakich przyczyn straciłeś pracę, praktycznie zawsze jej utrata związana jest z ogromnym niepokojem. Badania pokazują, że utrata pracy należy do jednej z dziesięciu najbardziej stresujących sytuacji w życiu dorosłych osób. Szczególnie gdy jesteś jedynym żywicielem rodziny. Co możesz wówczas zrobić? Przede wszystkim zorientuj się, czy możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i czym w ogóle jest? Przez jaki czas możesz go otrzymywać? Odpowiadamy w artykule.

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych?

Zanim wyjaśnimy, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, omówmy, czym w ogóle jest. Zasiłek dla bezrobotnych jest jednym z ważnych instrumentów społecznych, które oferuje pomoc finansową, tym którzy utracili swoje zatrudnienie i są w trakcie poszukiwania nowej pracy. Jest to forma świadczenia socjalnego, które ma na celu zapewnienie minimalnego wsparcia finansowego osobom bezrobotnym. Środki przeznaczone na zasiłek dla bezrobotnych pochodzą z Funduszu Pracy, który z kolei zasilany jest ze składek na Fundusz Pracy w ZUS, ale także z budżetu państwa, a także ze środków unijnych i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Zasiłek dla bezrobotnych przewidziany jest dla tych osób, które utraciły zatrudnienie z powodów obiektywnych, takich jak redukcja zatrudnienia, czy upadłość firmy. To ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i czy w ogóle go otrzymasz, zależy od tego, czy spełniasz określone wymagania. Co wyjaśnimy w następnym akapicie.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w Polsce w 2023 roku nieco spada. Na początku roku kalendarzowego wynosiła około 5,5 procent. Od lipca 2023 do września 2023 utrzymuje się na poziomie 5 procent. We wrześniu to około 776 000 było zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Pomimo że w ciągu dwudziestu lat bezrobocie spadło o 15 punktów procentowych, to nadal istnieje potrzeba wspierania osób, które pracę utraciły.

Dla wielu osób kluczowym pytaniem jest, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych. Na to pytanie również odpowiemy w dalszej części artykułu. Kwota wypłacana z zasiłku uzależniona jest od wysokości wcześniejszego wynagrodzenia, czy stażu pracy. Świadczenie to ma na celu zapewnienie podstawowych potrzeb, jednak przy obecnie bardzo wysokich kosztach życia, często są jedynie kroplą w morzu potrzeb.

To ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, jest celowym manewrem, mającym na celu aktywację osób przebywających na zasiłku. Gdyby kwota otrzymywana z bezrobocia wystarczała na pokrycie nie tylko podstawowych potrzeb, bezrobotni nie mieliby impulsu, aby swoją sytuację zmienić.

ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych

Komu przysługuje zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie, które przysługuje określonym grupom społecznym. Aby go otrzymać, należy spełnić wytyczne, a także udokumentować swoją sytuację w urzędzie pracy.

Zasiłek może otrzymać osoba, która straciła pracę i jest obywatelem polskim lub ma zezwolenie na pobyt stały, a także jest zameldowana na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Naturalnie musi być także zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna. Osoba, która nie spełnia tych wymagań, nie ma prawa do ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych.

Ważnym wymaganiem do otrzymania zasiłku jest okres składkowy, czyli okres poprzedzający ubieganie się o zasiłek, w którym bezrobotny był zatrudniony i płacił składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku bezrobocia wynikającego z umowy cywilno-prawnej, zawartej na podstawie Kodeksu cywilnego, wymagany jest okres składkowy na ubezpieczenia społeczne wynoszący nie krócej niż 6 miesięcy.

Ponadto osoba bezrobotna musi wykazać, że nie ma dla niej żadnej propozycji pracy, czy stażu.

Zasiłek dla bezrobotnych nie przysługuje osobom, które dobrowolnie zrezygnowały z pracy lub zostały zwolnione dyscyplinarnie. Nie przysługuje również tym, którzy zrezygnują z pracy, aby zająć się innymi obowiązkami, takimi jak opieka nad dzieckiem, czy opieka nad inną bliską osobą. W przypadku opieki nad osobą z niepełnosprawnością, która może otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Dla wielu osób, które straciły pracę, kluczową informacją jest ta, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych. Dzięki temu są w stanie obliczyć, swój budżet domowy. W dużo lepszej sytuacji są osoby, które zadbały o swoją poduszkę finansową, czyli zgromadziły odpowiednie oszczędności. Niektórzy specjaliści zalecają odłożenie nawet 6-krotności swojej obecnej pensji. Dzięki temu będziesz mógł bez problemu wywiązać się ze swoich zobowiązań finansowych. Gdy stracisz pracę, nadal musisz płacić czynsz, media, spłacać pożyczkę przez Internet, kartę kredytową. Musisz mieć także środki na wyżywienie. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych? Z pewnością wystarczy jedynie na część wydatków. Stąd przezorni często decydują się na dodatkowe ubezpieczanie na wypadek utraty pracy. Przy niektórych zobowiązanych, np. przy kredycie hipotecznym bank wymaga ubezpieczenia kredytu.

Maksymalna kwota zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023 roku wynosi 1 491,90 złotych brutto, czyli 1 357, 63 złote na rękę. Taką kwotę możesz otrzymywać w ciągu pierwszych 90 dni. Później otrzymasz niższą kwotę.

To ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, w dużym stopniu uzależniony jest od twojego stażu pracy:

 • 100 procent zasiłku otrzymują osoby, których staż pracy wynosi od 5 do 20 lat. Kwota zasiłku to wspomniane powyżej 1 491,90 złotych brutto. Po 90 dniach zostaje obniżona do 1 171,60 złotych brutto, czyli 1 066,16 złotych netto.
 • 120 procent zasiłku otrzymują osoby, które przepracowały ponad 20 lat. Kwota zasiłku brutto wynosi 1 790,30 złotych, czyli na rękę 1 629,17 złotych. Po 90 dniach wynosi 1 406,00 złotych brutto (1 279,46 złotych netto).
 • 80 procent zasiłku otrzymują osoby, których staż pracy, jest krótszy niż 5 lat. W tym przypadku zasiłek wynosi 1 193,52 złote brutto (1086,18 złotych netto). Po 90 dniach 937,30 złotych brutto (852,94 złote netto).

Przez jaki czas będziesz otrzymywał zasiłek? Czas wypłaty zasiłku uzależniony jest wysokości stopy bezrobocia powiatu, w którym jesteś zarejestrowany. Może wynosić od 6 do 12 miesięcy.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek, musisz udać się do powiatowego urzędu pracy i zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Będziesz musiał przedłożyć wymagane dokument. Należą do nich:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • Wszystkie świadectwa pracy z miejsc, w których pracowałeś (w oryginale),
 • W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze na 1/2 etatu, przy umowie zleceniu, umowie agencyjnej lub konieczne będzie zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i odprowadzanych składkach,
 • Dokumenty potwierdzające zdobyte uprawnienia zawodowe,
 • Świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni – również w oryginale,
 • Legitymacja ubezpieczeniowa,
 • Książeczka wojskowa,
 • Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą, muszą w pierwszej kolejności zawiesić lub zamknąć działalność. Konieczne jest udokumentowanie tego faktu.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii