Skonto – sposób na płynność finansową firmy

Strona główna  »  Analizy produktów  »  Skonto – sposób na płynność finansową firmy

Analizy produktów

Jeśli prowadzisz swój własny biznes, doskonale zdajesz sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Obecnie nie jest to wcale tak proste, jak może się wydawać. Kontrahenci coraz chętniej sięgają po płatności z wydłużonym terminem spłaty. Zapewne równie często spotykasz się z fakturą proforma, czy innymi formami płatności. Skonto natomiast ma natomiast za zadanie przyspieszyć przelew środków. Czym dokładnie jest i jak się go oblicza? Jak zaksięgować taką transakcję? Odpowiadamy w artykule.

Czym jest skonto?

Skonto to rodzaj obniżki ceny, którą sprzedawca oferuje swojemu klientowi, jeśli ten zapłaci za fakturę przed terminem. Skonto jest więc formą nagrody za szybką płatność, która przynosi korzyści dla obu stron. Sprzedawca otrzymuje pieniądze wcześniej i poprawia swoją płynność finansową. Z kolei klient płaci mniej i oszczędza. Skonto jest dobrowolnym rozwiązaniem i może być ustalane indywidualnie. Przeważnie wyrażane jest w procentach od wartości faktury i jest podawane w niej jako dodatkowa, ale konieczna informacja. Na przykład, jeśli na fakturze widnieje kwota 1 000 złotych brutto i skonto wynosi 5 procent, to oznacza, że jeśli klient zapłaci za fakturę przed terminem, to zapłaci tylko 950 złotych brutto. Skonto różni się zatem od rabatu, który udzielany jest bezwarunkowo i obniża cenę już na etapie sprzedaży. Skonto różni się także od bonifikaty, która jest udzielana po fakcie, np. za osiągnięcie określonego poziomu sprzedaży.

Obniża w formie skonta wpływa na rozliczenie podatkowe zarówno sprzedawcy, jak i klienta. Jeśli skonto zostanie udzielone, to sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą. Faktura obniży wartość sprzedaży i podatku VAT. Klient natomiast musi uwzględnić skonto jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Skonto ma zatem swoje plusy i minusy. Jest korzystne ze względów finansowych – mniejsza kwota do zapłaty. Z drugiej jednak strony wymaga dodatkowych formalności i obowiązków.

Ta forma obniżki często stosowana jest w obrocie gospodarczym, jest bowiem sposobem na zachęcenie kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Skonto bywa również elementem strategii negocjacyjnej i marketingowej. Stąd warto je znać i rozumieć, ponieważ może mieć znaczenie przy prowadzeniu własnego biznesu, a tym samym dla osiągania lepszych wyników.

skonto

Ile procent może wynosić skonto?

Wiesz już, że skonto jest formą obniżki ceny. Jak jednak jest liczone? To, ile wyniesie skonto, zależy od decyzji sprzedawcy. To sprzedawca ma pełną swobodę do określania wszelkiego rodzaju rabatów i upustów. W związku z tym nie ma jednej, uniwersalnej stawki skonta, która obwiązuje we wszystkich przypadkach. Każdy kontrahent może uzyskać inną wartość zniżki. Wysokość skonta może być uzależniona od wielu czynników, takich jak:

  • Termin płatności – im krótszy, tym wyższa wartość skonta,
  • Wartość faktury – im wyższa kwota do zapłaty, tym większa obniżka,
  • Rodzaju towaru lub usługi – im bardziej nietrwały lub sezonowy towar, tym wyższe skonto,
  • Relacji i zaufania do klienta – klient, który wraca i spłaca swoje zobowiązania w terminie, może liczyć na wyższe korzyści.

Kwoty skonta mogą być bardzo różne i zazwyczaj kształtują się na poziomie od 1 do 5 procent wartości faktury brutto. Wysokość skonta może też być uzależniona od terminu wcześniejsze zapłaty. Jeśli klient zapłaci w terminie 7 dni od momentu zawarcia umowy sprzedaży, to wartość skonta wyniesie 5 procent. Jeżeli kontrahent dokona płatności w ciągu 14 dni, skonto będzie wynosiła 3 procent wartości brutto.

Choć skonto dotyczy relacji biznesowych, to podobne mechanizmy działają w sprzedaży detalicznej. Przykładowo, jeżeli kupujesz towar regularnie w tym samym sklepie, możesz liczyć na rabaty i zniżki. Służą ku temu programy lojalnościowe. Dotyczy to również usług finansowych. Jeżeli klient cyklicznie korzysta z chwilówki na dowód osobisty i spłaca zobowiązanie w terminie, może liczyć na kolejną pożyczkę w atrakcyjniejszej cenie.

Jak zaksięgować skonto?

Jeżeli jesteś sprzedawcą, to musisz wystawić fakturę korygującą, która zmniejszy wartość sprzedaży i podatku VAT. Jeśli jesteś kupującym, musisz uwzględnić fakt, że skonto wpływa na wysokość podatku, ale nie rozlicza się go jako pozostałe koszty operacyjne.

Co więcej, jeśli wystawiłeś fakturę z informacją o skoncie, gdy spłata odbędzie się w ciągu 7 dni, a transakcja w tym terminie nie nastąpiła, nie możemy uznać skonta za zrealizowane. Bardzo istotny jest fakt, że nie trzeba wystawiać faktury korygującej, jeśli zapłata nastąpiła przed wystawieniem faktury. Może dojść do takiej sytuacji, ponieważ czas na wystawienie faktury jest do 15 dnia następnego miesiąca. Ze względów podatkowych za datę wystąpienia skonta najlepiej uznać dzień opłacenia faktury.

Jak zapisać fakturę? Posłużymy się przykładem. Kwota na fakturze wynosi 1 000 złotych brutto (kwota netto 770 złotych, kwota podatku VAT to 230 złotych). Sprzedawca oferuje skonto w wysokości 5 procent wartości brutto. Na fakturze trzeba zapisać pełną należność, a także wartości skonta. Dodatkowo na dokumencie należy dopisać formułkę „W przypadku zapłaty za fakturę w terminie 7 dni, udzielane jest skonto 5 procent”.  Jeżeli kontrahent wywiąże się z podanego terminu, należy wystawić fakturę korygującą.

Podsumowanie

Jeśli sprzedałeś towar i chcesz otrzymać płatność w ciągu kilku najbliższych dni, możesz skorzystać z mechanizmu skonta. W ten sposób zachęcisz kontrahenta do szybkiego uregulowania faktury. To dość częsta forma nagradzania współpracujących ze sobą firm. Czasami kontrahenci darzą się takim zaufaniem, że udzielają również kredytów kupieckich. Zanim jednak do tego dojdzie, na ogół strony umowy sprawdzają się nawzajem na białej liście podatników VAT. Na liście tej można znaleźć szereg informacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności, nazwy firmy i jej siedzimy. Inną bazą informacyjną jest wykaz CEIDG, na której znajdują się dodatkowe informacje w tym o kodzie PKD firmy. Jeśli twój klient jest godny zaufania, możesz go zachęcić poprzez ustanowienie skonta. Pamiętaj jednak o poprawnej formie księgowania i konieczności wystawienia faktury korygującej. Dla wielu sprzedawców ponowne wystawienie dokumentu jest na tyle uciążliwe, że rezygnują z udzielania skonta. Jeżeli do nich nie należysz, musisz przestrzegać procedur.

Jak mogłeś przeczytać, skonto jest formą obniżki ceny w zamian za szybkie opłacenie faktury. Można uznać, że jest sposobem na nagradzanie rzetelnych klientów, którzy wpływają na poprawę płynności finansowej firmy. Skonto ustalane jest dowolnie i uzależnione jest od dobrej woli sprzedawcy i jego zaufania do klienta. Należy jednak pamiętać, że udzielenie upustu wiąże się z koniecznością dopełnienia dodatkowych formalności. Mamy na myśli konieczność wystawienia faktury korygującej. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i oferujesz towary na sprzedaż, możesz wykorzystać ten mechanizm, by przyspieszyć płatności.  Patrząc na możliwość wystąpienia recesji gospodarczej, każdy klient jest ważny. Skonto to dobra strategia, jeśli zamierzasz współpracować z danym kontrahentem przez dłuższy czas. Stosowanie rabatów nie przynosi takich korzyści.

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii