Kiedy następuje zwrot podatku 2024?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Kiedy następuje zwrot podatku 2024?

Podstawy finansów

Choć sam obowiązek składania deklaracji podatkowej dla wielu osób jest dość niewygodny, to z drugiej strony wiele osób czeka na niego z niecierpliwością. Dlaczego tak jest? Głównie ze względu na możliwość otrzymania zwrotu nadpłaconych do Urzędu Skarbowego środków. Kto może spodziewać się zwrotu podatku? Czym w ogóle jest zwrot podatku i komu się należy? Jak sprawdzić, kiedy otrzyma się zwrot i czy można go przyspieszyć? Odpowiadamy.

Czym jest zwrot podatku?

Każdy podatnik jest zobowiązany do corocznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Termin, w którym należy złożyć odpowiednią deklarację podatkową, rozpoczyna się 15 lutego i kończy 30 kwietnia. Aby rozliczenie było możliwe, pracodawca musi dostarczyć podatnikowi dokument PIT 11 za ubiegły rok do najpóźniej do dnia 1 lutego danego roku. Brak wystawienia i wysłania deklaracji przez pracodawcę podatnika wiąże się z zaniechaniem obowiązków. Za takie zaniechanie pracodawca może zostać ukarany karą grzywny.

Podatnik, który nie korzysta z żadnych zniżek, nie musi składać deklaracji podatkowej. Wynika to z automatycznego rozliczenia przez Krajową Administrację Skarbową.

Zwrot podatku dochodowego przysługuje wszystkim pracownikom, którzy w ciągu roku podatkowego wpłacali zaliczki w wyższej kwocie niż wymagane. Zwrot podatku związany jest również z przysługiwaniem różnego rodzaju ulg i odliczeń, które przysługują niektórym podatnikom. Istnieje również kwota wolna od podatku. Jednak nie wszyscy będą mogli ze zwrotu skorzystać. Brak zwrotu dotyczy osób, które zalegają z płatnościami względem państwa. Takimi zaległościami są np. różnego rodzaju niezapłacone kary lub mandaty. Brak zwrotu będzie miał miejsce nawet wówczas, gdy podatnikowi zwrot się należy ze względu na nadpłaty.

zwrot podatku

Komu należy się zwrot?

Zwrot podatku przysługuje tym podatnikom, którzy w ciągu roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie, nadpłacili podatek lub popełnił błąd i tym samym dokonali nadpłaty. Podatek opłacany jest przez pracodawcę w formie zaliczek. Może się zatem zdarzyć, że zaliczki te są omyłkowo obliczane, co oznacza stratę dla podatnika. To właśnie tę nadpłatę wypłaci Urząd Skarbowy w formie zwrotu podatku.

Inną sytuacją, w której podatnik może liczyć na zwrot podatku, są należne mu ulgi. Ulgi obniżają wysokość pobranych zaliczek, stąd upoważnione osoby otrzymają zwrot nadpłaconej kwoty. Obecnie podatnicy mogą skorzystać ze sporej grupy ulg, które uzależnione są od sytuacji życiowej, zdrowotnej, czy zawodowej podatnika. Odliczyć można składki ZUS, różnego rodzaju darowizny np. na cele kultu religijnego, pożytku publicznego, czy także darowizny krwi i jej składników. Ponadto do ulg zalicza się ulgi na rehabilitację, użytkowanie Internetu, termomodernizację, a także ulgę na zakup i użytkowanie terminala płatniczego, czy samotne wychowywanie dziecka. To tylko niektóre z występujących ulg. Pełną ich listę można znaleźć na rządowej stronie Urzędu Skarbowego. Niemniej jednak praktycznie każdy podatnik może znaleźć ulgę, która umożliwi mu obniżenie podatku i jego zwrot.

Jak sprawdzić, kiedy dostanę zwrot podatku?

Jednym z podstawowych pytań osób, które, złożyły już deklarację podatkową, jest to dotyczące terminu zwrotu podatku. Tak jak podatnicy, mają w przepisach z góry określony termin na złożenie deklaracji, tak i Urząd Skarbowy obowiązują nieprzekraczalne terminy. Wiele osób upatruje w zwrocie podatku szansę na dodatkową, szybką gotówkę, którą można przeznaczyć na bieżące wydatki, a także na realizację różnych przedsięwzięć, czy nawet planów wakacyjnych. Nic więc dziwnego, że praktycznie większości spieszy się, by otrzymać nadpłatę.

Czas zwrotu podatku uzależniony jest w dużym stopniu od formy złożenia deklaracji podatkowej. Najszybciej na zwrot podatku mogą liczyć te osoby, które korzystają z automatycznego zwrotu podatku. Z automatycznego zwrotu nadpłaty możemy jednak korzystać, gdy kwota zwrotu podatku nie przekracza 5 000 złotych. W związku z tym, że automatyczny zwrot podatku nie wymaga udziału pracowników Urzędu Skarbowego, cały proces jest znacznie skrócony i przyspieszony. Co więcej, automatyzacja dotyczy także zwrotu podatku VAT. Automatyczne rozliczenie odbywa się za pośrednictwem Internetu. Oznacza to, że Urząd Skarbowy powinien dokonać zwrotu środków w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Jeśli jednak podatnik wyśle automatyczną deklarację, zwrot powinien być widoczny na rachunku bankowym znacznie szybciej.

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, osoby, które złożyły deklarację online, mają szanse na szybszy zwrot nadpłaty. Dotyczy to także podatników, którym przysługują ulgi i odliczenia. Urząd Skarbowy w przypadku rozliczenia przez Internet ma 45 dni na zwrot podatku. Nie ma znaczenia, czy podatnik rozliczył się na rządowej stronie Urzędu Skarbowego, czy skorzystał z  programu dostępnego przez Internet.

Na swoje rozliczenie najdłużej będą musiały czekać osoby, które deklarację podatkową złożyły na piśmie, czyli na odpowiednim formularzu. Deklarację do Urzędu Skarbowego można dostarczyć osobiście w swoim Urzędzie Skarbowym lub wysyłając ją listem poleconym. Urząd na wypłatę zwrotu podatku w formie tradycyjnej ma 3 miesiące. Jeśli zatem podatnik złoży deklarację końcem kwietnia, na wypłatę zwrotu może czekać aż do lipca.

Czy da się przyspieszyć zwrot podatku?

Na ogół jako pierwsze, deklaracje składają te osoby, które spodziewają się zwrotu podatku. To zrozumiałe, szczególnie że czas oczekiwania np. 45 dni może się dłużyć, gdy chcemy zaspokoić pilną potrzebę. Co możemy zrobić, gdy chcemy otrzymać pieniądze nieco szybciej? Przede wszystkim warto złożyć deklarację przez Internet i faktycznie już na samym początku wyznaczonego terminu. Na skrócony czas oczekiwania na zwrot podatku mogą również liczyć osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. W tym przypadku zwrot podatku maksymalnie wyniesie do 30 dni. Aby taki zwrot był możliwy osoby, które posługują się Kartą Dużej Rodziny, muszą zaznaczyć tę informację na deklaracji.

Osoby, które nie posiadają tego przywileju, mogą jedynie złożyć deklarację przez Internet i to jak najszybciej. Ważne również, aby deklarację wypełnić prawidłowo, nie trzeba będzie składać wyjaśnień w Urzędzie Skarbowym, co znacznie wydłuża czas oczekiwania na zwrot środków.

Status swojej deklaracji a tym samym zwrotu środków można sprawdzić na rządowym portalu Urzędu Skarbowego w sekcji „zwrot podatku”. W zakładce tej widnieją informacje o statusie zwrotu, zaliczeniu nadpłaty i przewidywanym dacie zwrotu podatku.

Podsumowanie

Zwrot podatku przez wiele osób traktowany jest jako dodatkowy bonus pieniężny. Obecnie coraz więcej osób boryka się ze sporymi brakami w budżecie domowym. Niektórzy otrzymane środki przekazują na spłatę zobowiązań finansowych w tym chwilówek przez Internet, czy nadpłatę kredytów. Niemniej jednak każdy liczy, aby przysłuchujące pieniądze dotarły do niego jak najszybciej. Jeżeli faktycznie zależy nam na jak najszybszym zwrocie podatku, warto deklarację złożyć na początku marca. Ponadto deklaracja złożona przez Internet skraca czas oczekiwania na pieniądze o połowę. Jeżeli posługujemy się Kartą Dużej Rodziny, zwrot podatku powinien być na naszym koncie do 30 dni.

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii