Kredyt podatkowy – kluczowe informacje

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Kredyt podatkowy – kluczowe informacje

Analizy produktów

Zarządzanie finansami to sztuka, która wymaga nie tylko wiedzy, ale także strategicznego myślenia. W dzisiejszych czasach zmieniające się przepisy podatkowe i zawiłe systemy finansowe mogą sprawić, że nawet najbardziej doświadczeni przedsiębiorcy poczują się zagubieni. Dlatego kluczowe jest zrozumienie dostępnych narzędzi i strategii, które mogą pomóc w optymalizacji zarządzania finansami. Jednym z takich narzędzi, które często jest niedoceniane, jest kredyt podatkowy. Chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowany, kredyt podatkowy może stanowić instrument w planowaniu finansów przedsiębiorstw. Co więcej, z kredytu podatkowego może skorzystać również pracownik – nie tylko przedsiębiorca.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej kredytowi podatkowemu, omówimy jego kluczowe aspekty, korzyści, a także jego zastosowanie w planowaniu finansów na kilka lat w przód.

Czym jest kredyt podatkowy?

Wyjaśnienia czym jest kredyt podatkowy, należy rozpocząć od tego, że jego nazwa może wprowadzać w błąd. Nie jest to bowiem produkt bankowy jak kredyt online, czy kredyt hipoteczny. Kredyt podatkowy to rodzaj ulgi podatkowej, która pozwala na odroczenie podatku, który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Oczywiście ulga nie oznacza, że nie trzeba w ogól płacić podatku, jak to mam miejsce pMoże z niego skorzystać przedsiębiorca, który w zeszłym roku podatkowym prowadził swoją działalność co najmniej przez 10 miesięcy. Dzięki temu podatnicy mogą wyeliminować konieczność płacenia zaliczek na podatek dochodowy. Co więcej, będą go spłacać przez kolejne 5 lat w ratach po 20 procent rocznie. Dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoje przedsiębiorcze działania, może to być bardzo przydatne narzędzie.

Niemniej jednak nie jest to rozwiązanie popularne. Co z pewnością wynika z konieczności spełnienia dodatkowych kryteriów. Przykładem, warunku, który może eliminować z możliwości skorzystania z kredytu, jest konieczność zatrudnienia 5 osób. Dla młodych przedsiębiorców jest to na ogół kryterium nieosiągalne. Większość działań na ogół wykonują samodzielnie. Dopiero po pewnym czasie – gdy np. pozyskają kluczowych kontrahentów, mogą sobie pozwolić na takie koszty. To szczególnie utrudnione, ponieważ koszty zatrudnienia osób są w Polsce dość wysokie.

Kredyt podatkowy

Jak mogę ubiegać się o kredyt podatkowy?

Aby otrzymać kredyt podatkowy, musisz spełnić odpowiednie kryteria, tak jak ma to miejsce w przypadku innych ulg czy zwolnień. Jednym z przykładów takiego zwolnienia jest PIT zerowy. To ulga, którą mogą otrzymać np. osoby poniżej 26 roku życia. Wracając do kredytu podatkowego, aby go otrzymać, należy prowadzić działalność gospodarczą w roku poprzedzającym starania o ulgę. Co więcej, działalność należy prowadzić przez co najmniej 10 miesięcy kalendarzowych ciągiem. Jeśli jednak działalność była prowadzona krócej, z kredytu można skorzystać w kolejnym roku podatkowym. Wytycznych jest jednak więcej niż tylko okres prowadzenia działalności. Kolejnym kryterium jest wysokość przychodów przedsiębiorstwa w roku poprzedzającym rok, w którym chcemy z ulgi skorzystać. Przychód powinien wynosić co najmniej równowartość 1000 euro (średnio w miesiącu). Kwotę tę przelicza się na złotówki według średniego kursu NBP – co więcej z ostatniego dnia roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności.

Warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z ulgi

Aby otrzymać kredyt podatkowy, należy spełnić następujące kryteria:

  • Mieć status małego przedsiębiorcy – od rozpoczęcia działalności do 1 stycznia roku podatkowego, w którym o ulgę się ubiegamy. (Mały przedsiębiorca nie zatrudnia więcej niż 50 osób i nie przekroczył średniego obrotu o równowartości 10 milionów euro).
  • Zatrudnić co najmniej 5 osób na umowę o pracę w roku poprzedzającym kredyt podatkowy.
  • Jednym z warunków uzyskania ulgi podatkowej dla przedsiębiorców jest to, że nie mogą oni wykorzystać w swojej działalności gospodarczej żadnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych składników majątku, które mogłyby zwiększyć ich przychody lub zmniejszyć koszty. Dotyczy to zarówno własnych, jak i cudzych zasobów, zwłaszcza jeśli są one udostępniane nieodpłatnie przez osoby blisko spokrewnione lub powinowate z przedsiębiorcą. W ten sposób zapobiega się nadużyciom i unikaniu opodatkowania.

Kredyt podatkowy jest zatem dostępny dla przedsiębiorców, którzy spełniają określone kryteria. Warunki te muszą być spełnione łącznie, inaczej ulga nie przysługuje. Aby skorzystać z kredytu, podatnik musi złożyć pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym informuje o zamiarze skorzystania z ulgi. Termin na złożenie oświadczenia upływa 31 stycznia roku podatkowego, w którym przedsiębiorca rozpoczyna korzystać z kredytowania. Jak można zauważyć, kredyt podatkowy nie jest dostępny dla osób, które dopiero zaczynają swoją działalność gospodarczą.

Kto nie może skorzystać z kredytu podatkowego?

Otrzymanie ulgi – czyli kredytu podatkowego nie jest możliwe dla:

  • Podmiotów, których średni miesięczny przychód jest niższy niż równowartość 1 000 euro,
  • Firmy, które powstały z przekształcenia spółek, które nie miały osobowości prawnej,
  • Firmy, które zatrudniały w miesiącu mniej niż 5 osób,
  • Podmioty, które nie są małymi przedsiębiorcami.

Czy można stracić przywilej ulgi podatkowej?

Niestety, jeśli prowadzona firma będzie miała kłopoty finansowe, które mogą być spowodowane recesją gospodarczą, lub złym zarządzeniem firmą, mogą ten przywilej utracić. Utarta nastąpi w kilku przypadkach. Przede wszystkim, gdy w ciągu korzystania z kredytu lub w ciągu kolejnych 5 lat zamkną działalność gospodarczą, lub ogłoszą upadłość, ich dochód będzie niższy niż równowartość 1 000 euro. Ponadto może dojść do tego, gdy zmniejszą liczbę zatrudnionych osób lub będą mieli zaległości w spłacie innych podatków, które zasilają budżet państwa.

Jaki PIT należy złożyć, aby skorzystać z kredytu podatkowego?

Jeśli chcesz skorzystać z kredytu podatkowego, musisz z końcem roku złożyć druk PIT/Z, który jest załącznikiem do deklaracji podatkowej PIT-36 i PIT-36L. Osoby, które rozliczającą się na druku PIT-28 nie składają druku PIT/Z, o kredycie informują urząd skarbowy wprost w deklaracji PIT-28. Jeżeli o kredyt podatkowy starają się małżonkowie PIT/Z muszą złożyć osobno.

Podsumowanie

Kredyt podatkowy to ulga, która pozwala odroczyć podatek dochodowy. Jest dostępny dla małych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez co najmniej 10 miesięcy w roku poprzedzającym. Kredyt podatkowy pomaga poprawić płynność finansową, zwiększyć inwestycje i planować finanse na dłuższą perspektywę.

Aby otrzymać kredyt podatkowy, musisz spełnić kilka kryteriów. Musisz mieć status małego przedsiębiorcy i zatrudniać co najmniej 5 osób na umowę o pracę. Twoje przychody muszą wynosić co najmniej równowartość 1000 euro miesięcznie. Nie możesz korzystać z żadnych środków trwałych lub niematerialnych, które mogłyby wpłynąć na podstawę opodatkowania. Musisz złożyć pisemne oświadczenie, aby skorzystać z kredytu. Pamiętaj, że wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Zasada jest podobna, jak przy korzystaniu z pożyczek bez BIK, gdzie również musisz spełnić wszystkie stawiane wymagania. Jeśli nie spełniasz wszystkich kryteriów, ulga ci nie przysługuje. Kredyt podatkowy to świetne narzędzie, które może pomóc ci zoptymalizować zarządzanie finansami. Jednak aby z niego skorzystać, musisz spełniać kryteria stawiane przez urząd podatkowy. Co więcej, nawet jeśli początkowo spełniłeś warunki, możliwe, że kredyt zostanie cofnięty, gdy sytuacja twojej firmy ulegnie zmianie.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii