Ile komornik musi zostawić na koncie w 2024 roku?

Strona główna  »  Podstawy finansów  »  Ile komornik musi zostawić na koncie w 2024 roku?

Podstawy finansów

Ile komornik musi zostawić na koncie w 2024 roku, biorąc pod uwagę, że zwiększyła się najniższa krajowa? Jaki wpływ na zajęcie komornicze ma minimalna pensja? Kiedy tak naprawdę komornik ma prawo zająć wszystkie pieniądze z konta? Jeśli borykasz się z komornikiem, przeczytaj nasz artykuł.

Czym jest zajęcie komornicze?

Zajęcie komornicze to tak naprawdę egzekucja komornicza, czyli prawo, jakie uzyskał urzędnik państwowy nadane mu przez sąd. Prawem w tym przypadku jest przejęcie majątku dłużnika w celu spłaty wierzycieli. Kiedy może dojść do takiej sytuacji? Powodów, dla których wierzyciel lub wierzyciele dochodzą swoich praw do zwrotu należności, może być wiele. Przeważnie jest nim nadmierne zadłużenie konsumenta i niewywiązywanie się z postanowień zawartej umowy. Umową tą nie musi być pożyczka bez BIK, czy darmowa chwilówka, która najczęściej kojarzy nam się z zadłużeniem. Bardzo często zadłużenie wynika z niewywiązania się z umowy z firmą telekomunikacyjną, spółdzielnią mieszkaniową, czy nawet z niezapłaconych mandatów komunikacyjnych.


>> Może Cię zainteresować: Czy odwołanie od mandatu ma sens?


Egzekucja komornicza, czy też zajęcie komornicze jest procesem, które polegają na zajęciu przez komornika majątku (ruchomego i nieruchomego) dłużnika na poczet spłaty wierzytelności. Oczywiście egzekucja komornicza może dojść do skutku jedynie wówczas, gdy wierzyciel lub wierzyciele posiadają sądowe dokument, które uprawniają komornika do zajęcia (tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności).

Zanim komornik wykona egzekucję komorniczą, musi pisemnie zawiadomić o tym fakcie dłużnika. Przeważnie w pierwszej kolejności komornik zajmuję część wynagrodzenia dłużnika lub przejmuje środki będące na koncie.

komornik musi zostawić na koncie


>> Zobacz również: Ile wynosi najniższa krajowa netto w 2024 roku?


Co to jest kwota wolna od zajęcia?

Biorąc pod uwagę fakt, że do zajęcia komorniczego przeważnie dochodzi wtedy, gdy dłużnik nie posiada pieniędzy na spłatę swoich wierzytelności. Państwo postanowiło chronić zadłużonych przed całkowitym pozbawieniem ich środków do życia. Ustawodawcy ustalili zatem kwotę, którą komornik musi zostawić na koncie dłużnika. Kwota wolna od zajęcia uzależniona jest od przyjętej w danym roku kalendarzowym kwoty równiej minimalnemu wynagrodzeniu netto. W związku z tym kwota, którą komornik musi zostawić na koncie, co roku ulega zmianie.

Ile komornik musi zostawić na koncie w 2024 roku?

Wysokość najniższej krajowej, czyli minimalnego wynagrodzenia co roku ustala Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Do grudnia 2023 roku minimalna płaca wynosiła 3 600 złotych brutto. Jednak, co roku minimalna kwota wynagrodzenia – potocznie zwana najniższą krajową ulega zmianie. Od 1 stycznia 2024 wynagrodzenie za pracę nie może być niższe niż 4 242 złote brutto, czyli 3 221, 98 złotych netto. Kolejna podwyżka planowana jest na 1 lipca 2024 roku do kwoty 4 300 złotych (3 261,53 złote netto).

Jeśli jesteśmy w tej trudnej sytuacji, w której komornik może zgodnie z prawem podjąć środki bezpośrednio z naszej wypłaty lub z naszego rachunku bankowego na pewno szukamy informacji, ile komornik musi zostawić na naszym koncie? Na wysokość kwoty, którą komornik pozostawi nam do dyspozycji, wpływ ma kwota wolna od zajęcia. Z całą pewnością komornik nie może przejąć wszystkich pieniędzy ani z naszej wypłaty (blokując środki wprost u pracodawcy), ani zająć wszystkich środków, które zgromadziliśmy na koncie osobistym bez pozostawienia odpowiedniej sumy.

Jeśli pracę zarobkową wykonujemy na podstawie umowy o pracę, kwota wolna od zajęcia wynosi do końca czerwca 2024 roku 3 181,50 złotych, a od 1 lipca 2024 roku 3 225 złotych. Cała suma środków powyżej tej kwoty, komornik przekaże na rzecz wierzycieli. Musimy mieć zatem świadomość, że jeśli zarabiamy powyżej najniższej krajowej, komornik będzie pobierał nadwyżkę do momentu spłaty wierzycieli.

Ile komornik musi zostawić na koncie przy umowach cywilno-prawnych?

Nie zawsze jesteśmy jednak chronieni. Sytuacja opinana powyżej dotyczy jedynie osób, które pracują na podstawie umowy o pracę. W dużo poważniejszym położeniu będą zatem osoby, które nie mają stałego źródła dochodu. Pracując w różnych miejscach i będąc zatrudnionym na podstawie jednej z umów cywilno-prawnych, nic nie chroni nas przed całkowitym zajęciem środków na koncie. Nic nie jest jednak stracone. Jeśli wykonujemy pracę, lecz na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, naszym zadaniem jest wykazanie komornikowi, że to stałe i jedyne źródło dochodu. Warto zatem przedłożyć komornikowi wszystkie umowy, jakie posiadamy, a wraz z nimi rachunki od przełożonego. Pomocna może być nawet historia wpływów na rachunek bankowy związana z wykonywaną pracą. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uchronić się przed całkowitym zajęciem środków.

Jeśli jednak praca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło jest pracą dodatkową i dorywczą, komornik może pobrać te środki i przekazać na rzecz wierzycieli.

Ile komornik musi zostawić emerytom i rencistom?

W przypadku umowy o pracę komornik może skonfiskować wszystkie środki powyżej pensji minimalnej. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja emerytów i rencistów. Komornik ma prawo przejąć środki ze świadczeń emerytalnych i rentowych, ale jedynie 25 procent otrzymywanej kwoty świadczenia, musi także uwzględnić kwotę wolną od zajęcia.


>> Warto przeczytać: 7 sposobów jak wyjść z długów. Podpowiadamy


Alimenty a kwota wolna od zajęcia.

Zgoła inaczej wygląda sytuacja dotycząca dłużników alimentacyjnych. Co to oznacza? Niezależnie od wysokości dochodów, jakie osiąga dłużnik, komornik ma prawo przejąć 60 procent wynagrodzenia. W tym przypadku nie ma wyjątków. Przy długu związanym z brakiem wypłaty alimentów, nawet osobom, które otrzymują minimalne wynagrodzenie, pobierane jest 60 procent wynagrodzenia. Prawo to stosowane jest również wobec rencistów i emerytów. Podobnie  wygląda sprawa, gdy zadłużenie dotyczy placówek zdrowotnych np. pobytu w ośrodku zdrowia. W tym przypadku komornik ma prawo zająć do 50 procent pensji bądź innego źródła dochodu, wpływającego na konto dłużnika.

Ile komornik musi zostawić na koncie w 2024 roku? Podsumowanie

Konsument, który się zadłużył, a który objęty jest egzekucją komorniczą, musi posiadać środki do życia. W związku z tym komornik musi zostawić na koncie dłużnika środki w wysokości minimalnej płacy netto. Oczywiście, również od tego prawa są ustępstwa i dotyczą np. emerytów i rencistów. Nawet jeśli dłużnik stale wykonuje pracę na zlecenie, może ubiegać się o możliwość zatrzymania pieniędzy do wysokości najniższej krajowej pensji. Rodzaj zadłużenia nie wpływa na wysokość kwoty wolnej od zajęcia. Niezależnie od tego, czy dług związany jest z brakiem spłaty kredytu na samochód, czy czynszu do spółdzielni mieszkaniowej. Wyjątkiem są jedynie długi alimentacyjne.

 

 

Najczęściej czytane artykuły

Zobacz inne artykuły z tej kategorii